Erkende kwaliteit

Zekerheid met erkende opleidingen en door de branche erkende kwaliteit. Als je de stap neemt richting werken en studeren, is het wel zo fijn als je aan het einde van de rit een erkend diploma op zak hebt. Dan ben je bij NCOI Opleidingen aan het juiste adres. Wij mogen MBO-diploma’s en bij accreditatie Associate-degree-, HBO Bachelor- en Mastergetuigschriften uitgeven. Deze zijn bij wet gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijs instellingen. Daarnaast beschikt NCOI Opleidingen over alle mogelijke erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Je profiteert dus optimaal van jouw opleidingsinvestering en dat brengt je dichter bij die meer uitdagende of betekenisvolle functie.

Over NCOI

Erkende kwaliteit

NVAO-geaccrediteerd

Al onze Associate-degree, HBO Bachelor- Masteropleidingen staan onder toezicht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Zo voldoen deze opleidingen altijd aan strikte kwaliteitseisen. De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie betekent dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld. De NVAO beoordeelt onder andere het opleidingsprogramma, het docentenkorps, kwaliteitszorg en het eindniveau van studenten. Een volledig overzicht van NVAO-geaccrediteerde opleidingen.

Accredited Training Organisation (ATO) PRINCE2®

Computrain is officieel erkend door PeopleCert als ATO (Accredited Training Organisation). Dat betekent dat alle PRINCE2®-trainingen die wij in samenwerking met Computrain uitvoeren, voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

De CEA is bij wet aangewezen om de eindtermen van de accountantsopleiding vast te stellen, opleidingen aan te wijzen om het theoretische gedeelte van de accountantsopleiding te verzorgen en de praktijkstage aan de eindtermen te toetsen. De accountancyopleiding die NCOI verzorgt, samen met Markus Verbeek Praehep als dé specialist, beschikt over deze formele aanwijzing van de CEA. Opleiders die erkende opleidingen accountancy verzorgen zijn verenigd in de Vereniging van Aangewezen Accountancy scholen (VAAC).

Nederlands Mediation Instituut (NMI)

De Leergang Mediation van NCOI is officieel geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Het NMI is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.

Preferred NIMA-opleider van Nederland

NCOI Opleidingen is officieel Education Partner van NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing.

NCOI leidt al jarenlang studenten op voor de officiële NIMA-examens. Onze resultaatgerichte aanpak zorgt voor goede voorbereiding op de examens en leidt tot een hoge slagingskans. NIMA heeft het aantal opleiders sterk beperkt en vanwege kwaliteit een verregaand selectie doorgevoerd. NCOI is bijzonder trots om te kunnen aangeven dat uit die verregaande selectie als resultaat naar voren is gekomen dat NCOI de enige opleider is die voor alle domeinen waar NIMA examens biedt, de opleidingen mag verzorgen. Daarmee maak je voor NIMA een goede keuze om jouw opleiding bij NCOI te volgen.

Permanente educatiepunten

Moet je permanente educatiepunten (PE) halen om in jouw functie actief te mogen zijn? Verschillende van onze opleidingen zijn erkend door brancheorganisaties in het kader van permanente educatie (PE). Deze opleidingen leveren je dus PE-punten op. Vraag onze opleidingsadviseurs om een overzicht van die opleidingen.

Cedeo-erkenning

Cedeo is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten. NCOI Opleidingen heeft een score van 93,8% tevreden tot zeer tevreden studenten en beschikt op basis daarvan over de Cedeoerkenning. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de studenten tevreden tot zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze erkenning voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten.

ISO 9001

NCOI Opleidingen is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor NCOI en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of NCOI voldoet aan de internationaal erkende eisen.

ISO 27001

NCOI Opleidingen is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor NCOI van groot belang zodat NCOI docenten, studenten en partners inzien welk belang NCOI hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of NCOI voldoet aan de internationaal erkende eisen.

NRTO

Een professionele opleider die kwaliteit levert, herken je aan het NRTO-keurmerk. Deze Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als opleider met het NRTO-keurmerk voldoet NCOI Opleidingen aan de hoge kwaliteitseisen. Dit is getoetst door een externe certificerende instelling. We houden ons aan de gedragscodes van de NRTO.

De erkenningen van NCOI