Menu
NCOI Opleidingen

Voordeliger studeren

Over NCOI

Voordeliger studeren

Voordeliger studeren

Het volgen van een opleiding van enkele maanden of jaren betekent dat je ook financieel gezien moet investeren. Maar studeren hoeft niet altijd duur te zijn. Voor veel opleidingen gelden interessante financiële voordelen vanuit de overheid. Hieronder hebben we alle financiële regelingen en voordelen voor je op een rij gezet. 

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

De overheid wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Met het levenlanglerenkrediet (LLLK) kun je voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI geld lenen bij de overheid. Ook als je een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na je Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. Meer informatie vind je op onze pagina over het levenlanglerenkrediet

Belastingvoordeel particulieren (Tot 01-01-2022)

Ben je particulier en betaal je je opleiding zelf? Dan kun je jaarlijks tot € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor studiekosten van jezelf of  je fiscale partner. Deze regeling geldt ook voor de kosten van een EVC-procedure. Je mag alleen kosten opgeven die boven de € 250,- liggen. Deze regeling stopt op 1 januari 2022, maar je kunt er nog heel 2021 gebruik van maken. Kijk op de pagina Belastingvoordeel particulieren voor meer informatie. 

STAP-budget (vanaf 01-03-2022)

Met het STAP-budget kun je tot € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training. Met deze regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over het STAP-budget

Subsidieregeling praktijkleren

Ga je een MBO- of technische HBO-opleiding volgen op kosten van je werkgever? Dan komt je werkgever via de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Wil je meer weten over de regeling en de voorwaarden? Ga naar Subsidie praktijkleren en ontdek wat er voor jou mogelijk is. 

Lerarenbeurs 2021

Ben je docent en wil je je verder ontwikkelen? Dan biedt de lerarenbeurs je de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie stappen te zetten in je carrière. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de lerarenbeurs.

Krapteberoepen

Ben je werkzoekende? Dan kun je je voordelig laten omscholen binnen een aantal sectoren, zoals ICT, techniek of zorg. Hierin is namelijk een groot tekort aan personeel. Met een opleiding zal je in deze sectoren dan ook snel een baan vinden. Vraag de subsidie bij het UWV aan en laat je via het UWV inschrijven. Bekijk snel bij welke opleidingen je de subsidie krapteberoepen kunt krijgen.

SectorplanPlus

In de zorg en welzijn is veel behoefte aan goed opgeleid personeel. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de subsidie SectorplanPlus in het leven geroepen. Deze subsidie is voor opleidingen voor nieuwe medewerkers, met ontslag bedreigde medewerkers, medewerkers die willen doorstromen en voor praktijk-/werkbegeleiders. Hoeveel subsidie je organisatie krijgt, is afhankelijk van de zwaarte en duur van de gekozen opleiding. Bekijk hier welke opleidingen in aanmerking komen.

SLIM-subsidieregeling

Werk je bij een bedrijf met maximaal 250 medewerkers of is je organisatie groter, maar actief in toerisme, horeca of landbouw? En wil je je met een MBO-opleiding verder ontwikkelen? In dat geval kan jouw werkgever gebruikmaken van een SLIM-subsidieregeling als je een derde leerwegtraject volgt. De werkgever krijgt dan elk studiejaar € 2.700,- terug van de Belastingdienst. Op onze pagina over de SLIM-subsidieregeling vind je hier meer informatie over. 

Transitiebudget

Bij onvrijwillig ontslag (via UWV of de kantonrechter) heb je recht op een financiële vergoeding van je werkgever. Dit heet het transitiebudget. Dit budget kan worden ingezet voor scholing, zodat je na ontslag gemakkelijk(er) een nieuwe baan vindt. Wil je hier meer over weten? Kijk op onze pagina over het transitiebudget.

Stagefonds

Bied je studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan kom je als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Stagefonds zorg). Het doel van deze regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor onder meer de verpleegkundige, verzorgende, doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent. 

Deze regeling is voor MBO van toepassing voor de zogenoemde BBL-route, die NCOI kan verzorgen op basis van incompanygroepen. Voor HBO is deze subsidie mogelijk op basis van duale, deeltijd- en voltijdopleidingen die zowel incompany als via open inschrijvingen worden aangeboden. Je ontvangt (achteraf) een bijdrage van de overheid voor de kosten van de stagebegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het vastgestelde subsidieplafond, de opleiding en opleidingsvariant. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Subsidie korte scholingstrajecten VO

Werk je als leraar in het voortgezet onderwijs (VO) of wil je in die sector gaan werken? Als je daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kun je een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten VO. Je krijgt het bedrag dat je voor het opleidingstraject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. Voorwaarde is dat DUO je aanvraag binnen 8 weken na je eerste cursusdag binnen heeft. Meer informatie vind je op duo.nl.

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van Masteropgeleide leerkrachten meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling. Het vertrekpunt voor het volgen van een Masteropleiding is een ontwikkelingsvraagstuk van de school en/of bevoegd gezag. Leerkrachten volgen met subsidie een Masteropleiding in teamverband, waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vakgenoot hebben binnen de school of het schoolbestuur. De leerkrachten krijgen vanuit de Teambeurs een jaar lang na de opleiding de tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leerkrachten in het schoolteam, die geen Master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling. 

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit 2 onderdelen waarvoor je apart subsidie kunt ontvangen. Het eerste onderdeel is subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisdeling binnen de eigen school. Het tweede onderdeel is subsidie voor het samen met NCOI Opleidingen ontwikkelen van een nieuwe Masteropleiding die gericht is op teams van leerkrachten en teamontwikkeling. Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leerkrachten en betrokken schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan. Meer informatie vind je op duo.nl.

Tegemoetkoming leraren

Wanneer je geen recht hebt op reguliere studiefinanciering of levenlanglerenkrediet, kun je een Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift van de overheid, bedoeld voor studenten die een PABO-opleiding gaan doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. Meer informatie vind je op duo.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over de subsidies, welke opleidingen in aanmerking komen of wil je hulp bij je subsidieaanvraag? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 – 2 002 924. 

De hierboven opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NCOI Opleidingen behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. NCOI Opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.