Financieringen en subsidies

Het volgen van een opleiding van enkele maanden of jaren betekent dat je ook financieel gezien moet investeren. Maar studeren hoeft niet altijd duur te zijn. Voor veel opleidingen gelden interessante financiële voordelen vanuit de overheid. Hieronder hebben we alle financiële regelingen en voordelen voor je op een rij gezet.

Vraag subsidiebrochure aan

Over NCOI

Voordeliger studeren

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

De overheid wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Met het levenlanglerenkrediet (LLLK) kun je voor duale en deeltijd HBO Bachelor-, Associate-degree- en Masteropleidingen en deelprogramma’s van NCOI geld lenen bij de overheid. Ook als je een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na je Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. Meer informatie vind je op onze pagina over het levenlanglerenkrediet

STAP-budget

Met het STAP-budget kun je tot € 1.000,- per jaar ontvangen voor het volgen van een opleiding of training. Met deze regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over het STAP-budget

Subsidieregeling praktijkleren

Ga je een MBO-opleiding, Associate degree, Bachelor of Master in de techniek, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij volgen op kosten van je werkgever? Dan komt je werkgever via de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Wil je meer weten over de regeling en de voorwaarden? Ga naar Subsidie praktijkleren en ontdek wat er voor jou mogelijk is.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar en wil je je verder ontwikkelen? Dan biedt de lerarenbeurs je de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie stappen te zetten in je carrière. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de lerarenbeurs.

SLIM-subsidieregeling

Werk je bij een bedrijf met maximaal 250 medewerkers of is je organisatie groter, maar actief in toerisme, horeca of landbouw? En wil je je met een MBO-opleiding verder ontwikkelen? In dat geval kan jouw werkgever gebruikmaken van een SLIM-subsidieregeling als je een derde leerwegtraject volgt. Je werkgever kan dan per studiejaar € 2.700,- subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats aanvragen Op onze pagina over de SLIM-subsidieregeling vind je hier meer informatie over. 

Transitiebudget

Bij onvrijwillig ontslag (via UWV of de kantonrechter) heb je recht op een financiële vergoeding van je werkgever. Dit is de transitievergoeding. Deze vergoeding kan worden ingezet voor scholing, zodat je na ontslag gemakkelijk(er) een nieuwe baan vindt. Wil je hier meer over weten? Kijk op onze pagina over de transitievergoeding.

Stagefonds

Bied je studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan kom je als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Stagefonds zorg). Het doel van deze regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor onder meer de verpleegkundige, verzorgende, doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent. 

Deze regeling is voor MBO van toepassing voor de zogenoemde BBL-route, die NCOI kan verzorgen op basis van incompanygroepen. Voor HBO is deze subsidie mogelijk op basis van duale en deeltijdopleidingen die zowel incompany als via open inschrijvingen worden aangeboden. Je ontvangt (achteraf) een bijdrage van de overheid voor de kosten van de stagebegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het vastgestelde subsidieplafond, de opleiding en opleidingsvariant. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Subsidie korte scholingstrajecten VO

Werk je als leraar in het voortgezet onderwijs (VO) of wil je in die sector gaan werken? Als je daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kun je een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten VO. Je krijgt het bedrag dat je voor het opleidingstraject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. Voorwaarden zijn dat je je aanvraag uiterlijk 15 oktober 2023 doet en dat DUO je aanvraag binnen acht weken na je eerste cursusdag binnen heeft. Meer informatie vind je op duo.nl.

Tegemoetkoming leraren

Wanneer je geen recht hebt op reguliere studiefinanciering of levenlanglerenkrediet, kun je een Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift van de overheid, bedoeld voor studenten die een PABO-opleiding gaan doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. Meer informatie vind je op duo.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over de subsidies, welke opleidingen in aanmerking komen of wil je hulp bij je subsidieaanvraag? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 – 2 002 924

De hierboven opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NCOI Opleidingen behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. NCOI Opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.