Privacy

NCOI Opleidingen begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat NCOI Opleidingen zorgvuldig om met deze informatie. NCOI Opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). NCOI Opleidingen heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt NCOI Opleidingen uit welke gegevens NCOI Opleidingen van u nodig heeft en waarvoor NCOI Opleidingen ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

NCOI Opleidingen slaat de persoonsgegevens die NCOI Opleidingen van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die NCOI Opleidingen ontvangt  tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met NCOI Opleidingen opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

NCOI Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat NCOI Opleidingen zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • NCOI Opleidingen anonimiseert de persoonsgegevens die NCOI Opleidingen gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • NCOI Opleidingen kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is NCOI Opleidingen wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt NCOI Opleidingen tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt NCOI Opleidingen samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat NCOI Opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. NCOI Opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt NCOI Opleidingen alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

E-Connect en uw gegevens

E-Connect is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen e-Connect contact leggen met uw docent, medestudenten en NCOI Opleidingen. NCOI Opleidingen legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

NCOI Opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. NCOI Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan NCOI Opleidingen uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal NCOI Opleidingen de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij NCOI Opleidingen studeert, kunt u op uw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als u niet bij NCOI Opleidingen studeert, kunt u vanuit een link in iedere e-mail op uw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij NCOI Opleidingen bekend zijn en deze aanpassen als u dat wilt.

Daarnaast kunt u NCOI Opleidingen vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat NCOI Opleidingen uw gegevens beperkt gebruikt. NCOI Opleidingen kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. NCOI Opleidingen reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert NCOI Opleidingen eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer NCOI Opleidingen volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal NCOI Opleidingen u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment NCOI Opleidingen uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

NCOI Opleidingen maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. NCOI Opleidingen gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt NCOI Opleidingen gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan NCOI Opleidingen niet controleren of u zich heeft afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

NCOI Opleidingen gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat NCOI Opleidingen snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die NCOI Opleidingen gebruikt

 • Cookiemelding-cookie

Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat NCOI Opleidingen hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.

 • Inloggen-cookie

Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen op e-Connect.

 • OBI4wan-cookie

Het OBI4wan-cookie houdt bij op welke pagina je je bevindt, zodat een opleidingsadviseur jou via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het OBI4wan Privacy Statement.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt NCOI Opleidingen om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt NCOI Opleidingen om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die NCOI Opleidingen gebruikt

 • Act-On-cookie

Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt. Hierdoor kan NCOI Opleidingen relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als u deze gegevens heeft achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google AdWords-cookie

Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Hotjar-cookie

Het Hotjar-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan NCOI Opleidingen de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google Optimize-cookie

Het Google Optimize-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan NCOI Opleidingen de website-ervaring verbeteren. Lees in het Google Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijgt u een melding. Hierin kunt u toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na uw toestemming geeft NCOI Opleidingen derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst NCOI Opleidingen advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan NCOI Opleidingen met elkaar combineren. Dit doet NCOI Opleidingen zodat we u, aan de hand van wat u online doet, advertenties kunnen tonen waar u iets aan kunt hebben. NCOI Opleidingen doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die NCOI Opleidingen gebruikt

 • Doubleclick-cookie

Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s u bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) NCOI Opleidingen en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Facebook-cookie

Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s u op onze website bezoekt, zodat NCOI Opleidingen (na acceptatie van advertentiecookies) u op Facebook advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan NCOI Opleidingen hiermee zien dat u via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google Analytics-cookie

Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt NCOI Opleidingen voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • LinkedIn-cookie

Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat NCOI Opleidingen (na acceptatie van advertentiecookies) u op LinkedIn advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan NCOI Opleidingen hiermee zien dat u via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Relay42-cookie

Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat NCOI Opleidingen u voor u interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe NCOI Opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming

NCOI Opleidingen heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@ncoi.nl.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

NCOI Opleidingen kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe NCOI Opleidingen uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies NCOI Opleidingen gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. NCOI Opleidingen heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 16 december 2020.

Heb je vragen?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.