Case Achmea

Maatwerk en Zakelijk

Maatwerk en Zakelijk

Een goede medewerker heeft niet alleen bedrijfskundige kennis in huis

In het kader van duurzame inzetbaarheid biedt Achmea medewerkers zonder afgeronde HBO-opleiding een HBO-programma. Het programma, welke we in samenspraak met Achmea hebben opgesteld, is ontwikkeld voor ambitieuze mensen die willen doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheden binnen de financiële dienstverlening. We zijn hierbij op zoek gegaan naar de juiste balans tussen theoretische inhoud en praktische toepassing.

Case Achmea maatwerk en incompany

De opdracht

Veel medewerkers binnen Achmea werken op HBO-niveau, maar zijn niet allemaal in het bezit van een HBO-diploma. Voor veel functies is dit echter wel een vereiste. In het kader van duurzame inzetbaarheid wil Achmea medewerkers die niet in het bezit zijn van een HBO-opleiding, alsnog een HBO-leergang aanbieden. Het programma biedt de deelnemers een stevig fundament voor verdere professionalisering.

De oplossing

In samenspraak met Achmea ontwikkelden we een HBO-programma Bedrijfskunde van 12 tot 15 maanden. De leergang is opgebouwd uit een aantal modules, diverse portfolio-opdrachten en een eindopdracht. Na afronding ontvangen de deelnemers het diploma ‘HBO Leergang Bedrijfskunde’. Dit diploma kan volledig als vrijstelling in de complete HBO-opleiding Bedrijfskunde worden ingebracht. Om een volwaardig bachelordiploma te behalen, moeten de deelnemers nog ongeveer 2,5 jaar studeren.

Het programma bevat zes modules, een portfolio en een eindopdracht 

  • De Module Management en Organisatie staat in het teken van het maken van strategische keuzes. De deelnemers gaan aan de slag met onderwerpen als het leiden, motiveren en belonen van medewerkers.
  • De Module Marketingmanagement stelt de deelnemers op de proef. Na een introductie over de onderwerpen marktsegmentatie, product- en prijsbeleid, promotie en strategie, sluiten zij de module af met het schrijven van een marketingplan.
  • De Module Organisatiegedrag leert werknemers te kijken naar het gedrag binnen Achmea. Om de module af te ronden, schrijven ze een opdracht over persoonlijke ontwikkeling en welzijn, samenwerking, organisatiecultuur en verandering.
  • De Module Bedrijfseconomische aspecten leert de deelnemers alles over de financiële gezondheid van een organisatie, maar ook over de keuze van een vermogensvorm,  break-evenanalyses en het bepalen van een integrale kostprijs.
  • De Module Professioneel en oplossingsgericht werken staat in het teken van kritisch denken, argumenteren en redeneren. Om deze competenties te toetsen, schrijven de deelnemers een opdracht over een onderbouwd standpunt.
  • De Module Effectief communiceren en beïnvloeden heeft alles te maken met het leren lezen, begrijpen én beïnvloeden van gedrag en communicatiestijlen. Deze vaardigheden toetsen we middels een mondeling examen.
  • De studenten maken twee portfolio-opdrachten per module. Daarnaast schrijven ze een integrale eindopdracht. De eindopdracht is een grotere moduleopdracht ter voorbereiding op het beroepsproduct uit de laatste fase van een bacheloropleiding.

Het resultaat

Niet alleen zijn de deelnemers na afloop van het programma op HBO-niveau opgeleid binnen de financiële dienstverlening, ook hebben zij een flinke dosis bedrijfskundige kennis opgedaan. Tijdens het programma is ook veel aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden van de deelnemers. Zij hebben nu alle kennis en kunde in huis om de regie op hun loopbaan te nemen. De eerste medewerker van Achmea heeft zelfs al de volledige Bachelor Bedrijfskunde behaald.
 
Om de medewerkers ook een erkend diploma te kunnen bieden, biedt Achmea sinds kort ook de HBO Propedeuse Business IT & Management via NCOI Opleidingen aan. De opleiding is gericht op de koppeling van IT aan de organisatie. Er worden relaties gelegd tussen gebruikers, management, technische ontwerpers en beheerders. Ook zoomt de opleiding dieper in op inrichten en implementeren van informatiesystemen en het analyseren van bedrijfsprocessen. Voor deze opleiding moeten medewerkers een toelatingsprocedure doorlopen. Uiteraard zijn de studenten in staat om na succesvolle afronding van de propedeuse, door te stromen naar de volledige bacheloropleiding.

Over Achmea

Achmea is de grootste leverancier van financiële diensten in Nederland. Bij de negen merken van het bedrijf, waaronder Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis, kun je terecht voor tal van verzekeringen en financiële producten. Achmea is actief in Europa, Canada en Australië. Alleen al in Nederland werken er ruim 13.000 mensen.