Persoonlijk leiderschap springlevend bij Haag Wonen

Den Haag als woonstad voor iedereen. Daar zet Haag Wonen vol op in en dat vraagt om nieuw leiderschap. NCOI Opleidingen helpt de woningcorporatie daarbij met maar liefst twee maatwerktrajecten: een Management Development Programma en, omdat dat programma zo’n succes bleek, een aanvullende training Persoonlijk Leiderschap voor álle medewerkers.

Maatwerk en Zakelijk

Maatwerk en Zakelijk

Vraag van Haag Wonen: nieuw leiderschap breed in de praktijk zetten

Samen met de bewoners en samenwerkingspartners zet Haag Wonen in op goed wonen voor mensen met een bescheiden inkomen. Haag Wonen is partner in de stad en zet in op een optimale klantbeleving. De woningcorporatie beheert in totaal 23.500 woningen en overige verhuureenheden in heel Den Haag. Haag Wonen wil daarbij de ambities voor Den Haag waarmaken: een mooie woonstad voor iedereen.

‘Daar is nieuw leiderschap voor nodig’, vertelt Joyce Barbier, teamleider P&O bij de Haagse wooncorporatie. ‘Onze visie is dat leiderschap van ons allemaal is. Van de formele leidinggevende die medewerkers op een ontwikkelgerichte manier faciliteert bij het behalen van resultaten tot en met de medewerker die regie neemt over eigen werk en loopbaan. Natuurlijk is deze visie gedeeld met de organisatie, maar voor de praktische toepassing ervan, is meer nodig. Vandaar twee vragen aan NCOI Opleidingen.’

De eerste: ontwikkel een Management Development Programma met veel coaching en intervisiesessies voor de leiders van Haag Wonen. Joyce: ‘En dan niet alleen voor de formele leiders, maar ook voor de projectleiders, assetmanagers, senior adviseurs en al die andere informele leiders die een voorbeeldfunctie hebben op de werkvloer.’

Case Haag Wonen maatwerk en incompany

Dit MD-traject liep zo goed dat Haag Wonen algauw met een tweede vraag kwam: ontwikkel, parallel aan dat traject, een training Persoonlijk Leiderschap voor medewerkers. ‘Want ook voor hen is het belangrijk om de regie te pakken over hun eigen loopbaan en persoonlijke ontwikkeling,’ benadrukt Joyce. De beoogde training moest inzetten op de vertaling van leiderschap naar de kernwaarden Proactief, Gemak, Betrouwbaar en Verbonden. En de training moest medewerkers inzicht geven in hun eigen normen en waarden en effectief gedrag op het werk. Zodat medewerkers met plezier (samen)werken aan de doelen van de organisatie.

Onze oplossing: twee leiderschapstrajecten op maat

Management Development Programma voor formele en informele leiders
Met 64 deelnemers, onder wie 20 formele en 44 informele leiders, trapten we af met het Management Development Programma. Conform de doelen van Haag Wonen, hebben we dit programma afgestemd op het vergroten van de uitvoeringskracht, zodat de leiders nog meer leren sturen op resultaat, toekomstbestendig zijn en bijdragen aan talentbinding. Met het oog op de verschillende rollen en taken van de twee groepen leiders, hebben we per groep een andere route uitgestippeld, al biedt het MD-traject ook voldoende ontmoetingsmomenten.

Elke deelnemer vulde eerst de Birkman-test in. Dit is een online vragenlijst die inzicht geeft in de motivatie, zelfperceptie, sociale perceptie en mindset van een persoon. Naar aanleiding van de Birkman-rapportages worden de persoonlijke leerdoelen bepaald. Beide groepen volgen drie vaste Masterclasses: Persoonlijk Leiderschap, Verandermanagement en Project- & Risicomanagement.

Daarnaast zijn er per groep keuzemodules aan de hand van een menukaart. Voor de informele leiders was Intervisie en Leiderschap beschikbaar. Voor de formele leiders is er een keuzemenukaart met vijf smaken: Situationeel Leiderschap, Resultaatgericht Leidinggeven, Coachend Leidinggeven, Talentmanagement en Intervisie. In aanvulling hierop zijn er voor elke groep terugkerende individuele coachingsgesprekken waarbij de leerdoelen die vanuit de Birkman zijn benoemd opgevolgd worden.

Persoonlijk leiderschapstraject voor medewerkers
Doordat de formele en informele leiders zo intensief werden getraind, werd de rest van de organisatie ook benieuwd. En van het één kwam uiteindelijk het ander. Parallel aan het MD-traject hebben we voor 190 medewerkers een Persoonlijk Leiderschapstraject ontwikkeld.

Het trainingsprogramma bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee lesdagen. Centraal staan onderwerpen als persoonlijke effectiviteit, de kracht van verbindende communicatie (‘humble inquiry’) en de omgang met belemmerende overtuigingen (RET). Authentiek leiderschap komt ook aan bod (7-schillenmodel van Blekkingh). Vooral hiermee zorgen we voor de inhoudelijke aansluiting met het MD-traject.

De inzichten van de Birkman-test zijn overigens echt gaan leven binnen Haag Wonen. De online vragenlijst is op verschillende afdelingen ingezet en er zijn groepsduidingen gehouden. Dit staat los van de twee leiderschapstrajecten, maar het is mooi om te zien dat het MD-traject de aanzet heeft gegeven.

Resultaat: nieuwe inzichten worden nu al toegepast

Hoewel de beide trajecten nog in volle gang zijn, klinken er al positieve geluiden binnen Haag Wonen. Joyce: ‘Medewerkers zijn bewuster bezig met hun eigen rol en ontwikkeling. En zowel de formele als informele leiders hebben inzichten gekregen die ze in hun dagelijks werk al toepassen. En dan moet je weten dat sommige medewerkers het zo druk hebben dat ze aanvankelijk niet stonden te springen om deel te nemen. Maar dat sloeg eigenlijk meteen om in enthousiasme. Er worden mooie waardevolle gesprekken gevoerd tijdens de lessen. En jawel, de eerste verzoeken om nog meer trainingen te organiseren hebben we al binnen.’

Over Haag Wonen

Goed wonen in Den Haag voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat is de missie van Haag Wonen. Met 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten in de Hofstad hebben we het over een van de grootste woningcorporaties van het land. Zo’n 1 op de 10 mensen in Den Haag woont in een huis van Haag Wonen. De meeste huizen staan in de Schilderswijk en Den Haag Zuidwest, maar ook beheert de puur Haagse corporatie woningen in bijvoorbeeld Mariahoeve en Scheveningen. Haag Wonen zet in op duurzaam en sociaal inclusief beleid. Zodat een huis ook echt een thuis kan zijn.

Kijk voor meer informatie op www.haagwonen.nl.