Erkende kwaliteit Business School

Over NCOI

Erkende kwaliteit

Erkende kwaliteit Business School

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is NCOI voor diverse brancheorganisaties in het geval van bepaalde opleidingen een zeer belangrijke partner in Nederland. Bij NCOI volg je gegarandeerd altijd een erkende en kwalitatief hoogstaande Masteropleiding.

Erkende Masteropleidingen

NCOI University of Applied Sciences is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Masteropleidingen te verzorgen. Dit betekent dat NCOI erkende Mastergetuigschriften mag uitgeven. De getuigschriften zijn bij wet gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijsinstellingen. De Mastergetuigschriften van NCOI geven recht op de internationaal erkende titel Master.

NVAO-geaccrediteerd

De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Het gaat onder andere om aspecten als het curriculum, de kwaliteit en samenstelling van het docentencorps en de toelatingscriteria voor de studenten. NCOI kiest er heel bewust voor alle Masteropleidingen onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. Een volledig overzicht van NVAO-geaccrediteerde opleidingen.

Brache-erkenningen en permanente educatie

Verschillende van onze opleidingen zijn erkend door brancheorganisaties in het kader van permanente educatie (PE) en leveren dus PE-punten op. In bepaalde branches en beroepen is het verplicht om per jaar deze PE-punten te behalen om in zo’n functie actief te mogen zijn. Vraag onze studieadviseurs naar de branche-erkenningen.

CEDEO-erkenning

NCOI Opleidingen is CEDEO-erkend. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze erkenning voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten.

ISO 9001

NCOI Opleidingen is ISO-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat alle processen aan kwaliteitstandaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn. Als student kun je ervan uitgaan dat NCOI Opleidingen een betrouwbare opleider is, die waarmaakt wat hij belooft. Ieder jaar wordt een audit gedaan door een externe auditor en iedere 2 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

NRTO

NCOI Opleidingen is aangesloten bij NRTO. NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW.