Menu
Uitklappen
Inklappen

Wilt u voor of na de zomer starten met deze opleiding?

Start voor de zomer

Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knop aangeven of u de opleidingsvariant van voor de zomer wilt bekijken.

Start voor de zomer

Eerstvolgende startmomenten

06-04-2020, Breda

Avond, Inschrijven

07-04-2020, Almere

Avond, Inschrijven

HBO Bachelor Communicatie specialisatie Marketingcommunicatie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Communicatie

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De opleiding HBO Bachelor Communicatie specialisatie Marketingcommunicatie biedt u een uitdagend programma waarin u zich specifiek ontwikkelt in marketingcommunicatie. Tijdens de opleiding gaat u in op de trends in communicatie en het effect van nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo besteedt u aandacht aan storytelling, social media en de praktische toepassing hiervan aan de hand van strategisch communicatiemanagement. In de specialisatie verdiept u zich extra in marketingcommunicatie, waarbij onder andere branding, mediaplanning en e-commerce worden behandeld. Na deze opleiding bent u de specialist op het gebied van marketingcommunicatie. Bovendien is deze opleiding officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dat garandeert u een opleiding van hoge kwaliteit en een Bachelorgetuigschrift van hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Geen passende werkomgeving

Een van de pijlers in deze HBO Bacheloropleiding is dat u alles wat u leert ook in de praktijk kunt toepassen. Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan doet u die ervaring op in uw eigen werk. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. Dan loopt u een halfjaar stage. Het is mogelijk om de stage te combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder stage lopen.

Doelgroep

U heeft een grote interesse in communicatie. Bovendien wilt u zich specialiseren op het gebied van marketingcommunicatie. Ook wilt u graag een volledige Bachelorgraad behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

De opleiding richt zich op de kern van het vakgebied. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Zo ontwikkelt u zich op een zeer praktische wijze op erkend HBO Bachelorniveau op het gebied van marketingcommunicatie.

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. NCOI is ook resultaatgericht, de opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren. Als een bepaald onderwerp buiten uw huidige werkveld valt, zorgen de docenten voor actuele praktijksituaties, zodat u toch praktijkgericht kunt oefenen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Ook dat kan bij NCOI. Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Zie Studeren op afstand voor meer informatie hierover.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In de eerste fase gaat u aan de slag met de kernaspecten van communicatie. Zo legt u direct een stevige basis. In de tweede fase van de Bacheloropleiding volgt u een verdiepingsprogramma op een hoger, strategisch niveau. Onder deskundige leiding van ervaren praktijkdocenten verdiept u zich in thema’s als strategisch communicatiemanagement en social media. Daarna gaat u aan de slag met uw specialisatie Marketingcommunicatie. De specifieke opzet van de opleiding van NCOI maakt het mogelijk om meteen vanaf het eerste jaar uw praktijkprogramma en eindopdracht te koppelen aan uw specialisatie. U volgt daarnaast een aantal specifieke modules waarin u zich verdiept in marketingcommunicatie en de specifieke aspecten daarvan.

De verschillende onderwerpen die u tijdens de opleiding geleerd heeft, combineert u in uw afstudeeropdracht. Hiermee toont u uw Bachelorniveau aan. U kunt de afstudeeropdracht ook weer direct laten aansluiten op uw specialisatierichting. Ook is het mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen. Tijdens het afstuderen krijgt u persoonlijke begeleiding van een afstudeerbegeleider die bekend is met uw afstudeer­onderwerp. Zo wordt u optimaal begeleid naar een succesvolle afsluiting van uw opleiding.

Programma 240 EC

Fase 1

 • PR en mediarelaties 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Public relations en imago
  • Organisatie van pr
  • Verschillend publiek
  • Online pr en webcare
  • Public affairs
  • Mediarelaties
  • Crisiscommunicatie
 • Social media 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Trends en ontwikkelingen binnen social media
  • Social-mediakanalen
  • Bereik van social media
  • Social-mediastrategie en -implementatie
  • Social Search
  • Communitymanagement
  • Organisatorische consequenties
  • Social media monitoring tools
 • Storytelling 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Principes van storytelling
  • Het verhaal scherp krijgen
  • Aanpak van storytelling
  • Doelgroepgericht schrijven
  • Doelgroep en mediaplatform
  • Deelbare content
  • Websites en blogs
  • Storytelling met social media
 • Management en organisatie 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Inzicht in de werking van organisaties
  • Organisatiestructuur en -processen
  • Managementtaken en leiderschapsstijlen
  • Leidinggeven en motiveren
  • Plannen, aansturen en bewaken
  • Werkverdeling en samenwerking
  • Bevoegdheden en besluitvorming
  • Effectieve werkorganisatie
 • Projectmanagementvaardigheden 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Kenmerken van projecten
  • Projectmanagementmethoden
  • Projectafbakening en -fasering
  • Projectorganisatie en -omgeving
  • Budgetbeheersing
  • Risicomanagement
  • Succesvolle projectafronding
 • Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Doelen stellen
  • Methodisch en effectief werken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
  • Verbanden leggen en alternatieven zien
  • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
  • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
  • Acties formuleren en uitvoeren
 • Eindopdracht 6 EC
 • Portfolio 6 EC

Fase 2

 • B Marketingcommunicatie 24 EC
   • Marketingcommunicatie 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Branding
    • Marketingcommunicatieplan
    • Marketingcommunicatie-instrumenten
    • Geïntegreerde communicatie
    • Werking van marketingcommunicatie
    • Doelgroepenanalyse en bepalen marcomdoelstellingen
    • (Tactisch) positioneren
    • ‘Brand equity’ en langetermijnrelaties
    • Public relations
    • Actuele ontwikkelingen marcom
   • Corporate communicatie 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Visie, missie en doelen
    • Identiteit, imago en reputatie
    • Reputatiemanagement
    • Geïntegreerde communicatie
    • Corporate branding
    • Maatschappelijk verantwoord ­onder­nemen
    • Communicatie-ethiek
    • Strategische bedrijfscommunicatie
    • Omgaan met (online) media
   • Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC
    (4 bijeenkomsten)
    • Inzicht in jezelf en anderen
    • Kernkwaliteiten
    • Motivatie en belangen van anderen
    • Effectieve gesprekstechnieken
    • Lastige gesprekken voeren
    • Weerstand en emoties
    • Situationeel handelen
    • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
    • Invloedstijlen
    • Je doelen bereiken
   • Eindopdracht 6 EC
   • Portfolio 6 EC

  Fase 3

  • Communicatiestrategie 12 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Positionering en branding
   • Customer journey
   • Communicatiestrategie en -budget
   • Effectiviteit van communicatie meten
   • Crossmedia communicatie
   • Opzetten van een communicatieplan
  • Conceptontwikkeling 12 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Inzicht in de communicatiedoelstelling
   • Het vaststellen van het vertrekpunt
   • Behoeften van de opdrachtgever in kaart brengen
   • Briefen en debriefen van de gewenste propositie
   • Creativiteit en conceptontwikkeling
   • Werkvormen voor creativiteit en ideevorming
   • Van idee naar concept
   • Beoordelen van het concept
   • Overtuigend presenteren van het concept
  • Contentstrategie 12 EC
   (6 bijeenkomsten)
   • Strategie voor content
   • KPI’s voor contentstrategie
   • Vertaling van strategie naar concreet plan
   • Verschillende vormen van content
   • Branding en boodschap
   • Contentcreation en curation
   • Richtlijnen en ontwikkelingen omtrent content
  • Adviesvaardigheden 8 EC
   (4 bijeenkomsten)
   • Adviesrollen en adviesrelaties
   • Kwaliteiten van een adviseur
   • Fases in het adviesproces
   • Gespreks- en luistervaardigheden
   • Herkennen van en omgaan met weerstand
   • Eigen adviesstijl
   • Beïnvloedingsstrategie
   • Draagvlak en borging van adviezen
   • Motiverende gespreksvoering
  • Eindopdracht 6 EC
  • Portfolio 6 EC

  Afstudeerfase

  • Portfolio 30 EC
  • Afstudeeropdracht 30 EC

  Examens

  U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

  Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

  Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Communicatie’ met de specialisatie Marketingcommunicatie als extra aantekening. U mag dan de graad BA (Bachelor of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning

  Startdata en bijeenkomsten

  De dagvariant kan op vrijdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag, dinsdag of donderdag.

  Wilt u voor of na de zomer starten met deze opleiding?

  Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knop aangeven of u de opleidingsvariant van voor of na de zomer wilt bekijken.

  Start voor de zomer
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenoverzicht Ineens Per jaar
  (3 termijnen)
  Per kwartaal
  (12 termijnen)
  Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
  Lesgeld € 8.990,- € 3.236,40 € 809,10 € 269,70
  Studiemateriaal € 1.890,- € 680,40 € 170,10 € 56,70
  Examenkosten € 2.990,- € 1.076,40 € 269,10 € 89,70
  Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
  Afstuderen € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
  Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
  Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

  Kostenspecificatie

  Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
  (3 termijnen)
  niet mogelijk Per kwartaal
  (12 termijnen)
  niet mogelijk Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  niet mogelijk
  Lesgeld Ineens € 8.990,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 3.236,40 Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 809,10 Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 269,70
  Studiemateriaal Ineens € 1.890,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 680,40 Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 170,10 Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 56,70
  Examenkosten Ineens € 2.990,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 1.076,40 Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 269,10 Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 89,70
  Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
  en projectbegeleiding
  Ineens € 1.980,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 712,80 Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 178,20 Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 59,40
  Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 644,40 Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 161,10 Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 53,70
  Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
  (3 termijnen)
  € 180,- Per kwartaal
  (12 termijnen)
  € 45,- Per maand
  (36 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 15,-
  Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

  Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

  Locatie- en arrangementskosten

  NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

  Reprorechten en hand-outs

  Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

  Fiscaal voordeel

  Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

  Btw

  Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

  Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

  Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

  HBO Bachelor Communicatie specialisatie Marketingcommunicatie

  NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

  Vakgebied

  Communicatie

  Opleidingsniveau

  HBO Bacheloropleiding

  Erkenning

  NVAO geaccrediteerd

  Meer informatie

  Download brochure

  Wil je dit met iemand delen?

  Mail door

  Heeft u vragen?

  Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
  Virtual classroom en e-learning NCOI

  Virtual classroom en e-learning

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

  Studiegids 2019-2020 NCOI

  Vraag de studiegids 2019-2020 aan

  Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

  Contact NCOI

  Opleidingsadvies op maat?

  Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.