Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Verkrijg inzicht in aankoop, verkoop en beheer van vastgoed van de Rijksoverheid

Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Verkrijg inzicht in aankoop, verkoop en beheer van vastgoed van de Rijksoverheid

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Deze opleiding is in samenwerking met de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid op maat gemaakt voor de medewerkers binnen de operationele bedrijfsprocessen (vastgoed/juridisch) van het Rijk. U verkrijgt inzicht in het speelveld van de vastgoedorganisaties verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid en bouwt een brede juridische basiskennis van de wet- en regelgeving (publiek- en privaatrecht) op. Naast een goed en opgefrist overzicht van de juridische aspecten van het vastgoed heeft u ook inzicht in de taken van de verschillende departementen. Met deze opleiding bent u nog beter inzetbaar in processen op het vlak van vastgoed.

Subsidie

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid verstrekt subsidie aan medewerkers van de Rijksdiensten bij deelname.

Doelgroep

Deze opleiding is er voor medewerkers van het Rijk met een MBO- of HBO-achtergrond. Ook medewerkers die binnen de operationele bedrijfsprocessen bij provinciale en gemeentelijke overheid en waterschappen werken, kunnen in overleg aan de modules deelnemen.

Vooropleiding

U heeft een achtergrond op minimaal MBO-niveau en u bent werkzaam bij het Rijk.

Doel en opzet

De deskundige docenten geven u een duidelijk beeld van de omgeving, structuur, taakstelling, opbouw vastgoedbezittingen, bedrijfsprocessen en vastgoedinformatiesystemen van de vastgoedorganisaties. U doet brede juridische basiskennis op van de wet- en regelgeving op het gebied van publiekrecht en privaatrecht waarvan de vastgoedorganisaties zich bedienen. Daarnaast krijgt u inzicht in de samenhang en de synergie tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke weg die de Rijksoverheid bewandelt voor het realiseren van Rijksbeleid met behulp van vastgoed.

De opleiding is zeer praktijkgericht, alles wat wordt behandeld heeft waarde in uw werk. Bovendien zit er in de opleiding een excursie, waarbij theorie en praktijk gekoppeld worden. U wordt hierbij begeleid door de heren drs. E.J.M. (Edward) Coenen en drs. C.J.A.M. (Eric) de Vetter.

Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze online leeromgeving. U vindt er alle studie-informatie. Ook kunt u er contact onderhouden met docenten en de andere deelnemers.

NCOI Techniek & Veiligheid

Dit programma wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Tijdens deze boeiende opleiding van NCOI komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het Rijksbeleid en het vastgoed

 • Inleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid
 • Vastgoedcyclus en vastgoeddiensten
 • Omgevingsverkenning Rijksvastgoedbedrijf en het rijkshuisvestingsstelsel
 • Omgevingsverkenning oud RVOB en reallocatieprocedure
 • Omgevingsverkenning RWS en besluitvorming rond aanleg infra
 • Cultureel erfgoed
 • Staatseigendommen
 • Kadaster en topografische dienst
 • RvR, Regio RvR en gebiedsontwikkeling
 • Ruimtelijk Informatie Vastgoedverkeer
 • Nota Grondbeleid en anticiperend handelen in vastgoed
 • SVIR

Het publiekrechtelijk instrumentarium bij vastgoedbeheer en vastgoedtransacties

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet ruimtelijke ordening en Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Administratieve onteigening en basisbeginselen gerechtelijke onteigening
 • Grondverwerving, onteigening, planschade
 • Grondexploitatiewet
 • Belemmeringswetgeving
 • Verdrag van Malta (bescherming archeologisch erfgoed)
 • Nadeelcompensatie
 • Gedragslijnen omgaan met bodemverontreinigingen
 • Excursie begeleid door de heren drs. E.J.M. (Edward) Coenen en drs. C.J.A.M. (Eric) de Vetter
 • Gebouwen- en bouwbeleid
 • Het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht, het EU‑recht in vogelvlucht
 • Beleidslijn Ruimte voor de Rivier
 • Tracéwet/Spoedwet wegverbreding
 • Introductie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het privaatrechtelijk instrumentarium bij vastgoedbeheer en vastgoedtransacties

 • Privaat- en publiekrecht
 • Privaatrechtelijk handelen van de Staat
 • Overeenkomstenrecht, koop
 • De rol van de notaris en gemeenschap van goederen
 • Zakenrecht (eigendomsrecht, eigendomsoverdracht)
 • Beperkte zakelijke rechten
 • Huur
 • Pacht
 • Zakelijke lasten
 • Onrechtmatige overheidsdaad
 • Extern klachtrecht/WOB
 • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Diploma

De opleiding bestaat uit 3 modules. Elk van deze modules sluit u af met een schriftelijk examen. Behaalt u voor alle modules een voldoende resultaat, dan ontvangt u het diploma ‘Juridisch Vastgoed Rijksoverheid’ van NCOI.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid? Neem dan contact op via 06 - 2239 5292 of mnenk@ncoi.nl.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Voor alle deelnemers werkzaam bij de Rijksoverheid of gelijkgestelde overheidsinstelling geldt dat 50% van het cursusgeld wordt betaald door de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid.

Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Verkrijg inzicht in aankoop, verkoop en beheer van vastgoed van de Rijksoverheid

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent