Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie - 3 maanden

Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie - 3 maanden

Vakgebied

HR

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

HR

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het personeelsbeleid van gemeenten verandert en wordt toegesneden op de huidige economische ontwikkelingen en de modernisering van de ambtelijke organisatie. Veel gemeenten hebben te maken met vraagstukken rondom boventalligheid en re-integratieprojecten. Daarnaast hebben ook thema’s als de normalisering rechtspositie Ambtenarenwet, aanstelling in algemene dienst en de flexibilisering van de cao hun weerslag op de organisatie. Voor u is het belangrijk dat u de consequenties die dat met zich meebrengt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel juist inschat en hier adequaat over kunt adviseren. Hoe u dat kunt doen, leert u in deze praktijkgerichte training.

Uw resultaat

Na afloop van deze training heeft u een actueel overzicht rondom thema’s zoals de reductie van personeel, flexibiliteit, mobiliteit, het nieuwe werken en de opmars van de flexibele ambtenaar. Ook bent u op de hoogte van de Algemene wet bestuursrecht, de rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers en sociale zekerheid.

Doelgroep

U bent een ervaren personeelsadviseur en u beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt zich op Post HBO-niveau verdiepen in dit onderwerp, zodat u proactief om kunt gaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.

Doel en opzet

De training bestaat uit 6 losse trainingen. Tijdens deze trainingen wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Wij werken met uw eigen casuïstiek, waaraan wij onze ervaringen toevoegen.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling

(2 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingen binnen de lokale overheid; consequenties voor HRM
 • Mobiliteit en loopbaanontwikkeling; ­mogelijkheden tot invulling binnen de gegeven kaders
 • Omgaan met boventalligheid, flexpools, begeleiding naar ander werk, het nieuwe werken
 • Nieuwe functiehuizen en -families en de mogelijkheden van mobiliteit en ­loopbaan­ontwikkeling

Sociale Zekerheid Verdieping

(2 bijeenkomsten)

 • Consequenties van nieuwe ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor het te voeren HR-beleid
 • Wet verbetering poortwachter; ­re-integratie, verplichtingen voor werkgever en werknemer, loondoorbetaling, ­passend werk e.d.
 • CAR-UWO in relatie tot de Wet verbetering poortwachter
 • Rol UWV met beleidsregels beoordelings­kader
 • WIA
 • Verzuimbeheer
 • Eigen risico dragen
 • Actuele en te verwachten ­ontwikkelingen
 • Jurisprudentie

Slimmer Werken: Juridische Aspecten van (Re)organiseren van Arbeid

(2 bijeenkomsten)

 • Juridische vormen van arbeid: aanstelling, arbeidsovereenkomst, uitzendkrachten, zzp’ers, freelancers, overeenkomst van opdracht
 • Juridische vormen: binnen de gemeente, intergemeentelijke samenwerking zoals Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), herindeling/fusie, Gemeenschappelijke Regeling (GR), stichting, besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv)
 • Procedure van een organisatiewijziging (inclusief rol GO en OR)
 • Sociaal plan en sociaal statuut
 • Rechterlijke toetsing

Aanstelling en Ontslag Verdieping

(4 bijeenkomsten)

 • Positie van de ambtelijke sollicitant
 • Tijdelijke en vaste aanstellingen
 • Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd
 • Aanstellingsgronden
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor bepaalde tijd
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ambtelijke aanstelling en ­normalisering arbeidsvoorwaarden
 • Gewijzigde situatie bij de sector Rijk, CAR-UWO en SAW na invoering van de Flexwet
 • Procedure disfunctioneren, ­onbekwaamheid en ongeschiktheid
 • Systematiek ambtenarenontslagrecht
 • Verschillende ontslaggronden; ­reorganisatieontslag, ontslag wegens vervallen van de functie, disfunctio­neren, verstoorde verhoudingen, ­strafontslag e.d.
 • Dossiervorming
 • Rol van de bedrijfsarts
 • De procedure
 • Rechterlijke toetsing
 • Checklist

Rechtspositie van Gemeentelijk Politieke Ambtsdragers

(2 bijeenkomsten)

 • Bezoldiging, onkostenvergoeding van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden
 • Ontslaguitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van burgemeesters en wethouders en de eventuele fondsvorming
 • Regels omtrent verhuisplicht en de ­vergoeding van de kosten daarvan
 • Sollicitatieplicht en planmatige begeleiding van burgemeesters en wethouders
 • Bezoldiging en onkostenvergoeding: ­vaststelling van hoogte, aanvang en einde van de vergoedingen
 • Politiek verlof, aantal wethouders, ­verrekening neveninkomsten, werkkostenregeling, reis- en verblijfkosten, declareren, cursus- en congreskosten, integriteit

Certificaat

Na afloop van deze training ontvangt u het diploma ‘Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden'.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Trainingskosten: € 2.799,-
Trainingsmateriaal: € 75,-
Reprorechten: € 15,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie - 3 maanden

Vakgebied

HR

Opleidingsniveau

HBO-programma

Studievormen

Dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Allerlaatste kans om voordelig een opleiding te volgen met subsidie

Wilt u zich verder ontwikkelen in de zorg, techniek of IT of overstappen vanuit een andere sector? Nu kunt u nog gebruik maken van de subsidieregeling van de overheid waarmee u voordelig een opleiding kunt volgen. Er starten dit jaar nog een aantal opleidingen die onder de regeling vallen. Schrijf u daarom in voor een van de geselecteerde opleidingen om nog gebruik te maken van de subsidie en bespaar tot maar liefst € 10.000,-.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent