Persberichten

Je informeren over het nieuws vanuit NCOI? Voor journalisten, media en andere geïnteresseerden zijn onze persberichten beschikbaar. Je vindt hier een compleet overzicht van alle door ons gepubliceerde persberichten. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, dan beantwoorden wij die natuurlijk graag. 

Over NCOI

Persberichten

Persberichten

Noordwijk, 27 november 2018

Strategisch partnership de Baak en Salta Group.

Het 70 jaar jonge prestigieuze trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling de Baak en Salta Group gaan een strategische samenwerking met elkaar aan. Concreet betekent dit dat de Baak gebruik gaat maken van de expertise van Salta Group, onder andere op het gebied van bedrijfsprocessen en ICT.  De Baak blijft volledig zelfstandig en behoudt de autonomie en zeggenschap. Salta Group neemt een minderheidsbelang in het instituut.

Marcel Wintels, directeur de Baak: “Ons doel is om de komende jaren onze leidende positie nog verder uit te bouwen, met onze onderscheidende focus op de ‘Human Side of Enterprise’ . Om dit te realiseren willen wij stevig innoveren en tegelijkertijd investeren in een toekomstbestendige, hoogwaardige organisatie wat betreft faciliterende processen. Dit willen wij doen onder onze eigen regie en met het behoud van onze kenmerkende en bijzondere leerlocaties. Wij zijn ervan overtuigd dit te kunnen doen door met Salta Group samen te werken, vanwege de expertise en kennis.”

Voor de Baak en haar medewerkers verandert er door de strategische samenwerking met Salta Group niets. Wintels: “De Baak is al vele decennia een begrip en er is heel bewust voor gekozen het instituut de eigen autonomie en zeggenschap te laten behouden. De Baak is een organisatie met een geheel eigen, kenmerkende identiteit en dat zal ook zo blijven. We kunnen ons op deze wijze versterken en versneld doorontwikkelen als topinstituut voor vele huidige en toekomstige generaties leiders.”

Zowel het leerbedrijf als het vastgoed- en hospitalitybedrijf blijven ongewijzigd en volledig verbonden en de Baak blijft zelfstandig opereren. De opleidings- en trainingsinstituten binnen Salta Group kunnen hun opleidingsprogramma’s, waar mogelijk, op locaties van de Baak uitvoeren. De huidige directie blijft leidinggeven aan de Baak. 

Beide organisaties doen geen uitspraken over de (financiële) details.

Over de Baak
Al meer dan 70 jaar is de Baak hét trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling voor hoogopgeleide professionals. De Baak onderscheidt zich door een focus op de ‘Human Side of Enterprise’. In onze intensieve en interactieve trainingen staan hoofd, hart en handen centraal. We verdiepen, verbinden en vernieuwen. Onze missie is anderen en onszelf door leren verder te brengen. De Baak verzorgt open trainingen en incompany trajecten, maakt zich sterk voor duurzaam ondernemen en draagt bij aan tal van maatschappelijke projecten over leren en ontwikkeling. De Baak is verbonden met VNO-NCW en gevestigd in Noordwijk en Driebergen. Kijk voor meer informatie op: www.debaak.nl

Over Salta Group
Salta Group is de grootste particuliere onderwijsorganisatie van Nederland. Salta Group heeft als missie het faciliteren van jongeren en volwassenen tijdens hun levenslange professionele ontwikkeling, waardoor het verwezenlijken van hun persoonlijke aspiraties en daarmee die van hun organisaties bereikbaar wordt. Salta Group bestaat uit diverse gerenommeerde opleiders zoals NCOI Opleidingen, Scheidegger, NTI, Schoevers, ISBW, Computrain, Markus Verbeek Praehep, NIBE-SVV, Pro Education, LECTRIC, Bestuursacademie Nederland, ROVC, SRM, Instituut Blankestijn en Luzac. Salta Group heeft circa 2200 medewerkers en zo’n 4500 actieve freelance professionals. Salta Group is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland.


Omscholen om tekort gediplomeerd zorgpersoneel in regio op te lossen

Krachtenbundeling Zorggroep Tangenborgh, NCOI en Randstad Zorg van start in Emmen
 
Emmen, 29 september 2017 – Op 5 oktober starten 12 branchevreemde kandidaten uit de regio Emmen de Mbo-opleiding tot Verzorgende IG, niveau 3. Deze vorm van samenwerking is ontstaan middels een co-creatie tussen Zorggroep Tangenborgh en Randstad Zorg. Het leertraject is op maat gemaakt door NCOI en speelt in op toenemende tekorten in de zorg. Na een selectieprocedure waaraan 100 geïnteresseerden deelnamen, gaan komende donderdag 12 geselecteerde kandidaten van start. Na een intensief traject van 15 maanden zullen de leerlingen al hun diploma behalen. Na het behalen van het diploma zijn zij verzekerd van een tweejarig contract van minimaal 24 uren per week. Mede dankzij het UWV en de Gemeente was de belangstelling voor het traject groot. Na een kwalitatieve en intensieve procedure werden de 100 kandidaten getoetst op onder andere motivatie, capaciteiten en competenties. Tijdens het gehele traject worden de leerlingen begeleid door praktijkbegeleiders van Zorggroep Tangenborgh, docenten en begeleiders van NCOI en de opleidingsadviseur van Randstad Vakschool.    

Inspelen op urgentie in de markt.
Directeur Randstad Zorg, Lenneke Dijkhuis is heel blij met de start van de opleiding. “We willen bijdragen aan de grote vraag naar Verzorgden IG. Door samen op te trekken met Zorggroep Tangenborgh kunnen we een kwalitatief goede match maken, waarbij de leerlingen precies die vaardigheden en competenties bezitten die nu zo hard nodig zijn in de zorgsector”. Linda Wichers, opleidingsadviseur bij Zorggroep Tangenborgh ziet de grote voordelen van het samenwerken met partners om tot oplossingen te komen voor een urgente vraag in de markt. “Samen kunnen we een grotere vuist maken en vooral ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt helpen. We hopen in de toekomst meer van deze trajecten te kunnen starten". 

Het is mogelijk donderdag aanwezig te zijn bij het officiële startmoment van de opleiding.
 
Locatie
Van der Valk Hotel Emmens
Verlengde Herendijk 50,
7833 JD Nieuw-Amsterdam
 
Het programma (onder voorbehoud):
13:00 ontvangst
13:30 opening door Linda Wichers en Sietske Wartena (welkom en agenda)
13:40 Frank van der Linden (RvB Zorggroep Tangenborgh)
13:55 Eric Verduyn (directeur onderwijs NCOI)
14:10: Geert van der Wal (manager Werkgeversservicepunt)
14:20 Peter Feld (operationeel directeur Randstad)
 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij Sietske Wartena via
sietske.wartena@nl.randstad.com of mobiel: 06 30 12 26 75


Hilversum, 6 september 2016

Luzac in hoger onderwijs door nieuwe eigenaar Salta Group

Nordian Capital Partners en overige aandeelhouders hebben de aandelen van Luzac verkocht aan Salta Group. Dat maken de partijen vandaag bekend. Met de overname geven zowel Luzac als Salta Group invulling aan belangrijke ondernemingsambities. Luzac gaat de komende jaren zijn leidende positie op het gebied van kleinschalig particulier voortgezet onderwijs versterken. Bovendien gaat Luzac vanaf studiejaar ’17-‘18 voltijd hoger onderwijs aanbieden.

Luzac heeft in Salta Group een strategische partner gevonden die zowel op financieel gebied als op onderwijsinhoudelijk vlak veel toegevoegde waarde biedt. Luzac is in 30 jaar uitgegroeid tot de meest vooraanstaande aanbieder van particulier voortgezet onderwijs. De onderwijsinstelling telt circa 2000 leerlingen en ruim 650 medewerkers in 17 steden in Nederland. 

Directeur Luzac Bart Stomphorst: “Luzac is een synoniem geworden voor persoonlijk en kwalitatief voortgezet onderwijs. Wij bereiden jongeren optimaal voor op een succesvolle toekomst. En dat doen we op de beste, snelste en meest effectieve manier met als vertrekpunt de behoeften en ambities van onze leerlingen. Met een strategische partner als Salta Group kunnen we ons onderwijsconcept uitbreiden naar hoger onderwijs.”

Logische uitbreiding Luzac naar hoger onderwijs
Met de introductie van Hogeschool Luzac bieden we studenten, net als bij het voorgezet onderwijs van Luzac, kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Studenten worden tijdens hun studie individueel en intensief begeleid om hun prestaties te verbeteren en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Op deze manier halen studenten het maximale uit hun studieperiode en henzelf. Vanaf studiejaar 2017-2018 kunnen studenten terecht op verschillende locaties in Nederland voor de richtingen management, bedrijfskunde, commerciële economie, rechten en IT. 

“Met de overname van Luzac kunnen wij onze expertise, die we in het hoger onderwijs hebben opgebouwd, inzetten voor het opleiden van jonge studenten,” aldus Robert van Zanten, CEO Salta Group. “Wij zien een verdere privatisering van hoger onderwijs. Onder andere door het leenstelsel worden studenten en hun ouders aangemoedigd onderwijs te kiezen dat staat voor kwaliteit, snelheid, zekerheid en rendement. Vanuit werkgevers zien wij een grote behoefte aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daar hebben wij ons onderwijsconcept volledig op ingericht. Mede door de overname van Luzac helpen we jongeren om hun eerste stap op de arbeidsmarkt zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dit past uitstekend bij onze missie een ‘leven lang leren’ te faciliteren. Daarnaast is Luzac qua organisatie en cultuur een perfecte match, wij vullen elkaar echt aan. We zijn bijzonder trots dat Luzac deel uit gaat maken van Salta Group.“ 

Luzac als excellent instituut voor particulier voortgezet onderwijs blijft een zelfstandig opererende organisatie met naast het hoofdkantoor 19 vestigingen in 17 steden. 
Er worden geen financiële details bekend gemaakt. 

Over Nordian Capital Partners
Nordian Capital is een onafhankelijke Nederlandse private equity investeerder die zich onderscheidt door gericht te helpen bij het vergroten én versnellen van groei van de ondernemingen waarin zij investeert. Nordian gelooft in structurele waardegroei door het verbeteren en vergroten van winstgevendheid. Nordian Capital helpt daarbij, als kritische en betrokken partner. Nordian investeert samen met management teams op basis van een heldere investment case: een gezamenlijk plan van management en aandeelhouders dat als leidraad dient om de onderneming te doen groeien. 
Het bedrijf focust op meerderheidsbelangen in de Nederlandse mid-market en managet twee fondsen met een kapitaal commitment van meer dan EUR 500m. In de portfolio van de twee fondsen zitten 13 bedrijven. Voor meer informatie, bezoek www.nordian.nl.”

Over Luzac
Luzac biedt persoonlijk particulier onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau, van brugklas tot diploma. Luzac is er trots op al meer dan 30 jaar een toonaangevende aanbieder van particulier onderwijs te zijn en daarmee richting te geven aan het leven van jong volwassenen én aan onderwijsbeleid. www.luzac.nl

Over Salta Group
Het is de missie van Salta Group een Leven Lang Leren te faciliteren in Nederland. Naast ons bekendste merk NCOI Opleidingen maken diverse gerenommeerde opleiders deel uit van Salta Group, zoals Scheidegger, NTI, Schoevers, ISBW, Computrain, Markus Verbeek Praehep, NIBE-SVV, Pro Education, ISES, LECTRIC en Bestuursacademie Nederland. Salta Group heeft circa 1200 medewerkers en circa 3500 actieve freelance professionals. NCOI is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland.


NIMA en opleider NCOI zetten samenwerking voort

Onlangs maakte NIMA bekend de samenwerking met NCOI te beëindigen. Dat hield onder meer verband met het feit dat NCOI ten aanzien van NIMA-opleidingen ook eigen examens aanbood. NCOI had in haar HBO-programma’s daarnaast geen mogelijkheden om NIMA-examens te inte-greren.

NIMA en NCOI hebben in een constructief overleg besloten om de samenwerking toch voort te zetten en zelfs verder te intensiveren. NCOI zal in de toekomst officiële NIMA-examens onder-deel maken van haar erkende HBO-programma’s. Voor de NIMA-opleidingen zal NCOI geen ei-gen examens meer afnemen, maar iedereen bij NIMA een examen laten doen. Deze examens zullen vervolgens ook vrijstellingen opleveren binnen erkende Bachelorprogramma’s van Hoge-school NCOI.

"We zijn blij dat het meningsverschil uit de wereld is en NCOI de NIMA-examens blijft omarmen. Dit is goed nieuws voor alle marketing-, sales- en communicatieprofessionals in Nederland", aldus Martin Huisman, voorzitter van NIMA.

“NCOI is al sinds 1996 NIMA-opleider. We hebben een lange en zeer succesvolle samenwerking met NIMA achter de rug. Het was jammer dat er een meningsverschil was ontstaan de afgelopen periode. We zijn bijzonder content dat die problemen achter de rug zijn. NCOI zal de komende jaren fors investeren in haar NIMA-portfolio. Wij dragen als opleider van werkend Nederland graag bij aan de professionalisering van marketing- en communicatieprofessionals in Nederland. Daarbij zijn de NIMA-examens een belangrijk kwaliteitskenmerk in de markt”, aldus Robert van Zanten, algemeen directeur van NCOI.

NIMA is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, sales en communicatie. NIMA is de standaard in de branche en het NIMA-diploma wordt dan ook zeer gewaardeerd. NCOI is de grootste opleider van werkend Nederland.


Schouten & Nelissen verkoopt ISBW Groep aan NCOI

Focus Schouten & Nelissen op soft skills, leiderschapstrainingen en coaching
 
Schouten & Nelissen heeft de ISBW-groep verkocht aan Salta Group. Dat maken de bedrijven vandaag gezamenlijk bekend. Zowel Schouten Global, voortgekomen uit Schouten & Nelissen, als NCOI realiseren met deze overeenkomst belangrijke ondernemingsambities. Zo zet Schouten Global in op verdere nationale en internationale groei op het gebied van training van soft skills, leiderschapstrainingen, organisatieontwikkeling en coaching. NCOI versterkt zijn brede opleidingsportfolio met de opleidingsactiviteiten van de ISBW-groep.
 
Internationale expansie Schouten Global
In de afgelopen jaren is Schouten Global uitgegroeid tot een belangrijke (inter)nationale speler op het gebied van soft skills training. Door de verkoop van de ISBW-groep kan Schouten Global zijn ambities op dit vlak verder realiseren. Het bedrijf wordt al sinds jaar en dag ingeschakeld door multinationals op het gebied van trainingen coaching en organisatieontwikkeling. Inmiddels is Schouten Global behalve in thuisland Nederland actief in ruim 40 landen en heeft vestigingen in onder meer China en Rusland. Schouten Global verwacht op termijn de helft van de omzet in het buitenland te behalen.
 
Bestuursvoorzitter van Schouten Global Marcel van Bronswijk: “Wij kiezen er bewust voor om ons in de toekomst volledig te richten op wat ‘soft skills’ worden genoemd. In het trainen van persoonlijke vaardigheden en organisatieontwikkelingen ligt onze expertise en ons onderscheidend vermogen. We groeien sterk en we zien mondiaal nog een geweldige potentie. We constateren dat er buiten Nederland een groeiende behoefte is aan trainingen en coaching, gericht op de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.”
 
Martkleiderschap NCOI
De ISWB-groep met al zijn kennisactiviteiten heeft een zeer sterke fit met NCOI. Niet alleen versterkt NCOI zijn marktleiderschap op het gebied van opleidingen voor werknemers, maar het bedrijf versterkt ook zijn positie in de specifieke opleidingsmarkten waar de opleiders van de ISBW-groep belangrijke spelers zijn. Naast ISBW vallen ook de kennisopleiders Bestuursacademie Nederland, Lectric en ISES onder de ISBW-groep. Bestuursacademie Nederland is een van de belangrijkste opleiders voor de overheid en wordt gezien als normbepalend voor overheidsopleidingen. Het opleidingsportfolio van Lectric en ISES is zeer complementair aan dat van Computrain als het gaat om procesmanagement, online en business IT. ISBW heeft een erg sterk portfolio aan praktijkgerichte managementopleidingen dat goed aansluit bij de erkende opleidingen van NCOI. De overgenomen bedrijven blijven zelfstandig opereren binnen NCOI Opleidingsroep.
 
Robert van Zanten, CEO van NCOI: “Door de overname van de opleidingsactiviteiten van Schouten & Nelissen kunnen wij een nog completer pakket aanbieden aan werkend Nederland. Deze overname past dan ook naadloos in de groeistrategie die NCOI heeft. De opleiders van de ISBW-groep zijn stuk voor stuk zeer sterke merken en hebben ieder hun eigen krachtige positie binnen de opleidingenmarkt.”
 
Er worden geen financiële details bekend gemaakt. 

Over Schouten & Nelisssen
Schouten & Nelissen is marktleider en het grootste kwalitatief hoogwaardige instituut voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. Het bedrijf kenmerkt zich door een brede dienstverlening zoals: trainingen, coaching, organisatieadvies, onderzoek, assessments en managed services. Schouten & Nelissen  heeft zijn thuisbasis in Nederland, maar groeit onder de naam Schouten Global vooral internationaal sterk met een wereldwijd netwerk van gecertificeerde freelancers en vestingen in onder meer China (Beijing en Shanghai), Rusland (Moskou en Sint-Petersburg)  België en Duitsland. www.schoutenglobal.com

Over Salta Group
Salta Group is de grootste opleider van werkend Nederland. NCOI biedt een compleet aanbod van ruim 1200 erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen specifiek gericht op werkenden. Daarnaast verzorgt NCOI een breed aanbod van vaardigheidsgerichte trainingen. NCOI ontwikkelt en verzorgt ook in-company trainingen en complete maatwerkprogramma’s specifiek afgestemd op de behoefte van organisaties. Salta Group heeft circa 1000 medewerkers en circa 2500 actieve docenten en trainers. NCOI is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland.


 

NCOI neemt opleider Vergouwen Overduin over


Hilversum,19 oktober 2012 - Salta Group (NCOI) en Vergouwen Overduin hebben overeenstemming bereikt over de overname van opleidings- en adviesbureau Vergouwen Overduin. De trainingen en adviesactiviteiten van Vergouwen Overduin zijn een sterke aanvulling op het opleidingsportfolio van NCOI. De overname past uitstekend in de ingezette groeistrategie van Salta Group​ waarmee het bedrijf haar positie als marktleider op het gebied van opleidingen en trainingen voor werkend Nederland verder verstevigt.

Vergouwen Overduin biedt een breed pakket van circa 100 verschillende open trainingen en een scala aan in-company trainings- en adviesactiviteiten op het gebied van management en leiderschap, schriftelijke- en mondelinge communicatie, persoonlijke effectiviteit en klantgerichtheid. In de afgelopen jaren scoort Vergouwen Overduin in diverse onafhankelijke onderzoeken het hoogste op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid.

Robert van Zanten, directeur Salta Group“Vergouwen Overduin heeft een uitstekende naam in de markt met name door de hoge kwaliteit van haar trainers en adviseurs, de innovatieve trainingsmethodieken en de hoge klanttevredenheid. Door de overname van Vergouwen Overduin kunnen wij een nog completer pakket aanbieden aan onze (corporate) klanten. De combinatie van erkende opleidingen voor werkenden van NCOI en de kwaliteitstrainingen van Vergouwen Overduin maakt de positie van Salta Group nog sterker en dominanter in de markt van opleidingen en trainingen voor werkend Nederland. Deze overname sluit dan ook naadloos aan bij de groeistrategie die NCOI de afgelopen jaren heeft ingezet.”

Boudewijn Overduin, oprichter van Vergouwen Overduin: Vergouwen Overduin is een van de topinstituten in de markt en verzorgt zowel open trainingen als maatwerktrainingen voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Wij zijn er trots op dat we nu onderdeel uitmaken van de meest succesvolle en grootste bedrijfsopleider van Nederland. Hiermee kunnen we verder investeren in onze kwaliteit en onze trouwe klanten nog beter bedienen. Het doet mij deugd de komende jaren ook persoonlijk actief verbonden te blijven aan Vergouwen Overduin”.

Vergouwen Overduin blijft zelfstandig opereren en zal de komende jaren verder investeren in de groei van dit sterke label in de markt. NCOI is in het overnameproces bijgestaan door Bank Oyens & Van Eeghen. Beide bedrijven doen geen verdere uitspraken over de overnamedetails.

Over Salta Group

Salta Group is met een omzet van ruim €100 miljoen in 2011 de grootste opleider van werkend Nederland. Salta Group biedt een compleet aanbod van ruim 1000 MBO-, HBO- en Masteropleidingen specifiek gericht op werkenden. Daarnaast verzorgt NCOI een breed aanbod van korte vaardigheidsgerichte trainingen. NCOI ontwikkelt en verzorgt ook in-company trainingen en complete maatwerkprogramma’s specifiek afgestemd op de behoefte van organisaties. Salta Group heeft 450 medewerkers en circa 2000 actieve docenten en trainers. NCOI is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland. .

Over Vergouwen Overduin

Vergouwen Overduin is opgericht in 1986 en uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste bureaus voor opleidingen, training en advies in Nederland. Vergouwen Overduin biedt een breed pakket van circa 100 verschillende open trainingen en een scala aan in-company trainingsactiviteiten. Voor Vergouwen Overduin werken rond de 80 medewerkers in vast dienstverband, en daarnaast een groot aantal op freelance basis. Vergouwen Overduin heeft een dominante positie in de markt van accountancy, consultancy en de financiële dienstverlening. Daarnaast verzorgt Vergouwen Overduin veel trainingen voor overheidsorganisaties en non-profitorganisaties zoals ministeries, grote gemeenten en organisaties in onderwijs en gezondheidszorg. Vergouwen Overduin is preferred supplier bij een groot deel van het Nederlands grootbedrijf. https://www.bvo.nl/

 


 

NCOI neemt Pro Education over

Hilversum, 18 juli 2012 - Salta Group​ (NCOI) heeft overeenstemming bereikt over de overname van opleider Pro Education. De opleidingen van Pro Education zijn een sterke aanvulling op het opleidingsportfolio van NCOI. Daarnaast past de overname uitstekend in de ingezette groeistrategie van NCOI waarmee het bedrijf haar positie als marktleider op het gebied van opleidingen en trainingen voor werkend Nederland verder verstevigt.

Pro Education heeft met een opleidingspakket van ruim 165 verschillende postbachelor- en masterprogramma’s een breed portfolio voor werkende professionals op het gebied van management & bedrijfskunde, ICT management, coaching & mediation en wonen, zorg & welzijn. Op een aantal van deze deelgebieden heeft NCOI al een leidende positie en met de erkende opleidingen van Pro Education wordt deze verder versterkt.

Daarnaast heeft Pro Education een compleet aanbod van opleidingen en trainingen voor paramedisch specialisten zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. NCOI biedt sinds kort nieuwe bacheloropleidingen op deze vakgebieden aan en de combinatie van beide opleidingspakketten zorgt voor een sterk en volledig aanbod voor deze beroepsgroepen.

Robert van Zanten, directeur Salta Group: “Pro Education heeft een goede naam in de markt vanwege de hoge kwaliteit van onderwijs en de hoge klanttevredenheid. Ook heeft Pro Education belangrijke officiële erkenningen voor een aantal postbachelor- en masteropleidingen die goed aansluiten bij het erkende aanbod van NCOI. Door de overname groeit ons opleidingsaanbod naar circa 1200 opleidingen, waardoor wij een nog completer pakket kunnen aanbieden aan onze studenten. Dit sluit naadloos aan bij de groeistrategie die NCOI de afgelopen jaren heeft ingezet.

Pro Education blijft zelfstandig opereren en wordt aangestuurd door één van de huidige directieleden Maarten Kroese. Beide bedrijven doen geen verdere uitspraken over de overnamedetails.

Over Salta Group

Salta Group is de grootste opleider van werkend Nederland. Salta Group biedt een compleet aanbod van ruim 1000 MBO-, HBO- en Masteropleidingen specifiek gericht op werkenden. Daarnaast verzorgt NCOI een breed aanbod van korte vaardigheidsgerichte trainingen. NCOI ontwikkelt en verzorgt ook incompanytrainingen en complete maatwerkprogramma’s specifiek afgestemd op de behoefte van organisaties. Salta Group heeft 450 medewerkers en circa 2000 actieve docenten en trainers. NCOI is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland..

Over Pro Education

Pro Education is ontstaan vanuit de Hogeschool van Amsterdam en in 2004 verzelfstandigd. Met een pakket van 165 verschillende postbachelor- en masterprogramma’s heeft Pro Education een breed portfolio voor werkende professionals op het gebied van management & bedrijfskunde, ICT management, coaching & mediation en wonen, zorg & welzijn. Daarnaast heeft Pro Education een compleet aanbod van opleidingen en trainingen voor paramedisch specialisten. In totaal werken er 31 vaste medewerkers en circa 250 freelance docenten. Jaarlijks ronden 2000 mensen een opleiding bij Pro Education af. De opleidingen van Pro Education worden op vijf plaatsen verspreid over Nederland verzorgd.www.proeducation.nl


 

Opleidingsinstituut NCOI versterkt marktleiderschap door overname Compu’Train en Twice

Hilversum, 19 juli 2011 – NCOI maakt vandaag de overname van ICT opleiders Compu’Train en Twice bekend. Met de overnames versterkt NCOI zijn positie als marktleider op het gebied van opleidingen en trainingen, specifiek voor werkenden. De twee overgenomen bedrijven behoren hierdoor, net als Scheidegger, tot de Salta Group.

Compu’Train is de bekendste en een van de grootste ICT opleiders van Nederland. Twice is een gespecialiseerde opleider op het gebied van ICT trainingen met een aparte divisie voor opleidingsportals en -administratie voor grote organisaties. Door de overname van deze twee bedrijven ontstaat een compleet aanbod van gecertificeerde ICT trainingen.

Zowel Compu’Train als Twice hebben alle denkbare certificeringen in de ICT branche zoals Microsoft, Citrix, Oracle, Novell, PRINCE2, ITIL, Adobe en EC-Council. De diensten en het portfolio van de over-genomen ICT opleiders zijn grotendeels complementair aan elkaar en hebben beide een sterke marktpositie. De bedrijven blijven zelfstandig functioneren. De overgenomen ICT opleiders leiden gezamenlijk meer dan 30.000 cursisten per jaar op. Marcel van den Berg, de huidige directeur van Twice, gaat ook de directie voeren over Compu’Train.

Met de overname telt de totale NCOI organisatie 450 medewerkers en circa 2000 docenten en trainers die jaarlijks het grote aanbod van opleidingen en trainingen door heel Nederland verzorgen. NCOI bouwt hiermee verder aan zijn ‘huis van merken’ waarbij elk merk zijn eigen marktsegment bedient. Zo richten Salta Group en Scheidegger zich vooral op erkende MBO-, HBO- en Masteropleidingen voor diverse branches. Compu’Train en Twice blijven zich richten op het aanbieden van gecertificeerde ICT trainingen voor professionals. NCOI is in het overnameproces bijgestaan door Bank Oyens & Van Eeghen.

Over Salta Group

Salta Group is de grootste opleider van werkend Nederland. Salta Group biedt een compleet aanbod van 850 MBO-, HBO- en Masteropleidingen specifiek gericht op werkenden. Juist de praktijkgerichte aanpak maakt NCOI zo succesvol. Daarnaast verzorgt NCOI een breed aanbod van korte vaardigheidsgerichte trainingen. NCOI ontwikkelt en verzorgt ook incompanytrainingen en complete maatwerkprogramma’s specifiek afgestemd op de behoefte van organisaties. Salta Group heeft ruim 300 medewerkers en circa 1500 actieve docenten en trainers. NCOI is preferred supplier bij het grootste deel van de Top 500 organisaties in Nederland. Meer informatie: .

Over Compu’Train

Compu’Train is de bekendste en een van de grootste ICT opleiders van Nederland. Op ruim 10 verschillende locaties verzorgt Compu’Train meer dan 500 ICT-cursussen. Compu’Train leidt jaarlijks zo’n 20.000 cursisten op. Van mensen die dagelijks met een pc in de kantooromgeving werken tot ontwikkelaars en applicatiebeheerders. Meer informatie:www.computrain.nl.

Over Twice

Twice is een gespecialiseerde opleider op het gebied van ICT trainingen met een aparte divisie voor opleidingsportals en – administratie voor grote organisaties. De onderneming bestaat uit twee werkmaatschappijen Twice IT Training en Twice Services. Twice IT Training verzorgt ICT-opleidingen voor Software Developers, Netwerk- en Systeembeheerders en voor gebruikers van kantoorautomatisering. Twice IT Training is Microsoft Gold Partner for Learning Solutions, Citrix Authorized Learning Center, Red Hat training partner, EC-Council ATC, Novell Gold Learning partner, Prometric Test Center en EXIN Accredited Examination Center. De opleider beschikt over de Cedeo keurmerken open inschrijving en maatwerk trainingen en is lid van de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Informatica (VOI). Twice is gecertificeerd voor Itil en Prince2. Twice Services ontwikkelt learning infrastructure systemen, portals, corporate E-Learning oplossingen en testen en assessments. Meer informatie: www.twice.nl.