Competentiegericht onderwijs sinds 1 augustus verplicht

Het MBO-onderwijs is volop in beweging en dat kan ook niet anders. Onze maatschappij verandert in hoog tempo en daarmee veranderen ook de eisen die aan de beroepen in onze samenleving en binnen het ‘moderne vakmanschap’ worden gesteld. Het gaat tegenwoordig om meer dan specifieke vakkennis alleen. Bedrijven hebben flexibele werknemers nodig, die breed inzetbaar zijn. Medewerkers die weten hoe ze zich nieuwe kennis en vaardigheden snel eigen kunnen maken. Daarbij zijn competenties als samenwerken, communiceren en omgaan met nieuwe media belangrijke voorwaarden om goed te kunnen functioneren in het bedrijfsleven.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw constateerde het bedrijfsleven al dat het studenten ontbrak aan een goede beroepshouding en trok bij de overheid aan de bel. Dat is een van de ontwikkelingen die geleid heeft tot de invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO), ook wel bekend als beroepsgericht onderwijs. De invoering ervan heeft even geduurd, maar sinds 1 augustus 2012 is het CGO officieel verplicht. Dat betekent dat ieder opleidingsinstituut, van ROC tot particuliere opleider, nu onderwijs geeft op basis van beroepsgerichte kwalificaties.

CGO leidt ertoe dat er een betere aansluiting is tussen MBO-opleidingen en de arbeidsmarkt (o.a. de juiste beroepshouding). Hiernaast is er ook een betere doorstroming van MBO naar HBO en is er een betere aansluiting tussen de opleiding en de belevingswereld van studenten. De competentiegerichte kwalificatiestructuur biedt MBO-opleiders namelijk meer vrijheid om het onderwijs naar eigen visie en gericht op de eigen studenten in te richten.

Dit is ook het geval bij NCOI Opleidingen. Het invoeren van CGO heeft er namelijk toe geleid dat NCOI zijn visie op MBO-onderwijs nog beter heeft kunnen vormgeven en verder kunnen vertalen naar zijn opleidingen. De kernwoorden van NCOI hierin zijn: praktijkgericht, flexibel, efficiënt en effectief. De (potentiële) studenten van NCOI zijn voornamelijk werkenden. Zij hebben grote behoefte aan een opleiding die niet alleen gemakkelijk naast het werk te volgen is, maar die ook praktisch toepasbaar is en direct te koppelen aan wat er speelt in de actuele werkpraktijk. Naast het verkrijgen van een erkend MBO-diploma, maakt dit een opleiding voor hen en hun werkgevers echt de moeite waard.

Omdat NCOI niet door de overheid wordt bekostigd, kan heel efficiënt met contacturen worden omgegaan. Daarnaast zijn ook wettelijk verplichte onderdelen als Leren, Loopbaan, Burgerschap en Taal en Rekenen in de MBO-opleidingen van NCOI veel efficiënter vormgegeven voor studenten.

De gedachte achter Leren, Loopbaan, Burgerschap is de student optimaal voor te bereiden op de rol die hij in de maatschappij gaat spelen. Dit is voor de gemiddelde NCOI-student minder interessant, omdat hij vaak al een baan heeft, een huis heeft gekocht en bij Tweede Kamerverkiezingen al eens heeft gestemd.

Voor Taal en Rekenen bepaal je als student bij NCOI veel meer zelf wat je nodig hebt en wanneer je dat in je opleiding gaat doen. Iemand die bijvoorbeeld al goed is in Nederlands en Rekenen en alleen voor Engels nog een en ander moet bijspijkeren, zal een programma volgen waarbij hij zich vooral zal richten op dat laatste. Hij mag bovendien zelf bepalen hoe en wanneer hij dat gaat doen. Dat werkt flexibel, efficiënt en effectief. Zo blijft het ook voor de steeds mondiger en kritischer student aantrekkelijk om een opleiding te volgen.Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post. Studiegids aanvragen

Voor InCompany

Hoe betaalt u uw opleiding?

Lees meer over het levenlanglerenkrediet

Onze website maakt gebruik van cookies.