Toelating en vrijstelling

Toelatingsaanvraag

Twijfelt u of u wel of niet wordt toegelaten tot een van onze opleidingen? Wilt u dit weten, voordat u zich aanmeldt? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit samen met uw cv en kopieën van uw diploma’s of certificaten op naar NCOI, t.a.v. de Toelatings- en vrijstellingscommissie.
Download hier het toelatingsaanvraagformulier.

Belangrijke informatie
Bij het beoordelen van de behaalde diploma('s) geldt in de regel dat diploma's onbeperkt geldig zijn en certificaten niet langer dan vijf jaar. Alleen opleidingen die met een officieel examen zijn afgesloten worden in beschouwing genomen. De toelatingscommissie laat binnen vier weken weten wat uw mogelijkheden zijn. De kosten voor het verzoek tot een voorlopige toelating bedragen € 75,-. Wanneer u zich definitief inschrijft voor een opleiding, worden deze kosten verrekend met het cursusgeld.

Vrijstellingsaanvraag

Heeft u het gevoel dat u bepaalde onderdelen in een opleiding al beheerst? Heeft u een diploma waaruit dit blijkt? In dat geval is het mogelijk om voordat u voor een opleiding inschrijft, vrijstelling aan te vragen bij NCOI. Gebruik hiervoor het formulier dat op deze pagina is te downloaden en stuur dit ingevuld op naar NCOI t.a.v. de Toelatings- en vrijstellingscommissie.
Klik hier om het vrijstellingsformulier te downloaden.

Belangrijke informatie
Uitsluitend volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. Voeg daarom bij:
  • een kopie van uw diploma met cijferlijst;
  • exameneisen en/of overzicht van de inhoud van de door u gevolgde opleiding (programmabeschrijving);
  • literatuurlijst of opgave van gebruikte literatuur. Bij gebruik van eigen materiaal door een opleidingsinstituut graag een kopie van de inhoudsopgave van dit materiaal meesturen. 

Bij het beoordelen van behaalde diploma's voor vrijstellingen geldt in de regel dat diploma's 10 jaar geldig zijn en certificaten niet langer dan vijf jaar. Alleen opleidingen die met een officieel examen zijn afgesloten worden in beschouwing genomen. Een vrijstelling heeft (gerekend vanaf de aanvangsdatum van de studie bij NCOI) een geldigheidsduur van zes jaar. De toegekende vrijstelling vervalt indien er wijzigingen in het studieprogramma worden aangebracht. Voor plannen en scripties worden geen vrijstellingen gegeven.

De vrijstellingscommissie laat binnen vier weken weten of een vrijstelling is toegekend. De kosten voor het aanvragen van vrijstellingen bedragen € 75,-. Wanneer u zich definitief inschrijft voor een opleiding, worden deze kosten verrekend met het cursusgeld.


Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC)

NCOI hanteert ook een officiële procedure voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties (EVC). Dit betekent dat u op basis van verworven competenties door eerder gevolgde opleidingen of werkervaring officiële vrijstellingen kunt ontvangen. Daarmee kunt u zeer efficiënt verder studeren naar volwaardige diploma’s. Klik hier voor meer informatie.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.