Menu
NCOI Opleidingen

Leergang Bedrijfskunde (OLL)

Doorstuderen op HBO Bachelorniveau

In deze leergang ontwikkelt u een integrale bedrijfskundige werkwijze. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op leidinggevenden en operationeel experts binnen de politie. U wordt in de leergang opgeleid tot volwaardig Bachelorniveau. U gaat direct aan de slag met de kern van bedrijfskunde. Met deze opleiding legt u dan ook een stevig fundament voor uw verdere loopbaan.

Doelgroep

De Leergang Bedrijfskunde is gericht op ambitieuze mensen die de OLL bij de Politieacademie succesvol hebben afgerond, belangstelling hebben voor bedrijfskunde en opgeleid willen worden tot volledig HBO Bachelorniveau.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die de OLL van de Politieacademie succesvol heeft afgerond, mag deelnemen aan dit verkorte Bachelorprogramma.

Programma Leergang Bedrijfskunde

Deze bedrijfskundige opleiding bevat alle essentiële thema’s op HBO Bachelorniveau. Het intensieve en boeiende programma biedt u diepgaand inzicht in bedrijfskunde. Het programma bestaat uit een basisprogramma en een kernprogramma. Het basisprogramma bestaat uit 2 modules van elk 6 bijeenkomsten (8 EC), verdeeld over 6 lesdagen en duurt circa 3 maanden. Het kernprogramma bestaat uit 4 modules van elk 8 bijeenkomsten (12 EC) en duurt circa 15 maanden. Het totale programma duurt hierdoor circa 18 maanden. Daarna volgt de afstudeerfase.

Basisprogramma

De modules die tijdens het basisprogramma aan bod komen, zijn:

Marketingmanagement (6 bijeenkomsten)

 • Moderne marketing in organisaties
 • Behoefte en gedrag van afnemers
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Aanbod, assortiment en marketing
 • Prijsaspecten en marketingstrategie
 • Verkoopkanalen en distributie
 • Marketingcommunicatie en moderne media
 • Marketingstrategie
 • Internationaal marketingbeleid

Bedrijfseconomische aspecten (6 bijeenkomsten)

 • Bedrijfseconomie en management
 • Lezen, begrijpen en interpreterenvan financiële overzichten
 • Beoordelen van investeringsvoorstellen
 • De financiële gezondheid vaneen organisatie
 • Kosten en break-evenanalyse
 • Werken met integrale-kostprijsbepaling
 • Budgetteren en control
 • Financiële ondersteuning van besluitvorming

Kernprogramma

De modules die tijdens het kernprogramma aan bod komen, zijn:

Strategie, organisatie en verandering

 • Organisatiestrategie en verandering
 • Kerncompetenties en kernwaarden
 • Organisatiestructuur en organisatie(her)inrichting
 • Organisatiesysteem: werkprocessen en interne procedures
 • Visie op veranderen
 • Nut en noodzaak van veranderen
 • Organisatievormen
 • Structuur en cultuur in de organisatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Veranderingsprocessen en procedures
 • Veranderingsmanagement als project
 • Gedrag in organisaties
 • Motivatiefactoren binnen organisaties
 • Besluitvorming
 • Emoties en stemmingen
 • Groepsgedrag
 • Communicatie en leiderschap

Management van bedrijfsprocessen (8 bijeenkomsten)

 • Organisatieprocessen
 • Bedrijfsanalyse en -ontwerp
 • Kwaliteit en organisatie
 • Informatie- en kennismanagement
 • Performance-indicatoren
 • Managementinformatie
 • Balanced scorecard
 • Management control

Financieel management voor managers (8 bijeenkomsten)

 • Financieel-economische analyse van de organisatie
 • Balans en de winst-en-verliesrekening
 • Cashflowanalyse
 • Kosten en opbrengsten
 • Kostprijs en budgettering
 • Break-evenanalyse
 • Soorten investeringen en risico
 • Beoordelen en verbeteren van de financiële gezondheid van de organisatie
 • Solvabiliteit, liquiditeit, winstgevendheid en rentabiliteit
 • Financiële kengetallen

Bedrijfskundig management (8 bijeenkomsten)

 • Besturing en organisatorische context
 • Besturing en informatiestromen
 • Probleemoplossing en besluitvorming
 • Strategische oriëntatie
 • Missie, strategie en doelstellingen
 • Formuleren van strategische doelstellingen
 • Kernwaarden en kerncompetenties
 • Het strategisch plan

Praktijkprogramma/portfolio

Naast deze modules doorloopt u een praktijkprogramma in de vorm van praktijkopdrachten (portfolio). Zo worden de stof en de opdrachten optimaal gekoppeld aan uw eigen werkomgeving. U wordt bij het werken aan uw portfolio persoonlijk begeleid.

Eindscriptie

Bij het schrijven van deze eindscriptie wordt u intensief begeleid. Gedurende de opleiding volgt u 4 bijeenkomsten, waarin u wordt voorbereid op het schrijven van uw eindscriptie.

Diploma

U rondt de modules Bedrijfseconomische aspecten, Management van bedrijfsprocessen en Financieel management af met een schriftelijk examen. De andere modules worden afgerond met een praktijkgerichte moduleopdracht. Indien u alle modules, het portfolio en de eindscriptie afsluit met een voldoende, ontvangt u het officiële getuigschrift HBO Bachelor Bedrijfskunde van Hogeschool NCOI. Met dit officiële HBO-getuigschrift heeft u het recht om de titel BBA (Bachelor of Business Administration) te voeren. Deze HBO Bacheloropleiding is officieel erkend door het Ministerie van OCW en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Met dit getuigschrift heeft u bovendien, indien u voldoende relevante werkervaring heeft, direct toegang tot het officiële MBA-programma van NCOI University en tot deTLL-opleiding van de Politieacademie.

LLO vs. OLL

Voor dit vervolgtraject melden zich niet alleen veel mensen aan die de OLL hebben afgerond, maar ook veel medewerkers die de LLO hebben gedaan. Om deze reden hebben wij beide curricula vergeleken met de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Hierbij is gekeken naar de inhoud, omvang, zwaarte en actualiteit van het studieprogramma.
Om de verschillen in de 2 curricula te overbruggen en te voldoen aan de accreditatiecriteria van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), krijgen deelnemers met de LLO-vooropleiding 2 aanvullende opdrachten van ieder 10 EC. Uitwerking van een opdracht vergt gemiddeld 100 uur, inclusief de bijbehorende zelfstudie.
De deelnemers met een LLO-achtergrond ontvangen aanvullende literatuur en bereiden zich middels zelfstudie voor op de opdracht. De uitgewerkte opdrachten worden door de examencommissie van Hogeschool NCOI beoordeeld. Indien de opdrachten met een voldoende worden beoordeeld, ontvangen deelnemers na succesvolle afronding van de Leergang Bedrijfskunde het Bachelorgetuigschrift.

De extra kosten voor aanvullende literatuur en de aanvullende opdrachten bedragen:

Aanvullende literatuur: € 118,50
Beoordeling opdrachten: € 375,-

Opleidingsdata en locatie

De Leergang Bedrijfskunde is verdeeld in 44 lesbijeenkomsten die in 22 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur worden verzorgd. Daarnaast volgt u 4 centrale bijeenkomsten van 3 uur voor de eindscriptiebegeleiding.
De leslocatie is in Utrecht. De opleiding start in:

 • September
 • December

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het bestuderen van de theorie en het uitwerken van de opdrachten dient u naast de lesuren rekening te houden met een studiebelasting van circa 8-12 uur per week.

Online leeromgeving

NCOI maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een zeer moderne online leeromgeving. Deze omgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft, zoals wat u per les dient voor te bereiden, alle opdrachten en aanvullende informatie. Ook biedt de online leeromgeving u de mogelijkheid met uw docent en medestudenten te communiceren.

Deelname aan de Leergang Bedrijfskunde

Cursusgeld: € 4.455,-
Studiemateriaal: € 795,-
Examenkosten totaal: € 1.110,- (€ 185,- per examen/module)
Afstuderen: € 1.185,-
Diplomering: € 450,-
Totaal: € 7.995,-
Aanvullende opdrachten voor LLO-studenten
Literatuur (boeken en reader) € 118,50
Beoordeling van de opdrachten € 375,-


EVC en vrijstelling van het instroomprogramma

Mocht u op basis van vooropleiding en werkervaring van mening zijn dat u in aanmerking komt voor vrijstelling van het basisprogramma, dan bestaat de mogelijkheid van een verkorte EVC-procedure voor het basisprogramma. De kosten van deze EVC-procedure bedragen € 395,-. Indien op basis van deze verkorte EVC-procedure vrijstelling van het basisprogramma wordt verleend, dan wordt tevens een restitutie van € 1.195,- verleend op het totaal van de opleiding.

Incompanyvariant

Het is ook mogelijk de opleiding als incompanytraject uit te voeren. Dit is mogelijk bij groepen vanaf 12 deelnemers. Hierbij stemmen wij de locatie en planning met u af.

Arrangementen

NCOI rekent voor de dagopleidingen een arrangement à € 22,50. De zaalhuur is in de prijs van een opleiding begrepen. Een dagarrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een lunch. Voor de avondopleidingen wordt een arrangement van koffie en thee à € 10,- per dagdeel voor u geregeld. De kosten van de arrangementen worden direct aan u doorberekend.

Btw

De HBO Bacheloropleidingen zijn vrijgesteld van btw. Voor studiemateriaal geldt een btw-tarief van 9%. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.