Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Over NCOI

Erkende kwaliteit

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Hoe werkt de procedure?
Hoelang kan ik levenlanglerenkrediet ontvangen?
Ik volg een modulaire opleiding, hoe vaak wordt het levenlanglerenkrediet dan uitgekeerd?
Kan ik mijn inschrijving annuleren als DUO mijn aanvraag afwijst?
Kan ik mijn opleiding tussentijds beëindigen of wijzigen?
Mag mijn collegegeld door een andere instantie of persoon worden betaald?
Moet ik het levenlanglerenkrediet elk jaar opnieuw aanvragen?
Vanaf wanneer begin ik met terugbetalen?
Vraag ik jaarlijks een nieuwe verklaring collegegeld op bij NCOI?
Wat vul ik in op het aanvraagformulier: instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld?
Welke formulieren moet ik invullen bij het aanvragen van het levenlanglerenkrediet?
Welke kosten komen in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet?
Welke kosten vallen niet onder het levenlanglerenkrediet?
Welke opleidingen komen in aanmerking voor het LLLK?