Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Over NCOI

Erkende kwaliteit
Welke kosten komen in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet?
Welke kosten vallen niet onder het levenlanglerenkrediet?
Hoelang kan ik levenlanglerenkrediet ontvangen?
Hoe werkt de procedure?
Welke formulieren moet ik invullen bij het aanvragen van het levenlanglerenkrediet?
Wat vul ik in op het aanvraagformulier: instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld?
Vraag ik jaarlijks een nieuwe verklaring collegegeld op bij NCOI?
Ik volg een modulaire opleiding, hoe vaak wordt het levenlanglerenkrediet dan uitgekeerd?
Welke opleidingen komen in aanmerking voor het LLLK?