Menu

Zij-instroom PABO

Het zij-instroomtraject PABO biedt u de mogelijkheid om met een verkort scholings- en begeleidingsprogramma de bevoegdheid te verkrijgen om als leraar aan de slag te gaan in het basisonderwijs. Het traject bestaat uit verschillende stappen, welke hieronder worden toegelicht.
 
Het zij-instroomtraject ziet er als volgt uit:

1. Het voortraject

Wanneer u geïnteresseerd bent in een zij-instroomtraject wordt met de coördinator zij-instroom van NCOI, een begeleider van de lerarenopleiding en uw werkgever een afspraak ingepland. Tijdens het intakegesprek krijgen u en uw werkgever informatie over het zij-instroomtraject en worden uw verwachtingen besproken. Daarnaast wordt onder andere op basis van uw cv (curriculum vitae) en diploma’s nagegaan of u in aanmerking komt voor het zij-instroomtraject. Wanneer u in aanmerking komt, wordt de inschrijving hiervan door NCOI geregeld en krijgt u toegang tot onze online omgeving waarin uitgebreide informatie over onder andere de inhoud en richtlijnen van het geschiktheidsonderzoek te vinden zijn. U kunt gedurende de voorbereiding voor het geschiktheidsonderzoek altijd vragen stellen per e-mail, telefoon of middels een een persoonlijk gesprek.

2. Geschiktheidsonderzoek

In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of u over voldoende eerder verworven competenties beschikt om als zij-instromer voor de klas te staan en in twee jaar uw bevoegdheid te behalen. Hierbij zijn de pedagogisch-didactische kennisbasis, vakspecifieke kennisbases en de bekwaamheidseisen richtinggevend. Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De WISCAT-toets en Taaltoets
 • Het samenstellen van een portfolio, met in ieder geval:
  • Een uitgebreid curriculum vitae (cv)
  • Eerder behaalde diploma’s en certificaten
  • Praktijkopdrachten
  • Een beschrijving van eigen beroepscompetenties als leraar inclusief bewijsstukken
  • Een beschrijving van uw belangrijkste leerpunten
  • Verslag van het schoolbestuur waarom u geschikt bent voor zij-instroom
 • Een observatieles met voorbespreking, uitvoeren van een les en reflectiegesprek
 • Een criteriumgericht interview (CGI) waarin uw portfolio wordt besproken

3. Samenstelling scholingsprogramma

Als op basis van uw geschiktheidsonderzoek blijkt dat u kunt worden toegelaten tot het traject Zij-instroom wordt een persoonlijk scholingsprogramma opgesteld, dat gezamenlijk wordt besproken. Het doel van het scholingsprogramma is dat u de bekwaamheden en kennis die u nog niet voldoende beheerst verder kunt ontwikkelen. Vervolgens ondertekenen alle partijen dit plan, waarmee zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het slagen van de scholing en begeleiding.

4. Scholing en begeleiding

De scholing vindt gedeeltelijk plaats binnen de lerarenopleiding en gedeeltelijk op uw werkplek. Hierbinnen bent u verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkelproces. Uw werkgever zorgt op uw werkplek voor de begeleiding. De begeleidingsactiviteiten op school bestaan uit voortgangsgesprekken, lesobservaties en nabesprekingen, die worden uitgevoerd door de begeleider en praktijkbegeleider.
De voortgangsgesprekken vinden elk half jaar plaats, waarbij wordt gekeken of u voldoende voortgang realiseert binnen uw scholingsprogramma. Voor ieder voortgangsgesprek levert u een voortgangsrapportage op.

5. Bekwaamheidsonderzoek

Aan het einde van het traject legt u het bekwaamheidsonderzoek af. In dit bekwaamheidsonderzoek wordt gekeken naar uw kennis, inzicht en vaardigheden plus de generieke en vakspecifieke kennisbases die in het geschiktheidsonderzoek nog niet (volledig) aangetoond waren.
Tijdens het traject heeft u twee keer de mogelijkheid om het bekwaamheidsonderzoek af te leggen. U dient zelf een aanvraag voor het onderzoek in. Het bekwaamheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een toets Nederlandse taal en Rekenen-Wiskunde
 • Een beroepsproduct in de vorm van een didactisch (her)ontwerp
 • Een praktijkportfolio waarin u uw dagelijkse ervaring als leraar weergeeft en aantoont te voldoen aan de bekwaamheidseisen
 • Het uitvoeren van een les inclusief een voor- en nagesprek
 • Een afrondend gesprek met verdiepende vragen en vragen over uw visie op het beroep van leraar

Bij een positieve uitkomst van het bekwaamheidsonderzoek ontvangt u het getuigschrift zij-instroom. Hiermee bent u lesbevoegd voor het primair onderwijs!

Heeft u vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Virtual classroom en e-learning NCOI

Virtual classroom en e-learning

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben veel onderwijsinstellingen tijdelijk de deuren van hun leslocaties gesloten. Ook bij NCOI Opleidingen heeft jouw gezondheid en die van onze medewerkers de allerhoogste prioriteit. Maar onze opleidingen gaan wel gewoon van start. Je kunt daarbij kiezen uit 2 varianten: de klassikale variant (tijdelijk via virtual classroom) of de e-learning variant met switchgarantie.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.