Menu
NCOI Opleidingen

Waar bestaat het geschiktheidsonderzoek uit?

Je kunt deelnemen aan het geschiktheidsonderzoek als je (zicht op) een baan hebt als onbevoegd leraar in het onderwijs. In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of je over voldoende eerder verworven competenties beschikt om als zij-instromer direct voor de klas te staan en binnen twee jaar jouw bevoegdheid te behalen. Ben je al in het bezit van een lesbevoegdheid? Dan ligt het accent in het geschiktheidsonderzoek op het vakinhoudelijke en vakdidactische aspect.

Onderdelen geschiktheidsonderzoek

  1. Maken van de kennistoets en/of Wiscat
  2. Samenstellen en inleveren van een portfolio
  3. Observatieles
  4. Criterium Gericht Interview (CGI)

Zie hieronder welke onderdelen voor welke opleidingsrichting gelden.

Maken van de kennistoets en/of Wiscat

Kennistoets

Een kennistoets is digitaal en formatief van aard (geen zak-/slaagtoets) en toetst over welke kennis je beschikt met betrekking tot de landelijke kennisbasis tweedegraads leraar of leraar primair onderwijs. De toets maak je in een van de landelijke toetscentra in Nederland waar NCOI mee samenwerkt. Dit kan op een zelfgekozen moment en locatie binnen de vastgestelde periode. Je hoeft je niet voor te bereiden op deze toets.

Wiscat (enkel voor PABO)

De Wiscat is een verplicht onderdeel in het geschiktheidsonderzoek en moet ook behaald worden. Het landelijke gemiddelde houden we hierin aan en dit is een score van minimaal 103 punten. De Wiscat moet dus met 103 punten of meer worden gehaald. Je hebt hier in totaal twee pogingen voor. De Wiscat is een digitale toets en maak je op locatie in Utrecht. Hiervoor wordt een geschikt moment met je afgestemd.

Samenstellen en inleveren van een portfolio

Belangrijk onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het samenstellen van een persoonlijk portfolio. Het doel van het portfolio is om aan te tonen over welke competenties, kennis en kunde je al beschikt om te kunnen bepalen waar je nog aan moet werken tijdens het zij-instroomtraject om tot het eindniveau te komen. Het portfolio bestaat onder andere uit jouw CV, eerder behaalde diploma’s, beschrijving competenties en een lesvoorbereiding.

Observatieles

De observatieles is een digitale opname van een les die jij verzorgt en vindt plaats na het maken van de toets en het inleveren van het portfolio. De lesopname wordt beoordeeld door twee gecertificeerde assessoren.

Criterium Gericht Interview (CGI)

Het laatste onderdeel van het geschiktheidsonderzoek is het CGI. Het CGI vindt online plaats. Twee gecertificeerde assessoren van NCOI gaan tijdens het CGI met jou in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit het portfolio, de toetsen en de observatieles. Zij stellen een aantal gerichte en verdiepende vragen.

Afronding

Na afloop van het geschiktheidsonderzoek ontvang je een eindrapportage en een advies. Indien je geschikt wordt geacht om direct voor de klas te staan en binnen twee jaar jouw bevoegdheid te halen, wordt een geschiktheidsverklaring afgegeven waarmee je een zij-instroomaanstelling bij een school kunt krijgen. Als je niet geschikt wordt geacht voor de zij-instroom, kun je eventueel instromen in de versnelde route of reguliere opleiding.

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.