Praktische informatie HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) op het Werk

Met de leermethode HBO op het Werk volg je de volledige HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) vanuit je werkplek of stageplek. In plaats van klassikale lessen, leer je het vak via persoonlijke begeleiding door professionals. Deze leermethode is ideaal als je praktijkgericht wilt leren en over een geschikte werk- of stageplek beschikt. Hoe dit praktisch allemaal in zijn werk gaat, lees je op deze pagina.
Lees meer

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) op het Werk heb je een van de volgende diploma’s nodig:
 • Een HAVO-diploma waarbij aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie of natuur, leven en technologie (NLT) deel uitmaken van het vakkenpakket;
 • VWO-diploma;
 • MBO-diploma niveau 4.

Heb je een MBO-diploma of een Associate-degreegetuigschrift, dan dien je een voldoende te behalen voor de toelatingstoetsen voor (1) aardrijkskunde, (2) geschiedenis en (3) natuur en techniek. Heb je een HAVO-diploma zonder de vereiste vakken, dan dien je voor deze vakken nog toelatingstoetsen af te leggen. Heb je geen van deze diploma’s? Dan kun je ook instromen met een 21+ toets, waarmee je aantoont dat je de kwaliteiten bezit die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door werkervaring. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Passende werkplek

De HBO PABO op het Werk kun je zowel volgen met een werkplek als een stageplek.
Voor de werkplek gelden de volgende voorwaarden:
 • De functie omvat lesgevende taken in het basisonderwijs, bijvoorbeeld als onbevoegd docent, leraarondersteuner of onderwijsassistent.
 • De functie sluit aan bij de inhoud van de opleiding en bevat diversiteit aan lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten.
 • Je werkt minimaal 20 uur per week, waarvan je minimaal 14 klokuren per week lesgeeft. In de vierde fase voer je een afrondende praktijk uit van 20 uur per week voor 28 weken (totaal 560 uur).
 • Als leraarondersteuner of onderwijsassistent loop je minimaal één dag per week (40 weken per jaar) stage als leerkracht gedurende de gehele opleiding. Dit wordt aangevuld met een afrondende stage van 20 uur per week voor 28 weken (totaal 560 uur).
 • De werkplek biedt een brede oriëntatie in zowel onder- als bovenbouw.
Voor de stageplek gelden de volgende voorwaarden:
 • De stageplek omvat lesgevende taken in het basisonderwijs.
 • De stageplek sluit aan bij de inhoud van de lerarenopleiding en bevat een diversiteit aan lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten.
 • Je loopt gedurende de hele opleiding minimaal twee dagen per week (40 weken per jaar) stage en dit wordt aangevuld met een afrondende stage van 20 uur per week voor 28 weken (totaal 560 uur). De stage vindt plaats op minimaal twee, maar bij voorkeur op drie verschillende basisscholen. Als de stage langer dan één fase op dezelfde school wordt gelopen, moet dit in een andere groep plaatsvinden.
 • De stageplek biedt een brede oriëntatie in onder- en bovenbouw.
 • De totale duur van de stage voor de gehele opleiding bedraagt 2480 uur.

Heb je een werk- of stageplek in het speciaal (basis)onderwijs? In het intakegesprek wordt in kaart gebracht welke leeruitkomsten op deze werk- of stageplek aangetoond kunnen worden. Wanneer alle leeruitkomsten op je werkplek aangetoond kunnen worden geldt geen aanvullende stage in het regulier onderwijs. Voor leeruitkomsten die niet aangetoond kunnen worden, wordt in het intakegesprek de omvang/duur van een aanvullende stage in het regulier basisonderwijs bepaald.

Begeleiding tijdens je opleiding

Bij HBO op het Werk volg je geen klassikale lessen met een docent voor de klas. Wel ontvang je tijdens je opleiding optimale individuele begeleiding van ons en je werk- of stageplek, zodat jij je opleiding succesvol kunt afronden. Deze begeleiding bestaat uit een team van drie personen; een opleidingsregisseur, een opleidingsbegeleider en een praktijkbegeleider. Hieronder leggen we uit wat elke rol inhoudt:

Opleidingsregisseur
De opleidingsregisseur volgt proactief je studievoortgang, beantwoordt praktische vragen en voert het kennismakingsgesprek.

Opleidingsbegeleider
De opleidingsbegeleider is een vakdidactisch expert met onderwijsbevoegdheid. De opleidingsbegeleider begeleidt jou bij jouw ontwikkeling tot startbekwaam leerkracht, is jouw aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen en voert het intakegesprek.

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider begeleidt je op de werkplek. De persoon is werkzaam binnen jouw organisatie en werkt bij voorkeur minimaal een niveau hoger. Voor de praktijkbegeleider gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Minimaal vijf jaar ervaring in het lesgeven in het basisonderwijs;
 • Minimaal een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;
 • Ervaring met het coachen van leraren in opleiding/startende leraren in het basisonderwijs;
 • Minimaal twee klokuren per week beschikbaar voor begeleiding en coaching van de student gedurende de opleiding.

Tijdens de opleiding vinden er verschillende contactmomenten plaats tussen jou en meerdere van de bovengenoemde begeleiders. Zo heb je bijvoorbeeld een keer per kwartaal een driehoeksgesprek met de opleidingsregisseur en de opleidingsbegeleider. Naast deze begeleiding zijn er ook eens per maand (online) groepssessies waar je pedagogische en vakinhoudelijke thema’s bespreekt, vragen kunt stellen aan een vakexpert en ervaringen kunt uitwisselen met medestudenten om een breder perspectief te ontwikkelen. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van je beroepsvaardigheden als leraar.

Valideren

Als je al kennis hebt van en ervaring hebt met bepaalde modules binnen de HBO PABO op het Werk, kan je deze mogelijk laten valideren. Bij de start van de opleiding toon je aan wat je al weet en doet in de praktijk. Per module of leeruitkomst lever je een bewijsstuk met toelichting uit de praktijk in. Vervolgens beoordeelt een assessor of dit voldoet aan de voorwaarden. Bij goedkeuring volgt een interview en bij voldoende aantoning, beheers je de module en hoef je deze niet meer te volgen. Als het onvoldoende wordt aangetoond, volg je de module op de manier van HBO op het Werk: werkplekleren. 

Kosten

De maximale studiekosten voor de HBO Bachelor PABO op het Werk bedragen €16.900,-. Deze prijs is inclusief alle begeleiding, examinering maar exclusief studiematerialen. Deze betaal je in vier fases en per fase betaal je € 4.225,- exclusief studiematerialen.

De totale kosten kunnen lager uitvallen wanneer blijkt dat op basis van jouw eerder genoten opleiding(en) en opgedane (werk)ervaring modules mogelijk kunnen worden overgeslagen wanneer deze tijdens het valideren zijn aangetoond. De kosten voor studiematerialen vind je in de tabel hieronder.

Heb je vragen?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.