Hogeschool NCOI

HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI

Hogeschool NCOI is met ruim 15.000 studenten per jaar de grootste Hogeschool van werkend Nederland. De praktijkgerichte en flexibele opleidingsmethode die NCOI hanteert, is specifiek gericht op mensen met werkervaring en ideaal te combineren met een drukke baan en privéleven. Hogeschool NCOI is in kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen. NCOI biedt naast een aantal korte praktijkgerichte HBO deelopleidingen ook volledige Bacheloropleidingen aan. NCOI biedt alle volledige Bacheloropleiding ter accreditatie aan bij Nederlands Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee bent u ervan verzekerd dat alle opleidingen aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoen.

HBO Bacheloropleidingen

Sinds de invoering van de BAMA-structuur in 1999 worden volwaardige HBO-opleidingen Bacheloropleidingen genoemd. De afkorting BAMA staat voor Bachelor-Master, waarbij de term Bachelor de nieuwe naam is voor HBO’er. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijkvan de gekozen opleiding, om erkende titels als Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor of Human Resources Management (BHRM). De titulatuur is bij iedere Bacheloropleiding beschreven. Alle HBO Bacheloropleidingen hebben een opleidingsprogramma van 3 fasen en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. 

Ruim aanbod HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool NCOI beschikt over een ruim aanbod officieel erkende HBO Bacheloropleidingen. Ons zeer uitgebreide aanbod omvat onder andere HBO Bacheloropleidingen op het gebied van BedrijfskundeManagementBestuurskundeProjectmanagementICT, FinancieelPersoneelsmanagementPsychologieCoachingCommunicatie, OnderwijsPedagogiek en Medisch en Paramedisch. Het volledige aanbod HBO-opleidingen treft u in de categorieën hiernaast aan.

Top 5 HBO-opleidingen

1. HBO Bacheloropleiding Bedrijfskunde
2. HBO Bacheloropleiding Commerciële Economie
3. HBO Bacheloropleiding Fysiotherapie / HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)
4. HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie
5. HBO Bacheloropleiding Human Resources Management

Doorlooptijd totale HBO Bacheloropleiding

U dient de HBO Bacheloropleiding in 6 jaar tijd volledig af te ronden. Bij een normaal studietempo heeft u dan circa 4 tot 6 jaar uitloop. De modulaire opbouw kent het belangrijke voordeel dat u  zonder problemen uw opleiding tijdelijk kunt onderbreken, voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een nieuwe baan. 

Flexibel studeren 

U kunt de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland volgen,  ‘s avonds, overdag en op zaterdag. U kunt de HBO programma’s ook via e-learning volgen. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland. 

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling 

Toelating tot Ad- en Bacheloropleidingen is alleen mogelijk op grond van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4.

Voor een opleiding kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld. Wanneer dit het geval is, staat dit vermeld bij de betreffende opleiding. Onze studieadviseurs informeren u graag hierover.

Indien uw vooropleiding niet aansluit bij de wettelijke eisen van HAVO, VWO of MBO - niveau 4, bent u niet direct toelaatbaar tot de opleiding. Bent u 21 jaar of ouder, dan komt u wel in aanmerking voor de 21+ regeling.

De 21+ regeling is een toets die beoordeelt of u toereikende capaciteiten heeft om een opleiding op HBO Bachelor niveau te volgen. De 21+ regeling bestaat uit twee onderdelen: een digitale test en een gesprek met een studieadviseur. Indien u zowel het gesprek als de test positief doorloopt, bent u officieel toelaatbaar voor de HBO Bachelor opleiding.


Toelating tot een HBO Bacheloropleiding vanuit een HBO programma of leergang

Een volledig overzicht van de toelatingseisen voor een opleiding vindt u in de betreffende Onderwijs- en Examenregeling.

Eerder of elders door u gevolgde programmaonderdelen, bijvoorbeeld in een eenjarig HBO programma, kunnen vrijstelling opleveren binnen de door u gewenste HBO Bachelor vervolgopleiding. Op basis van inhoudelijke overeenkomsten en de datum van het reeds gevolgde onderwijs neemt de examencommissie hierover een besluit. Daarnaast gelden de algemene toelatingseisen.

Deelopleidingen en doorstromen

Hogeschool NCOI biedt behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen ook interessante HBO programma’s en leergangen aan. Deze HBO programma’s maken deel uit van een volledige HBO Bacheloropleiding en voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige HBO Bacheloropleidingen. Een belangrijk voordeel van deze HBO programma’s is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Zo bieden deze korte HBO programma’s een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als u overweegt om na afronding van het HBO programma van uw keuze alsnog de volledige, erkende HBO Bacheloropleiding af te ronden, dan kunt u al bij inschrijving voor het HBO programma kiezen om deel te nemen aan het praktijkprogramma. Dit maakt een soepele doorgang naar een HBO Bacheloropleiding eenvoudiger. . Bovendien wordt u zo extra begeleid bij de vertaling van wat u leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wilt u gebruikmaken van deze optie om het leren nog praktischer te maken en optimaal aan te sluiten bij een erkende vervolgopleiding, geeft u dit dan bij inschrijving aan. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NCOI is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. U combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier. U maakt praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Mocht u niet over een (passende) werkplek beschikken, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. U maakt de opdrachten dan op basis van casuïstiek en loopt aan het eind van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rondt u uw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving. 

Erkenning van Verworven Competenties 

Als u beschikt over uitgebreide werkervaring, dan is het zinvol om voorafgaand aan de opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van uw werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat u bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen. Op basis van EVC worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan mogelijk erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Met dit certificaat kunt u vrijstellingen aanvragen binnen de HBO Bacheloropleiding. Er kan een verschil zijn in de erkende EVC en toe te kennen vrijstellingen, afhankelijk van de opleidingsrichting die u kiest.

Propedeusediploma

Indien u een opleiding volgt die alle modules uit de 1e fase van een volledige Bachelor bevat en deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma, dan kunt u het propedeusediploma behalen. Als u dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van de 1e fase met goed gevolg afrondt, dan ontvangt u een officieel propedeusediploma. Indien u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeusediploma € 750,-.

Vrijstellingsaanvraag 

Op basis van gelijkwaardige erkende opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen bij de examencommisie. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient in alle gevallen gewaarmerkte diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. NCOI rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. 

Subsidieregeling

Alle werkgevers die een HBO Bachelortechniekstudent begeleiden en voldoen aan de voorwaarden, kunnen achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin begeleiding werd gegeven. Dit kan tot een maximum van 40 weken per studiejaar. Een studiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Er hoeft geen sprake te zijn van een volledig jaar begeleiding om in aanmerking te komen voor de subsidie. Zie Subsidieregeling voor meer informatie.


Opleidingsadvies op maat?

Opleidingsadvies op maat?

Relevante externe websites

Leer ons beter kennen

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

Veelgestelde vragen


Onze website maakt gebruik van cookies.