HBO Bachelor Management

Verreweg de grootste erkende managementopleiding van Nederland

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

U heeft een duidelijk doel: u wilt een leidinggevende functie. Of als u al leiding geeft: u wilt een betere manager zijn. Onze HBO Bachelor Management is dé opleiding voor iedereen met managementambities.

Met deze praktijkgerichte opleiding vergroot u uw kennis en vaardigheden van alle aspecten van management. Zoals inspirerend en resultaatgericht leidinggeven, organiseren en managen van bedrijfsprocessen en strategisch management. Onze bevlogen docenten - zelf ervaren managers uit de praktijk - leren u hoe u omgaat met de soms conflicterende uitdagingen van een manager. Want u moet kunnen controleren, maar ook loslaten. U moet resultaten blijven behalen, maar ook durven veranderen.

Het programma is zo ingedeeld, dat u de opleiding naast uw baan kunt volgen en u vanaf dag 1 uw kennis en vaardigheden kunt toepassen in uw eigen werkomgeving.

Resultaat

 • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Bachelor Management
 • U bent een manager met sterke leiderschapsvaardigheden. Organisatorische vraagstukken kunt u vanuit verschillende invalshoeken benaderen en succesvol oplossen
 • Met uw nieuwe kennis en vaardigheden kunt u een team sturen op het behalen van organisatiedoelen. Ook bent u uitstekend in staat veranderingen te initiëren, organiseren en implementeren.

Waarom NCOI?

 • Voor werkenden: opleidingen die goed te combineren zijn met werk en privé
 • Flexibel: meerdere startmomenten op meerdere locaties per jaar
 • Begeleiding: topdocenten uit de praktijk en een persoonlijke studiebgeleider
 • Kwaliteit: hoog aangeschreven bij werkgevers én geaccrediteerd door de NVAO

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

U wilt naast uw baan een erkende HBO-managementopleiding volgen, waarin alle aspecten van management aan bod komen. De kennis en vaardigheden die u hier opdoet, wilt u direct kunnen inzetten in uw rol als (startend) manager of leidinggevende.

Deze Bachelor kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Beschikt u over geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Hiermee laat u zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door uw werkervaring. Zie bijlage voor meer informatie.

Opbouw van de opleiding

We hebben voor u een aantrekkelijke combinatie samengesteld van vakinhoud en vaardigheden: beide heeft u nodig voor een succesvolle carrière als manager. Tijdens de hele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider: een vast contactpersoon voor al uw vragen tijdens de opleiding.

Fases en modules

De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase volgt u meerdere modules en werkt u aan een integrale opdracht en een portfolio. U werkt aan 2 modules op hetzelfde moment. Daardoor houdt u focus, wat heel overzichtelijk werkt.

Onze HBO Bachelor Management is speciaal ontwikkeld voor werkenden. U heeft de keuze uit 3 studievarianten; zo bepaalt u zelf hoe u de studie combineert met uw werktijden:

 • Avondstudie - een wekelijkse avondbijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • Dagstudie - om de week 1 dag van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Online - (een deel van) de opleiding volgen in onze online leeromgeving

U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio. De afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat toepasbaar is binnen uw beroepspraktijk.

Praktijkgericht

Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan maakt u opdrachten in uw eigen werkomgeving. Zo doet u ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt uw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kunt u toch deelnemen. U loopt dan stage, zodat u ervaring kunt opdoen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Flexibel studeren

Deze opleiding is opgezet op basis van leeruitkomsten. Dat betekent dat u werkt aan concrete resultaten die u bereikt door het volgen van modules of via uw werk. Het biedt u extra flexibiliteit. U kunt in deze flexibele opleiding grotendeels zelf bepalen waar, wanneer en hoe u leert. U heeft hiermee zelf de regie over uw eigen studie, waardoor u een goede balans vindt tussen werk, studie en privé. Deze opleiding is volledig gebaseerd op wat u als afgestudeerd manager moet kennen, kunnen en begrijpen. De leeruitkomsten zijn afgeleid uit de dagelijkse praktijk en zullen daarmee voor u herkenbaar zijn binnen uw eigen organisatie.

Na inschrijving krijgt u een intake-assessment. Hierin wordt gekeken of u in aanmerking komt voor vrijstellingen en of u bepaalde leeruitkomsten op uw werkplek kunt aantonen. Samen met uw persoonlijke studiecoach bepaalt u vervolgens welke leeractiviteiten u inzet. Op basis van uw persoonlijke situatie wordt zo een leerroute vastgelegd die het beste aansluit op uw behoefte.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

 • In de eerste fase doet u kennis en vaardigheden op van onderwerpen zoals management, HR-management en leidinggeven. Wat u leert, kunt u meteen in uw werk toepassen
 • In de tweede fase verdiept u zich onder andere in organisatiegedrag en communicatie. Ook kiest u één keuzeprogramma op basis van uw interesse. Hiermee geeft u deels zelf richting aan uw opleiding
 • In de derde fase doet u inzichten op over onderwerpen als strategisch management en organisatieverandering
 • In de afstudeerfase heeft u veel 1-op-1 contact met uw afstudeerbegeleider. Dankzij de intensieve begeleiding kunt u het portfolio en de afstudeeropdracht goed afsluiten

Programma 240 EC

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds een onderwerp centraal staat.

Fase 1

In de eerste fase van de opleiding gaat u aan de slag met verschillende onderwerpen die voor iedere manager van groot belang zijn. Zo verdiept u zich in organisatiestructuren en -processen en leert u meer over bedrijfseconomische aspecten, projectmanagementvaardigheden en oplossingsgericht en creatief denken. In de module Marketingmanagement ontdekt u hoe uw kansen in de markt herkent en succesvol benut. Daarnaast krijgt u inzicht in performancemanagement en talentontwikkeling. Al deze onderwerpen kunt u vrijwel meteen toepassen in de praktijk en sluiten uitstekend aan bij uw ontwikkeling als manager.

Management en organisatie 8 EC

HR-management 8 EC

Gedrag in organisaties 8 EC

Bedrijfseconomische aspecten 8 EC

Managementvaardigheden 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In de tweede fase verdiept u zich verder op het gebied van management. U leert het gedrag van medewerkers binnen organisaties interpreteren en beïnvloeden en leert welke communicatiestijl het beste bij u past. Verder gaat u dieper in op het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen en kiest u in deze fase een specialisatierichting.

Marketingmanagement 8 EC

Management van bedrijfsprocessen 8 EC

Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Management 24 EC

 • Bedrijfspsychologie
 • Coaching
 • Inkoopmanagement
 • Kwaliteits- en Procesmanagement
 • Verandermanagement
 • Export en International Business
 • B Business Marketing
 • B Consumentenmarketing
 • B Digital Marketing
 • B Sales Verkoopleider
 • B Sales Accountmanager
 • B Corporate Communicatie
 • B Marketingcommunicatie
 • Facilitair Management
 • Hotel- en Eventmanagement
 • Projectmanagement met PRINCE2®
 • Projectmanagement
 • Logistiek Management
 • Sportmanagement
 • Retail en Ondernemerschap
 • Personeelsmanagement
 • Eventmanagement
 • Managementsupport

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

In de derde fase richt u zich op de invloed die u kunt hebben op organisatieverandering. U leert strategische analyses maken en scherpt uw vaardigheden aan op het gebied van aansturing van individuele werknemers en teams. U verdiept zich in veranderprocessen, zowel de planning van een verandertraject als het bijsturen ervan. Ook krijgt u inzicht in de rol die menselijk gedrag speelt bij veranderprocessen.

Persoonlijk leiderschap 12 EC

Effectief leidinggeven 8 EC

Strategisch management 12 EC

Organisatie en verandering 12 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 10 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Organisatiestructuur en -processen
 • Managementtaken en leiderschapsstijlen
 • Leidinggeven en motiveren
 • Plannen, aansturen en bewaken
 • Werkverdeling en samenwerking
 • Bevoegdheden en besluitvorming
 • Effectieve werkorganisatie

HR-management

(6 bijeenkomsten)

 • Introductie organisatie- en personeelsmanagement
 • Strategische personeelsplanning en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • Performancemanagement
 • Duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling

Gedrag in organisaties

(6 bijeenkomsten)

 • Gedrag in organisaties
 • Motivatie en werkplezier
 • Formele en informele besluitvorming
 • Psychologische aspecten van organisatiegedrag
 • Groepsdynamica en -effectiviteit
 • Macht en politiek
 • Conflicten en spanning
 • Organisatiecultuur en -verandering

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)

 • Lezen en begrijpen van financiële overzichten
 • Werken met financiële kengetallen
 • Indeling van kosten en break-even analyse
 • Beoordelen van de financiële gezondheid van een organisatie
 • Beoordelen van een investeringsvoorstel
 • Werken met een planning-en-controlcyclus
 • Financiële gegevens bij besluitvorming

Managementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Stijlen van leidinggeven
 • Leiderschapsstijl
 • Leidinggeven en ontvangen
 • Motiveren en inspireren
 • Teambuilding en coaching
 • Delegatie en span of control

  Fase 2

  Marketingmanagement

  (6 bijeenkomsten)

  • Kernelementen van marketing
  • Inzicht in markten en doelgroepen
  • Marketingdoelstellingen en -strategie
  • Marktsegmentatie
  • Branding en positionering
  • Vertalen van doelstellingen naar marketingmix
  • Product, prijs, plaats en promotie
  • Online marketing en marketingcommunicatie

  Management van bedrijfsprocessen

  (6 bijeenkomsten)

  • Inzicht in bedrijfsprocessen
  • In kaart brengen van processen
  • Processen verbeteren en optimaliseren
  • Lean management en Six Sigma
  • Systeemtheorie en procesmanagement
  • Probleemoplostechnieken
  • Procesverbetering en veranderkunde

  Effectief communiceren en beïnvloeden

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in uzelf en anderen
  • Kernkwaliteiten
  • Motivatie en belangen van anderen
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Lastige gesprekken voeren
  • Weerstand en emoties
  • Situationeel handelen
  • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
  • Invloedstijlen
  • Uw doelen bereiken

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Management

  • Bedrijfspsychologie
  • Coaching
  • Inkoopmanagement
  • Kwaliteits- en Procesmanagement
  • Verandermanagement
  • Export en International Business
  • B Business Marketing
  • B Consumentenmarketing
  • B Digital Marketing
  • B Sales Verkoopleider
  • B Sales Accountmanager
  • B Corporate Communicatie
  • B Marketingcommunicatie
  • Facilitair Management
  • Hotel- en Eventmanagement
  • Projectmanagement met PRINCE2®
  • Projectmanagement
  • Logistiek Management
  • Sportmanagement
  • Retail en Ondernemerschap
  • Personeelsmanagement
  • Eventmanagement
  • Managementsupport

   Fase 3

   Persoonlijk leiderschap

   (6 bijeenkomsten)

   • Kernovertuigingen en -waarden
   • Zelfbeeld en identiteit
   • Professionele capaciteiten
   • Persoonskenmerken
   • Motivatie- en krachtbronnen
   • Authentiek leiderschap
   • Zelfsturing
   • Professionele ontwikkeldoelen stellen

   Effectief leidinggeven

   (4 bijeenkomsten)

   • Zelfinzicht en bewustwording
   • Persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren
   • Ontwikkelen van zelfmanagement
   • Authentiek leidinggeven
   • Inspireren, binden en boeien van medewerkers
   • Bouwen aan effectieve teams
   • Constructief invloed uitoefenen op anderen
   • Sturing geven aan besluitvorming
   • Conflicten hanteren en weerstand overwinnen
   • Managen van veranderingen

   Strategisch management

   (6 bijeenkomsten)

   • Strategische oriëntatie
   • Strategische positionering
   • Concurrentiestrategieën
   • Interne en externe analyse
   • Strategie, cultuur en structuur
   • Vormen van samenwerking
   • Strategie en verandermanagement
   • Geografische spreiding en verticale integratie
   • Kritische succesfactoren
   • Formuleren van een strategisch plan

   Organisatie en verandering

   (6 bijeenkomsten)

   • Doel en achtergrond van veranderen
   • Stromingen in verandermanagement
   • Veranderen en organisatiecultuur
   • Veranderstrategie
   • De verandermanager en leiderschap
   • Communicatie tijdens veranderproces
   • Implementatie van veranderingen
   • Evaluatie van veranderingen

    Afstudeerfase

    In de afstudeerfase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Ook werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u de opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Als u deze opleiding succesvol heeft afgerond, mag u de graad BA (Bachelor of Arts) voeren. U krijgt van ons het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Management’.

    Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift. Zie bijlage voor meer opleidingsinformatie.

    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenoverzicht Ineens Per jaar
    (3 termijnen)
    Per kwartaal
    (12 termijnen)
    Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
    Lesgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
    Studiemateriaal € 1.890,- € 680,40 € 170,10 € 56,70
    Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
    Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
    Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
    Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
    Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

    Kostenspecificatie

    Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
    (3 termijnen)
    niet mogelijk Per kwartaal
    (12 termijnen)
    niet mogelijk Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    niet mogelijk
    Lesgeld Ineens € 8.490,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 3.056,40 Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 764,10 Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 254,70
    Studiemateriaal Ineens € 1.890,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 680,40 Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 170,10 Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 56,70
    Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 993,60 Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 248,40 Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 82,80
    Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
    en projectbegeleiding
    Ineens € 1.980,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 712,80 Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 178,20 Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 59,40
    Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 644,40 Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 161,10 Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 53,70
    Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
    (3 termijnen)
    € 180,- Per kwartaal
    (12 termijnen)
    € 45,- Per maand
    (36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    € 15,-
    Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

    Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

    Locatie- en arrangementskosten

    NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

    Reprorechten en hand-outs

    Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

    Fiscaal voordeel

    Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

    Btw

    Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

    Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    Ervaringen
    Ervaringen
    Ervaringen
    Ervaringen
    Ervaringen
    8.0

    Gemiddelde beoordeling

    Uit 1 ervaringen

    8

    Jeffrey Hooft

    Ik ben in de afronding van de bachelor management. Ik heb de gehele opleiding via e-connect gedaan zonder lessen. Ik vond op 1 vak na alles erg leuk en op een goede manier af te ronden met het gekregen lesmateriaal + de oefeningen. Het vak Management en Organisatie is heel moeilijk. Het is een enorm boek dat je geheel uit je hoofd dient te leren. Dit bewijst naar mijn mening niet of ik de stof goed beheers, maar of ik tekst kan onthouden.Verder is het een grotere impact op het werk/prive dan ik had gedacht. Door dat ik de opleiding naast mijn werk volg, heb ik heel veel in mijn vrije tijd moeten doen op opdrachten die ik in de praktijk kon uitvoeren na. Het grootste voordeel van deze opleiding is dat je dingen die je leert meteen in de praktijk kunt brengen/testen. Hier heb ik veel aan gehad in mijn supervisor rol.

    HBO Bachelor Management

    Verreweg de grootste erkende managementopleiding van Nederland

    Opleidingsniveau

    HBO Bacheloropleiding

    Erkenning

    NVAO geaccrediteerd

    Meer informatie

    Download brochure

    Wil je dit met iemand delen?

    Mail door

    Heeft u vragen?

    Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
    Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

    Voorlichtingsbijeenkomsten

    Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

    Studiegids 2019-2020 NCOI

    Vraag de studiegids 2019-2020 aan

    Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

    Contact NCOI

    Opleidingsadvies op maat?

    Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.