HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wilt u zich in korte tijd ontwikkelen tot regieverpleegkundige en het geaccrediteerde diploma HBO-V behalen? Kies dan voor deze officieel geaccrediteerde Bacheloropleiding van NCOI. U kunt mogelijk al in 2 jaar uw diploma halen als u werkzaam bent in de verpleging en uw BIG-registratie heeft. Hiermee kunt u succesvol uw loopbaan vervolgen op een hoger niveau, bijvoorbeeld in een (psychiatrisch) ziekenhuis, een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten of de thuiszorg. Natuurlijk is de opleiding volledig toegespitst op de competenties die de verpleegkundigen (nu en in de toekomst) nodig hebben. De opleiding is daarom ontwikkeld volgens Nursing 2020 volgens de ordening in 7 competentiegebieden van CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Zo leert u binnen de opleiding alles wat u als regieverpleegkundige in de praktijk moet kennen en kunnen. De opleiding is speciaal gericht op werkenden en is daarom uitstekend te combineren met een baan. Daarnaast komt u bij deze opleiding mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidieregeling.

Resultaat

 • U heeft zich ontwikkeld tot regieverpleegkundige volgens Nursing 2020 en kunt met uw verpleegkundige kennis en vaardigheden voorzien in de zorgbehoefte van patiënten, zowel op fysiek als mentaal niveau
 • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Waarom NCOI?

 • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
 • Meerdere startmomenten per jaar
 • Keuze uit locaties in heel Nederland
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Goed te combineren met werk en privé
 • Persoonlijke studiebegeleider
 • Hoog aangeschreven bij werkgevers
 • Erkend door het ministerie van OCW

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidie Praktijkleren voor meer informatie.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Stage

Als MBO-verpleegkundige kunt u uw baan in veel gevallen gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. U moet gedurende uw opleiding echter wel in de breedte ervaring opdoen binnen de zorg. Dat kan betekenen dat u ook enige tijd in een andere zorginstelling stage zult lopen. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau dat u kan adviseren over uw persoonlijke invulling van de stage of u kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Doelgroep

U wilt in korte tijd het officiële diploma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige behalen. U bent inservice-verpleegkundige of u heeft een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4, Verpleegkunde-A, Verpleegkunde-B of Verpleegkunde-Z in uw bezit. Daarnaast bent u in het bezit van een BIG-registratie en een relevante werk- of stageplek.

Voordat u start met de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort dient u eerst het Schakelprogramma naar Regieverpleegkundige van NCOI te volgen. Na het succesvol afronden van dit voorprogramma kunt u zich inschrijven voor de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort.

Opbouw van de opleiding

De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit een voorprogramma, 2 fases en een afstudeerfase. Voordat u start met de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort dient u eerst het Schakelprogramma naar Regieverpleegkundige van NCOI te volgen. Na het succesvol afronden van dit voorprogramma kunt u zich inschrijven voor de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort. In de fases daarna volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Praktijkgericht leren

Als je een baan hebt die aansluit op je opleiding, dan maak je opdrachten in je eigen werkomgeving. Zo doe je ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt je werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kun je toch deelnemen. Je loopt dan stage, zodat je ervaring op kunt doen in het vakgebied. Je kunt je stage combineren met het afstuderen, maar je kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

BIG-registratie

Het beroep van regieverpleegkundige is een beschermd beroep volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Als u uw diploma van deze opleiding heeft behaald, kunt u uw BIG-registratie omzetten naar regieverpleegkundige.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige. Wat u in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor u het meteen in uw werk kunt toepassen. In de tweede fase kiest u een keuzeprogramma over een onderwerp dat u interesseert. Met deze tweede fase bereikt u het gewenste Bachelorniveau. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. In deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten.

Programma

Fase 1

In de eerste fase ontwikkel je vaardigheden om cliënten met een kort- of langdurige beperking of handicap te begeleiden en ondersteunen. Hiervoor verdiep je je in de thema's psychische ziektebeelden en geneesmiddelenleer. Ook ontwikkel je vaardigheden om zorg te indiceren, zodat je efficiënt kunt inspelen op de zorgbehoeften van cliënten.

Comorbiditeit en gedrag

Psychogeriatrische zorg

Zorginnovaties en ethiek

Integrale opdracht

Praktijkprogramma

Fase 2

In de tweede fase verdiep je je in persoonlijk leiderschap binnen de zorg, zodat je proactief te werk gaat en je kwaliteiten optimaal inzet. Daarbij ontwikkel je vaardigheden om zorginnovaties en ethische kwesties mee te nemen in de door jou geboden zorgverlening. Hierdoor houd je als verpleegkundige rekening met de privacy van patiënten en kun je inspelen op nieuwe technologieën binnen de zorg.

Persoonlijk leiderschap in de zorg

Stageblok fase 2 - HBO-V Verkort

Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

 • Autismezorg
 • Dementiezorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Verslavingszorg
 • Wijkverpleging
 • Verpleegkunde en Psychiatrie
 • Hoog Complexe Somatische Zorg
 • Jeugdzorgprofessional

Integrale opdracht

Praktijkprogramma

Afstudeerfase

In de afstudeerfase verzamel je alles wat je hebt geleerd in je portfolio. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht, waarmee je wat je hebt geleerd aan uw praktijk koppelt. Je afstudeeropdracht bestaat uit een handeling die je uitvoert binnen jouw beroepspraktijk. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Praktijkprogramma

Afstudeeropdracht

Fase 1

Comorbiditeit en gedrag

(6 bijeenkomsten)

 • Psychopathologie en farmacologie
 • Suïcidepreventie
 • Voorkomen en behandelen psychische stoornissen
 • Complexe ziektebeelden en multipathologie
 • Integrale zorg
 • Psycho-educatie
 • Zorg bij psychische en psychiatrische stoornissen
 • Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag

Psychogeriatrische zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Pathologie van de ouder wordende mens
 • Psychiatrie
 • Complicaties en verzorging
 • Zorg indiceren
 • Comorbiditeit bij ouderen
 • Onbegrepen gedrag en omgaan met agressie
 • Werking en bijwerking van medicatie
 • Gerontopsychiatrische problematiek

Zorginnovaties en ethiek

(6 bijeenkomsten)

 • Ethische vraagstukken en morele kwesties
 • Culturele verschillen
 • Technologieën en IT
 • Implementeren van innovaties
 • Privacy/wet- en regelgeving
 • E-health en domotica
 • Multidisciplinaire samenwerking

  Fase 2

  Persoonlijk leiderschap in de zorg

  (8 bijeenkomsten)

  • Intervisie
  • Verpleegkundig proces
  • Klinisch redeneren bij hoog complexe zorg
  • Verpleegkundig leiderschap
  • De reflectieve EBP-professional

  Stageblok fase 2 - HBO-V Verkort

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

  • Autismezorg
  • Dementiezorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Ouderenzorg
  • Verslavingszorg
  • Wijkverpleging
  • Verpleegkunde en Psychiatrie
  • Hoog Complexe Somatische Zorg
  • Jeugdzorgprofessional

   Afstudeerfase

   De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

   Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

   Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige’. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning

   Startdata en bijeenkomsten

   De dagvariant kan op dinsdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag, dinsdag of donderdag. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand voor meer informatie).

   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie

   Kosten

   Voorprogramma

   Lesgeld: € 490,-

   Studiemateriaal: € 200,-

   Examenkosten: € 195,-

   Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting

   HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige Verkort

   Dossiervorming: € 200,-

   Lesgeld: € 4.270,-

   Studiemateriaal: € 990,-

   Examenkosten: € 1.960,-

   Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding: € 1.980,-

   Afstuderen: € 1.790,-

   Diplomering: € 500,-

   Reprorechten: € 15,-

   Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

   U kunt deze opleiding ook in 2, 8 of 24 termijnen betalen.

   Locatie- en arrangementskosten

   NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

   Reprorechten en hand-outs

   Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

   Fiscaal voordeel

   Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

   Btw

   Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

   Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

   Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

   Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

   HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort

   NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

   Opleidingsniveau

   HBO Bacheloropleiding

   Erkenning

   NVAO geaccrediteerd

   Meer informatie

   Download brochure

   Wil je dit met iemand delen?

   Mail door

   Heeft u vragen?

   Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.

   Voorlichtingsbijeenkomsten

   Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

   Vraag de studiegids 2019-2020 aan

   Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

   Opleidingsadvies op maat?

   Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.