HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Ontwikkel u tot professioneel verpleegkundige met volledige en erkende HBO Bacheloropleiding

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Accreditatie

Accreditatie Logo

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Als verpleegkundige speelt u een waardevolle rol voor hulpbehoevende mensen en de familie en vrienden die daarbij horen. Het is dan ook van belang voor de patiënt, de naasten en uzelf dat u uw verpleegkundige taken efficiënt en correct uitvoert. Tijdens de praktische HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) ontwikkelt u zich tot officieel erkend verpleegkundige. U ontwikkelt uw kennis van onder andere medische basisaspecten, verpleegkundig handelen en professionele zorg. Het programma van Hogeschool NCOI is zeer flexibel ingericht en volledig op de praktijk gericht.

Met het diploma van deze opleiding kunt u onder andere werken in een (psychiatrisch) ziekenhuis, een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten, de basisgezondheidszorg of de thuiszorg. U sluit uw Bacheloropleiding af met het officiële getuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)'. U bent dan verpleegkundige en u kunt zich vanaf dat moment Bachelor of Nursing noemen.

Doelgroep

U wilt op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma 'HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)' behalen. Heeft u al een diploma 'MBO Verpleegkunde niveau 4' en een BIG-registratie? Dan kunt u de opleiding mogelijk verkorten. U kunt hiervoor een vrijstellingsverzoek indienen. Ook voor mensen met andere relevante diploma's zijn vrijstellingen en studieduurverkorting wellicht mogelijk. U kunt bij onze opleidingsadviseurs informeren naar de mogelijkheden.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. U zult merken dat zij een ideaal klankbord vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

U gaat in de interessante bijeenkomsten in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt de informatie uit deze bijeenkomsten waar nodig direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en ook daarvan weer leren. Deze studieaanpak is zeer effectief.

De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken en afsluitend gaat u afstuderen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Deze modulaire opbouw zorgt ervoor dat u uw opleiding flexibel in kunt delen. U zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor goed te combineren is met een drukke baan.

Stage

Het verzorgen en verplegen van mensen is een van de kerntaken van een HBO-verpleegkundige. Ervaring opdoen in de praktijk in de vorm van een stage is dan ook een essentieel onderdeel van deze opleiding. Om deze opleiding succesvol te doorlopen dient u een zorginstelling te vinden waar u stage kunt lopen. U doet vanaf het 1e jaar ervaring op in deze stageomgeving. Werkt u al in de zorg als MBO-verpleegkundige? Dan kunt u uw baan in veel gevallen gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. Zo kunt u uw werk met uw studie combineren. U moet gedurende uw opleiding echter wel in de breedte ervaring opdoen binnen de zorg.

Dat kan betekenen dat u ook enige tijd in een andere zorginstelling stage zult lopen. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau dat u kan adviseren over uw persoonlijke invulling van de stage. Ook kan het bureau u helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Online leeromgeving

U heeft toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt u alles wat u nodig heeft om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. U vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over uw opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met uw docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om uw kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toetst u gelijk uw voortgang.

Opleiding HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Verpleegkunde [MO] 12 EC
 • Medische basiskennis [SE] 12 EC
 • Verpleegkundig begeleiden [ME] 12 EC
 • Verpleegkundige basisvaardigheden [ME]* 12 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 2

 • Verpleegkunde en specifieke doelgroepen [MO] 12 EC
 • Pathologie en verpleegkunde [SE] 12 EC
 • Verpleegkunde en professionele zorg [MO] 12 EC
 • Professioneel verpleegtechnisch handelen [ME]* 12 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 3

 • Praktijkprogramma 24 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 12 EC

Keuzeprogramma's (minors)24 EC

 • Minor AGZ
 • Minor GGZ
 • Minor MGZ

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma [PF] 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC

* Deze modules worden op een praktijklocatie centraal in Nederland verzorgd.

Praktijkprogramma

Dit praktijkprogramma bestaat uit gerichte opdrachten die u in een relevante werkomgeving of, als u daarover niet beschikt, uw stageomgeving uitvoert. U bewaart de resultaten hiervan in een digitaal portfolio. U wordt bij dit praktijkprogramma zorgvuldig begeleid door uw persoonlijke portfoliobegeleider van Hogeschool NCOI.
Naast dit praktijkprogramma volgt u een van de interessante keuzeprogramma's die Hogeschool NCOI aanbiedt. U hoeft niet direct aan het begin van uw opleiding te kiezen voor een van de diverse specialisaties. In de loop van de opleiding kunt u uw keuze maken.

Keuzerichtingen/minors

In fase 3 kunt u kiezen uit verschillende keuzerichtingen (minors) die binnen deze praktijkgerichte Bacheloropleiding worden aangeboden. U kunt kiezen uit de volgende keuzeprogramma's:

Minor Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

De minor AGZ richt zich op de zorg zoals die plaatsvindt in een algemeen ziekenhuis of een verpleegkliniek.
De volgende thema's komen onder andere aan de orde:

 • Evidence-based AGZ
 • Openbare gezondheidszorg, kwaliteitsbeleid, wet- en regelgeving
 • Epidemiologie en infectieziektebestrijding
 • Professionele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit
 • Preventie en gezondheidsvoorlichting
 • Soa-bestrijding en seksuele gezondheid
 • Tbc-bestrijding
 • Medisch milieukundige zorg
 • Hygiënezorg

Minor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De minor GGZ richt zich op zorg die plaatsvindt in een psychomedisch centrum, het Riagg, binnen de ambulante gezondheidszorg, verslavingszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
De volgende thema's komen onder andere aan de orde:

 • Psychische aandoeningen
 • Het voorkomen van diverse psychische aandoeningen
 • Behandelen en genezen van psychische aandoeningen
 • Chronische psychische aandoeningen
 • GGZ en samenleving
 • Seksualiteit en zorg
 • Agressie in de zorg
 • Ongevraagd hulp verlenen
 • Psychiatrische en somatische comorbiditeit
 • Suïcidepreventie
 • Ethische aspecten in de GGZ

Minor Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)

De minor MGZ heeft betrekking op thuiszorg of de rol van verpleegkundigen in een huisartsenpraktijk als arboverpleegkundige of als verpleegkundige bij de GGD of de jeugdgezondheidszorg.
De volgende thema's komen onder andere aan de orde:

 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang
 • Steunpunten huiselijk geweld
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)
 • Ambulante verslavingszorg
 • De Wmo
 • Gemeentelijk beleid
 • Zelfhulp
 • Samenwerken en ketenintegratie

Afstuderen

U sluit de opleiding af met een eindscriptie, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. U volgt ter voorbereiding op uw scriptie 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die volledig gespecialiseerd is in uw vakgebied. De scriptiebegeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen.

Examens

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)'. Daarnaast mag u de graad BN (Bachelor of Nursing) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

BIG-registratie

Het beroep van HBO-verpleegkundige is een beschermd beroep, volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Als u uw diploma van deze opleiding heeft behaald, kunt u worden opgenomen in het BIG-register.

Planning

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u deels op afstand volgen, zonder bijeenkomsten en met meer flexibiliteit. Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Praktische informatie en kosten

U kunt de opleiding overdag, op zaterdag en in de avond volgen. Als u de opleiding overdag of op de zaterdag volgt, heeft u 1 bijeenkomst per 2 weken. Als u de opleiding 's avonds volgt, heeft u 1 bijeenkomst per week. In het schema vindt u de ruime mogelijkheden. Voor aanvullende praktische informatie en de kosten, zie Hogeschool NCOI.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

 • Startmoment
 • Variant
 • Locatie
Lesrooster
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.990,- € 2.876,40 € 719,10 € 239,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Opleiding tot Verpleegkundige € 1.900,- € 684,- € 171,- € 57,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting
Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Ontwikkel u tot professioneel verpleegkundige met volledige en erkende HBO Bacheloropleiding

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.