Menu
NCOI Opleidingen - Bedrijfskunde, Facilitair en Management

HBO Bachelor Bestuurskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Tijdens de opleiding HBO Bachelor Bestuurskunde van Hogeschool NCOI word je optimaal voorbereid op beleidsfuncties bij overheidsinstanties of bij organisaties die op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven balanceren. Als bestuurskundige weet je straks precies hoe overheids- en maatschappelijke organisaties functioneren. Je werkt daarnaast aan actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit een juridische, politieke en sociale invalshoek. Je buigt je bijvoorbeeld over maatschappelijke thema’s, zoals het vluchtelingenvraagstuk, de energietransitie, Europese samenwerking en burgerparticipatie. Als bestuurskundige ben je een bruggenbouwer en geef je richting aan veranderingen op verschillende beleidsterreinen, zoals milieu, veiligheid, onderwijs, sport of werkgelegenheid. Heb je interesse in de HBO Bachelor Bestuurskunde? En wil je deze met succes afronden? Kies dan voor NCOI, de hogeschool met de beste aanpak voor werkenden van Nederland en daardoor ook de grootste slagingskans. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met Bestuursacademie Nederland, dé opleider voor de overheid.

Je resultaat

 • Je bent optimaal voorbereid en je kunt aan de slag als professioneel bestuurskundige in een beleidsfunctie
 • Na succesvolle afronding ontvang je het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Bestuurskunde

Waarom NCOI?

 • Voor werkenden: opleidingen die goed te combineren zijn met werk en privé
 • Flexibel: meerdere startmomenten op meerdere locaties per jaar
 • Begeleiding: topdocenten uit de praktijk en een persoonlijke studiebegeleider
 • Kwaliteit: hoog aangeschreven bij werkgevers én geaccrediteerd door de NVAO

Doelgroep

Je hebt belangstelling voor bestuurskunde en je hebt interesse in een volwaardig, erkend HBO Bachelorgetuigschrift. Met deze opleiding ontwikkel je je voor uiteenlopende functies. Je kunt daarbij denken aan functies zoals beleidsmedewerker, organisatieadviseur, manager of projectleider.

Deze Bachelor kun je volgen als je een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 hebt. Heb je geen van deze diploma’s? Dan kun je ook instromen met een 21+ toets, waarmee je laat zien dat je de kwaliteiten hebt die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door je werkervaring. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Opbouw van de opleiding

De HBO Bachelor Bestuurskunde is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volg je meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dien je namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

Je werkt, afhankelijk van je studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houd je focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. Je kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeer je 's avonds, dan volg je wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als je de dagstudie volgt, heb je om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kun je kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werk je vervolgens aan een integrale opdracht en een praktijkprogramma waarin je de concrete toepassing van de opleiding verwerkt in een portfolio. Je sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht. Je afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen je beroepspraktijk.

Tijdens je gehele studie heb je een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar je tijdens je opleiding tegenaan loopt.

Praktijkgericht leren

Als je een baan hebt die aansluit op je opleiding, dan maak je opdrachten in je eigen werkomgeving. Zo doe je ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt je werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kun je toch deelnemen. Je loopt dan stage, zodat je ervaring kunt opdoen in het vakgebied. Je kunt je stage combineren met het afstuderen, maar je kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Gunstige financiering

Betaal je het programma zelf? Dan kun je gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet, een aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen. Daarmee kan iedereen tot 55 jaar de opleidingskosten grotendeels door de overheid laten financieren. Kijk op onze pagina over het levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In de eerste fase leg je de basis voor je studie HBO Bachelor Bestuurskunde. Wat je in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor je het meteen in je werk kunt toepassen. In de tweede fase kies je een keuzeprogramma over een onderwerp dat je interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereik je in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat je in de opleiding geleerd hebt samen. In deze fase heb je veel 1-op-1 contact met je docenten. Zij adviseren je, waardoor je het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten. Je afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen je beroepspraktijk.

Fase 1

Overheid en dienstverlening

(6 bijeenkomsten)

 • De overheid als dienstverlener
 • Kwaliteit van dienstverlening door de overheid
 • Processen beschrijven en beheersen
 • Procesmanagement en procesverbetering
 • Digitale dienstverlening (I-overheid)
 • Artifical intelligence bij de overheid

Sociologie

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de kernelementen van sociologie
 • Medemens en samenleving
 • Gedragspatronen in de samenleving
 • Maatschappelijke vraagstukken en actualiteit
 • Ontwikkelen van oplossingen
 • Invloeden vanuit maatschappij: immigratie, ethiek, criminaliteit en scholing
 • Kwaliteit van de samenleving

Overheid en omgeving

(6 bijeenkomsten)

 • Democratie in ontwikkeling
 • Maatschappelijke opgaven
 • Beleidsproblemen en agendavorming
 • Decentralisatie van het sociaal domein
 • De participatiesamenleving
 • De netwerkambtenaar
 • I-overheid: social media en digitalisering in de publieke sector
 • Burgerparticipatie in het buitenland

Politiek en bestuur

(6 bijeenkomsten)

 • De staatskundige inrichting
 • Politieke partijen in Nederland
 • Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • De organisatie van het openbaar bestuur
 • De rol van de overheid in de samenleving
 • Juridische aspecten van het openbaar bestuur
 • Instellingen en besluitvorming in de Europese Unie

Projectmanagementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Kenmerken van projecten
 • Projectmanagementmethoden
 • Projectafbakening en -fasering
 • Projectorganisatie en -omgeving
 • Budgetbeheersing
 • Risicomanagement
 • Succesvolle projectafronding

  Bestuurskunde in de praktijk

  (4 bijeenkomsten)

  • Analyse van bestuurskundige vraagstukken
  • Praktische toepassing van de opleiding in de praktijk
  • Actuele praktijkcases en praktijktoepassingen

  Fase 2

  Overheidsfinanciën

  (6 bijeenkomsten)

  • De rol van de overheid in de economie
  • Kernaspecten van overheidsfinanciën
  • Begroting en overheidsschuld
  • Sturing van financiële processen
  • Belastingen en inkomensverdeling
  • Financieel management van non-profitorganisaties
  • Budgettering en prestatiemeting
  • Stakeholders en externe verslaglegging

  Bestuursrecht

  (6 bijeenkomsten)

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Bestuursorganen en bevoegdheden
  • Bestuursrechtelijke begrippen
  • Besluitvorming(sprocedure)
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
  • Handhaving
  • Bezwaar en beroep

  Effectief communiceren en beïnvloeden

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in jezelf en anderen
  • Kernkwaliteiten
  • Motivatie en belangen van anderen
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Lastige gesprekken voeren
  • Weerstand en emoties
  • Situationeel handelen
  • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
  • Invloedstijlen
  • Je doelen bereiken

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Bestuurskunde

  Je kiest één van onderstaande keuzeprogramma’s.

  • Bedrijfspsychologie
  • Coaching
  • Inkoopmanagement
  • Kwaliteits- en Procesmanagement
  • Verandermanagement
  • Wijkontwikkeling
  • Leveranciersmanagement
  • Facilitair Management
  • Projectmanagement met PRINCE2®
  • Business IT
  • Projectmanagement
  • Digitale Transformatie
  • Expert Wmo
  • Expert Jeugd
  • Expert Dienstverlening
  • Expert Ruimtelijk Domein
  • Expert Openbare Orde en Veiligheid
  • Expert Duurzaamheid
  • Expert Sociaal Domein
  • Energiebeleid
  • Management en leidinggeven

   Afstudeerfase

   De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt.

   Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

   Als je alles met succes hebt afgerond, ontvang je het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Bestuurskunde’. Je behaalt met deze opleiding de officiële graad van Bachelor. Dit is een internationaal erkende titel die je mag gebruiken als je de opleiding met succes hebt afgerond.

   Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. Je ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

   Programma 240 EC

   De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaal je 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds een onderwerp centraal staat.

   Fase 1

   • Overheid en dienstverlening 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • De overheid als dienstverlener
    • Kwaliteit van dienstverlening door de overheid
    • Processen beschrijven en beheersen
    • Procesmanagement en procesverbetering
    • Digitale dienstverlening (I-overheid)
    • Artifical intelligence bij de overheid
   • Sociologie 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Inzicht in de kernelementen van sociologie
    • Medemens en samenleving
    • Gedragspatronen in de samenleving
    • Maatschappelijke vraagstukken en actualiteit
    • Ontwikkelen van oplossingen
    • Invloeden vanuit maatschappij: immigratie, ethiek, criminaliteit en scholing
    • Kwaliteit van de samenleving
   • Overheid en omgeving 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Democratie in ontwikkeling
    • Maatschappelijke opgaven
    • Beleidsproblemen en agendavorming
    • Decentralisatie van het sociaal domein
    • De participatiesamenleving
    • De netwerkambtenaar
    • I-overheid: social media en digitalisering in de publieke sector
    • Burgerparticipatie in het buitenland
   • Politiek en bestuur 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • De staatskundige inrichting
    • Politieke partijen in Nederland
    • Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
    • De organisatie van het openbaar bestuur
    • De rol van de overheid in de samenleving
    • Juridische aspecten van het openbaar bestuur
    • Instellingen en besluitvorming in de Europese Unie
   • Projectmanagementvaardigheden 8 EC
    (4 bijeenkomsten)
    • Kenmerken van projecten
    • Projectmanagementmethoden
    • Projectafbakening en -fasering
    • Projectorganisatie en -omgeving
    • Budgetbeheersing
    • Risicomanagement
    • Succesvolle projectafronding
   • Bestuurskunde in de praktijk 8 EC
    • Analyse van bestuurskundige vraagstukken
    • Praktische toepassing van de opleiding in de praktijk
    • Actuele praktijkcases en praktijktoepassingen
   • Integrale opdracht 6 EC
    • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
   • Praktijkprogramma 6 EC
    • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk

   Fase 2

   • Overheidsfinanciën 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • De rol van de overheid in de economie
    • Kernaspecten van overheidsfinanciën
    • Begroting en overheidsschuld
    • Sturing van financiële processen
    • Belastingen en inkomensverdeling
    • Financieel management van non-profitorganisaties
    • Budgettering en prestatiemeting
    • Stakeholders en externe verslaglegging
   • Bestuursrecht 8 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
    • Bestuursorganen en bevoegdheden
    • Bestuursrechtelijke begrippen
    • Besluitvorming(sprocedure)
    • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
    • Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
    • Handhaving
    • Bezwaar en beroep
   • Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC
    (4 bijeenkomsten)
    • Inzicht in jezelf en anderen
    • Kernkwaliteiten
    • Motivatie en belangen van anderen
    • Effectieve gesprekstechnieken
    • Lastige gesprekken voeren
    • Weerstand en emoties
    • Situationeel handelen
    • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
    • Invloedstijlen
    • Je doelen bereiken
   • Keuzeprogramma HBO Bachelor Bestuurskunde 24 EC

     Je kiest één van onderstaande keuzeprogramma’s.

    • Bedrijfspsychologie
    • Coaching
    • Inkoopmanagement
    • Kwaliteits- en Procesmanagement
    • Verandermanagement
    • Wijkontwikkeling
    • Leveranciersmanagement
    • Facilitair Management
    • Projectmanagement met PRINCE2®
    • Business IT
    • Projectmanagement
    • Digitale Transformatie
    • Expert Wmo
    • Expert Jeugd
    • Expert Dienstverlening
    • Expert Ruimtelijk Domein
    • Expert Openbare Orde en Veiligheid
    • Expert Duurzaamheid
    • Expert Sociaal Domein
    • Energiebeleid
    • Management en leidinggeven
   • Integrale opdracht 6 EC
    • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
   • Praktijkprogramma 6 EC
    • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk

   Fase 3

   • Publiek management 12 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Typen publieke organisaties en managers
    • Management in netwerken
    • Organisatiestructuren
    • Leiderschap, management en cultuur
    • Bedrijfsvoering
    • Verantwoording en beloning
    • Verlengd lokaal bestuur
    • Integraal/ontschot werken
   • Beleidsvorming 12 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Maatschappij en beleidsvorming
    • De beleidsvoorbereiding en beleidscyclus
    • Ontwerpen van beleid en formuleren van doelen
    • Besluitvorming rond beleid
    • Uitvoering en implementatie van beleid
    • Naleving en handhaving van beleid
    • Wet- en regelgeving rond beleid
    • Evaluatie en bijstelling van beleid
    • Machtsverhoudingen
   • Bestuurlijk adviseren 8 EC
    (4 bijeenkomsten)
    • Adviseren in een politiek bestuurlijke context
    • Doel van het advies
    • Inzicht in stakeholders
    • Belangenverstrengeling
    • Omgaan met weerstand
    • Opties voor werkvormen en besluitvorming
    • Plan van aanpak voor implementatie
    • Adviesrapport opstellen
   • Governance 12 EC
    (6 bijeenkomsten)
    • Publieke waarden
    • Public governance
    • Ethiek
    • Belang en betekenis van governance
    • Publieke verantwoording
    • Netwerken
    • Werkwijzen bij toezicht en verantwoording
   • Integrale opdracht 6 EC
    • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht
   • Praktijkprogramma 10 EC
    • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk

   Afstudeerfase

   • Praktijkprogramma 30 EC
    • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
   • Afstudeeropdracht 30 EC
    • Praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt

   Fase 1

   In de eerste fase ga je op projectbasis met actuele maatschappelijke vraagstukken aan de slag. Je leert hoe je gedegen onderzoek doet en hoe je ervoor zorgt dat de kwestie op de agenda komt. Daarnaast krijg je een goed beeld van overheids- en maatschappelijke organisaties. We bespreken klassikaal praktijkvoorbeelden. Wat zou je kunnen en willen verbeteren als het gaat om publieke dienstverlening bij een gemeente?

   Fase 2

   Als bestuurskundige moet je regelmatig je visie presenteren en mensen overtuigen. In fase 2 worden de communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld. Om je voorstel goed te kunnen onderbouwen moet je gedegen kennis hebben van de wetten en regels en de bestuurskundige terminologie. In deze fase volg je ook een keuzeprogramma en je specialiseert je in een specifiek onderwerp, zoals wijkontwikkeling, lokale overheid of digitale transformatie.

   Fase 3

   In de derde fase bereik je het Bachelorniveau. Je leert als professioneel bestuurskundige adviseren en adviesrapporten maken. Op die manier kun je richting geven aan veranderingen op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast leer je een beleid ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren in de praktijk. Je neemt deel aan de volgende modules:

   Afstudeerfase

   In de laatste fase verzamel je alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Startdata en bijeenkomsten

De dagvariant kan op dinsdag of op zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag of dinsdag.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.990,- € 3.236,40 € 809,10 € 269,70
Studiemateriaal € 1.890,- € 680,40 € 170,10 € 56,70
Examenkosten € 2.990,- € 1.076,40 € 269,10 € 89,70
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.990,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.236,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 809,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 269,70
Studiemateriaal Ineens € 1.890,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 680,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 170,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 56,70
Examenkosten Ineens € 2.990,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 1.076,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 269,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 89,70
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HBO Bachelor Bestuurskunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Heeft u vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.