Menu
NCOI Opleidingen

Studeren op afstand

Over NCOI

Studeren op afstand

Studeren op afstand

Naast HBO Bacheloropleidingen met bijeenkomsten op een doordeweekse dag, avond of de zaterdag biedt NCOI een unieke aanpak, speciaal voor drukbezette mensen: studeren op afstand. Deze aanpak combineert de flexibiliteit van e-learining met de zekerheid van persoonlijke begeleiding, ondersteund door e-Connect, de geavanceerde online leeromgeving van NCOI.

Studeren wanneer het jou uitkomt

Aangezien je in deze aanpak geen bijeenkomsten bijwoont, kun je je in je eigen tempo voorbereiden en studeren op die momenten die jou het best passen. Je maakt daarbij gebruik van speciaal voor dit doel ontwikkelde opdrachten in de online leeromgeving en de meest actuele literatuur en readers. In de online leeromgeving tref je alle informatie aan die je nodig hebt om je de stof geheel zelfstandig eigen te maken. Je maakt opdrachten en oefent in je werkomgeving of aan de hand van speciaal ontwikkelde cases en levert je uitkomsten in via e-Connect. Je persoonlijke begeleider geeft je feedback en tips, zodat je je duidelijk en goed begeleid ontwikkelt en jezelf voorbereidt op de afronding per module om uiteindelijk je erkende diploma te behalen. 

Structuur door heldere mijlpalen

Anders dan bij veel opleidingsinstituten werkt NCOI met een heldere structuur, waarbij je telkens onderdelen afsluit. Je werkt daarnaast steeds naar een vast examenmoment toe. Je neemt namelijk deel aan dezelfde examens en afrondende opdrachten als de studenten van de andere studievarianten. Dat maakt een heel flexibele voorbereiding mogelijk, maar altijd in combinatie met duidelijke mijlpalen en tussentijdse resultaten. Zo houd je niet alleen zelf, maar ook samen met je NCOI-begeleider grip op je studievoortgang. Deze resultaatgerichte aanpak biedt veel houvast en een lage kans op uitval. 

Deskundige begeleiding door een ervaren docent

Bij de start van elk onderdeel is er telefonisch persoonlijk contact met je begeleider om de leerstof door te nemen. Uit evaluaties blijkt dat deze persoonlijke begeleiding heel belangrijk wordt gevonden om succesvol op afstand te kunnen studeren in de eigen tijd. Je weet je verzekerd van een deskundige begeleider die voor je klaarstaat. Via e-Connect heb je regelmatig contact, niet alleen met je begeleider, maar ook met studenten in de opleiding die voor een vergelijkbare leersituatie als je gekozen hebben. Zo biedt e-Connect je de inspiratie en motivatie die je anders in bijeenkomsten zou hebben opgedaan. Voor de afronding van je module heb je opnieuw persoonlijk contact met je begeleider, zodat je precies weet wat er van je wordt verwacht en je zeker weet dat je goed voorbereid begint aan het examen of de opdracht waarmee de module wordt afgerond. 

Flexibele instroom en planning

Ook voor de thuisstudievariant gelden verschillende startmomenten per jaar. Onze modulaire aanpak stel je in de gelegenheid om in overleg met onze studieadviseurs een planning op maat te maken voor je specifieke situatie. Dit maakt het ook mogelijk om, mocht dat nodig zijn, tijdelijk je studie stop te zetten of in een lager tempo voort te zetten. Uiteraard heeft dit consequenties voor de uiteindelijke doorlooptijd van de totale opleiding. Daarom is het belangrijk om dit goed af te stemmen met onze studieadviseurs. In de praktijk blijkt dat juist deze flexibiliteit van groot belang is voor de mensen voor wie wij onze opleidingen ontwikkelen. Mensen zoals jij dus. 

Lage uitval door unieke aanpak

Er zijn natuurlijk veel opleidingsinstituten die thuisstudie aanbieden. Maar er is er maar één met de NCOI-aanpak. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen als een uiterst succesvolle formule met een zeer lage uitval. Door de unieke combinatie van flexibel thuis studeren, de heldere structuur met duidelijke mijlpalen en tussentijdse resultaten, de persoonlijke begeleiding en de flexibele startmomenten en planning heeft NCOI voor jou de perfecte thuisstudie weten te ontwikkelen!