MBO Allround Serviceverlener

MBO Allround Serviceverlener Care, niveau 3

Deze verkorte inservice-opleiding voor de zorgsector is ontwikkeld door NCOI in samenwerking met de Academie voor Wonen, Zorg en Welzijn (AvWZW). Voor deze opleiding is het kwalificatiedossier van de Verzorgende IG uitgebreid met competenties van de welzijnswerker, de voedingsmedewerker en de facilitair (hospitality) medewerker. Dit levert een nieuw type, breed inzetbare en servicegerichte medewerker op die in overleg met de cliënt en diens netwerk, binnen de financiële mogelijkheden van de ZZP, alle voorkomende taken kan uitvoeren.

NCOI zal voor het verpleegtechnische praktijkonderdeel van de opleiding samen met de zorgaanbieder een doelgroepgerichte aanpak inrichten voor het onderwijsprogramma, de praktijkbegeleiding (inclusief de BPV-opdrachten) en het eindassessment. In samenwerking met de zorginstelling en onder verantwoordelijkheid van NCOI worden alle kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier afgedekt, waarbij de verpleegtechnische handelingen onder supervisie plaatsvinden van de praktijkopleiders van de zorginstelling.

Programma

Het praktijkprogramma vormt het hart van de opleiding. Het bestaat uit het portfolio en de branche-specifieke opdrachten in het kader van de beroepspraktijkvorming (BPV). De theoretische ondersteuning bestaat uit een e-Learningprogramma en workshops. Per specialisatie wordt in de modules en BPV-opdrachten rekening gehouden met brancheverbijzonderingen uit het zorgdossier. Bijvoorbeeld met de specifieke kenmerken van de ouder wordende mens en de bijbehorende ziektebeelden en behandelvormen. De opleiding wordt afgesloten met een examenprogramma op basis van de theorie en de praktijk

Opbouw en duur

Medewerkers die doorgroeien of herintreden, doorlopen een programma van 3 modules van 3 dagen per module. Dit programma duurt 9 tot 12 maanden. Medewerkers die zij-instromen volgen een extra basismodule, in totaal 4 modules van 3 dagen per module. Dit programma duurt 12 tot 18 maanden. Het studietempo kan per persoon variëren en is afhankelijk van de leervorderingen.

Module 0:             Werken in de zorg. Het voortraject voor zij-instromers
Module 1:             Methodisch handelen, regelgeving en kwaliteitszorg
Module 2:             Communicatie en houdingsaspecten
Module 3:             Handelen en handelen vanuit wonen, zorg en welzijn

Het onderwijs- en begeleidingsprogramma van module 3 wordt samen met de zorgaanbieder volgens een doelgroepgerichte aanpak ingericht. Het verpleegtechnische zorgonderdeel wordt in een skills lab geoefend onder begeleiding van gecertificeerde trainers van de instelling. Voorwaarde is dat de deelnemers op hun werkplek kunnen oefenen met de praktijkgerichte handelingen onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde praktijkopleiders.

NCOI werkt uitsluitend met bevoegde, zeer ervaren en uiterst deskundige docenten en praktijkopleiders. De NCOI-docenten begeleiden en beoordelen de theoretische (e-Learning)opdrachten, de lesdagen (workshops) en het eindassessment.

Studiebelasting

De opleiding wordt gedeeltelijk op afstand via e-Learning aangeboden. Deze manier van werken geeft veel vrijheid om in eigen tempo te werken, maar vraagt ook om doorzettingsvermogen. In combinatie met een strakke begeleiding op de werkplek vraagt de opleiding een ruime tijdsinvestering van de deelnemers van minimaal 5 uur per week.

Toelatingseisen

Alle deelnemers dienen gedurende de opleiding in het bezit te zijn van een leerwerkovereenkomst met een Verpleging Verzorging Thuiszorg-aanbieder (VVT-aanbieder). Medewerkers die doorgroeien of herintreden zijn in het bezit van een MBO-diploma niveau 2, bij voorkeur het MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn. Daarnaast hebben zij minimaal drie jaar werkervaring in een relevante werkomgeving. Voor zij-instromers geldt dat zij affiniteit hebben met het werk in de ouderen- en/of gehandicaptensector. Een voortraject of assessment kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure..

Locatie

Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma volstaat een normale onderwijsruimte. De workshops kunnen incompany, maar ook op een van de locaties van NCOI worden verzorgd. Verpleegtechnisch handelen vindt plaats in een skills lab. Voor samengestelde groepen vanuit meerdere zorgaanbieders volstaat één gezamenlijk skills lab.

Startmomenten

Meerdere startmomenten per jaar, in overleg met de zorgaanbieder.

Groepsgrootte

De opleiding start bij minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Ook individuele inschrijvingen zijn mogelijk. NCOI combineert individuele inschrijvingen van diverse instellingen uit dezelfde regio in een groep

Kosten per medewerker

Bijkomende kosten

De bedragen zijn exclusief locatiekosten, kosten voor audiovisuele middelen, aanvullende literatuur, vertaalkosten, reis- en verblijfskosten van de trainer en btw. Levering geschiedt volgens de algemene voorwaarden van NCOI Opleidingen.

Wettelijk verplichte onderdelen

Leren, Loopbaan en Burgerschap, Nederlands en rekenen zijn wettelijk verplichte onderdelen van een MBO-opleiding. Hiervoor kan, afhankelijk van het startniveau van de deelnemers, de niveaubepaling, een optionele module met bijeenkomsten en examinering leiden tot extra kosten.

Overige subsidies

Voor opleidingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de beroepsbegeleidende leerweg (de bbl-opleidingen) op niveau 3 is door het ministerie van VWS extra budget beschikbaar gesteld om de doorstroom naar niveau 3 te stimuleren. Voor het studiejaar is het normbedrag maximaal € 2.858,- (2011) en via het convenant langdurige zorg kunt u de opleidingskosten via uw zorgkantoor declareren.

Download brochure

Download hier de brochure van deze opleiding.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Open Dag 26 mei in Utrecht

Op zaterdag 26 mei organiseert NCOI Opleidingen een Open Dag in BCN Utrecht CS. Wij helpen u tijdens deze dag persoonlijk bij het kiezen van de opleiding die het beste bij u past. Bovendien kunt u een introductieles volgen en ervaren hoe het is om weer in de schoolbanken te zitten. Uiteraard beantwoorden wij ook al uw vragen over het volgen van een opleiding.

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 

Advies over welke opleiding het beste bij u past? Meld u dan gratis aan voor de open dag.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/v1.jpg?ext=.jpg