Menu

HBO Associate degree Management in de Zorg (met subsidie)

NVAO-geaccrediteerde opleiding met € 5.000,- korting

HBO Associate degree Management in de Zorg (met subsidie)

NVAO-geaccrediteerde opleiding met € 5.000,- korting

Opleidingsniveau

HBO Associate Degree

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Let op: de subsidie op deze opleiding stopt per 1 september 2019. Om nog gebruik te maken van deze subsidie moet u zich voor 17 augustus 2019 inschrijven.

Heeft u een verpleegkundige of medische achtergrond? En krijgt u een meer coördinerende of leidinggevende rol in de zorg? Deze opleiding biedt praktische handvatten om succesvol leiding te geven op het niveau van operationeel manager of leidinggevende. Binnen de zorgsector vinden op dit moment veel veranderingen plaats. In deze opleiding verdiept u zich onder meer in verandermanagement, maar ook in organisatiegedrag en kwaliteitsmanagement. U leert onder meer hoe u met slimme innovaties en strategische beslissingen uw klanten en patiënten zo goed mogelijk van dienst kunt zijn. Ook ontwikkelt u uw eigen visie op leiderschap en management. Alle belangrijke punten waar u in uw werk mee te maken heeft, komen in deze praktische opleiding aan de orde. Deze opleiding is dan ook een unieke mogelijkheid om u in korte tijd te ontwikkelen tot een veelzijdige middle manager en de graad Associate degree te behalen. U kunt na afronding deze opleiding mogelijk rechtstreeks inbrengen in een volledige HBO Bacheloropleiding en deze vervolgens binnen 2 jaar afronden.

Resultaat

 • U heeft een helikopterview ontwikkeld waarmee u op strategisch niveau managementbeslissingen kunt nemen om een optimaal resultaat binnen uw zorginstelling te behalen. Met uw kennis en vaardigheden stuurt u aan op de realisatie van organisatiedoelen en leidt u interne veranderingen
 • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Associate degree Management in de Zorg

Waarom NCOI?

 • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
 • Meerdere startmomenten per jaar
 • Keuze uit locaties in heel Nederland
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Goed te combineren met werk en privé
 • Persoonlijke studiebegeleider
 • Hoog aangeschreven bij werkgevers
 • Erkend door het ministerie van OCW

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidie Praktijkleren voor meer informatie.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Voucherregeling

Dit programma maakt deel uit van de unieke voucherregeling van het ministerie van OCW. U ontvangt tot maar liefst € 5.000,- korting.

HBO Associate degree

Om het aanbod in het hoger beroepsonderwijs te verbreden en het gat te dichten tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn HBO Associate-degreeopleidingen geïntroduceerd. Deze zijn speciaal bedoeld voor studenten die geen 4-jarige HBO Bacheloropleiding willen volgen, maar juist een korter HBO-programma. U rondt deze opleiding af met een wettelijke graad, de HBO Associate degree (Ad).

Geen passende werkomgeving

Een van de pijlers in deze HBO Associate-degreeopleiding is dat u alles wat u leert ook in de praktijk kunt toepassen. Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan doet u die ervaring op in uw eigen werk. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. Dan loopt u een halfjaar stage. Het is mogelijk om de stage te combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder stage lopen.

Doelgroep

U bent werkzaam in de zorg en heeft de ambitie om u verder te ontwikkelen in een leidinggevende rol. Dit wilt u doen in een 2-jarig programma op het niveau HBO Associate degree.

U kunt aan deze Associate degree deelnemen met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Bent u niet in het bezit van een van deze diploma’s, en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van NCOI. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

U ontwikkelt zich op een zeer praktische wijze op erkend HBO Bachelorniveau. In de eerste fase gaat u aan de slag met onderwerpen als management in het algemeen en organisatievormen in zorg en welzijn. Daarnaast verdiept u zich in bedrijfskundige processen, personeelsplanning en de financiële en bedrijfseconomische aspecten in de zorg. Hiermee ontwikkelt u een duidelijk inzicht in management en de vormen die management aan kan nemen binnen de zorg. In fase 2 verdiept u uw kennis en kunde. U gaat in op thema's als marktwerking, innovatie en organisatiecultuur.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Programma 120 EC

Fase 1

In de eerste fase van deze opleiding verdiept u zich in management en de verschillende organisatievormen in de zorgsector. U leert meer over managementaspecten, krijgt inzicht in de financiële aspecten in de zorgsector en ontwikkelt uw eigen stijl van leidinggeven. Daarnaast gaat u aan de slag met onderwerpen als kwaliteitsmanagement en strategische personeelsplanning.

Management in de zorg 8 EC

Kwaliteits- en procesmanagement in de zorg 8 EC

HR-management 8 EC

Financieel management voor zorg en welzijn 8 EC

Managementvaardigheden 8 EC

Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In fase 2 gaat u aan de slag met onderwerpen gekoppeld aan verandering in de zorg. Er gebeurt veel in de zorg, daarmee is het goed dat u concrete handvatten heeft als manager om veranderingen effectief door te voeren op de afdeling.

Marktwerking in zorg en welzijn 8 EC

Organisatieverandering, personeel en begeleiding 12 EC

Verandering, management en organisatie 12 EC

Gedrag in organisaties 8 EC

Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC

Portfolio 6 EC

Ad-eindopdracht 6 EC

Fase 1

In fase 1 doorloopt u een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kern van zorgmanagement. In totaal volgt u tijdens deze fase 6 modules en u sluit deze fase af met een praktijkgerichte eindopdracht.

Management in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Organisatievormen in zorg en welzijn
 • Organisatiestructuur en processen
 • Leidinggeven, motiveren en belonen
 • Coördineren, plannen en aansturen
 • Effectieve werkorganisatie
 • Werkverdeling en werkprocessen
 • Wetgeving en regelgeving in de zorg
 • Budgetten in de zorg

Kwaliteits- en procesmanagement in de zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in processen binnen de zorg en welzijn
 • Interne logistiek en doorlooptijden
 • Lean werken in de zorg
 • Kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Management en informatievoorziening
 • Kritische prestatie-indicatoren binnen de zorg en welzijn
 • Het werken met budgetten in een organisatie in de zorg of welzijn

HR-management

(6 bijeenkomsten)

 • Introductie organisatie- en personeelsmanagement
 • Strategische personeelsplanning en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • Performancemanagement
 • Duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling

Financieel management voor zorg en welzijn

(6 bijeenkomsten)

 • Financiële aspecten in de zorg
 • Kernbegrippen en belangrijkste basisinzichten
 • Lezen van financiële overzichten
 • Financiering van de zorg
 • Werken met budgetten
 • DBC's en financiële aspecten
 • Financiële ken- en stuurgetallen

Managementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Stijlen van leidinggeven
 • Uw leiderschapsstijl
 • Leidinggeven en ontvangen
 • Motiveren en inspireren
 • Teambuilding en coaching
 • Delegatie en span of control

Professioneel en oplossingsgericht werken

(4 bijeenkomsten)

 • Doelen stellen
 • Methodisch en effectief werken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • Verbanden leggen en alternatieven zien
 • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
 • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
 • Acties formuleren en uitvoeren

  Fase 2

  In fase 2 volgt u 5 modules en werkt u verder aan uw praktijkprogramma.

  Marktwerking in zorg en welzijn

  (6 bijeenkomsten)

  • Marktanalyse en innovatie in zorg en welzijn
  • De marktpositie verstevigen
  • Actoren en invloed
  • Strategische marketingtechnieken voor zorg en welzijn
  • Customer relationship management
  • Zorgstrategie en marketing

  Organisatieverandering, personeel en begeleiding

  (8 bijeenkomsten)

  • Organisatiecultuur als ‘shared values’
  • Leiderschapsstijlen bij verandering
  • Veranderstijl en de veranderaanpak
  • Weerstand bij verandering
  • Organisatiecultuur en veranderen
  • Veranderingsbereidheid
  • Communicatie van veranderingen
  • Rol van de leider in veranderingen
  • Veranderingsmanagement en HRM
  • Organisatieverandering en begeleiding

  Verandering, management en organisatie

  (8 bijeenkomsten)

  • Visie op veranderen
  • Nut en noodzaak van veranderen
  • Organisatiestrategie bij verandering
  • Kerncompetenties en kernwaarden
  • Organisatiestructuur en organisatie(her)inrichting
  • Organisatiesysteem: werkprocessen en ­interne procedures
  • Veranderingsprocessen en -procedures
  • Van huidige naar gewenste situatie
  • Consequenties van verandering
  • Veranderingsproces in stappen indelen
  • Veranderingsmanagement als project

  Gedrag in organisaties

  (6 bijeenkomsten)

  • Gedrag in organisaties
  • Motivatie en werkplezier
  • Formele en informele besluitvorming
  • Psychologische aspecten van organisatiegedrag
  • Groepsdynamica en -effectiviteit
  • Macht en politiek
  • Conflicten en spanning
  • Organisatiecultuur en -verandering

  Effectief communiceren en beïnvloeden

  (4 bijeenkomsten)

  • Inzicht in uzelf en anderen
  • Kernkwaliteiten
  • Motivatie en belangen van anderen
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Lastige gesprekken voeren
  • Weerstand en emoties
  • Situationeel handelen
  • Beïnvloedingsvaardigheden en -strategieën
  • Invloedstijlen
  • Uw doelen bereiken

   Ad-eindopdracht

   U sluit uw Associate degree af met een individuele fase waarin u een eindopdracht schrijft. Het is mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen, u kunt het resultaat dan direct gebruiken. U wordt tijdens het afstuderen persoonlijk begeleid. Voorafgaand aan de eindopdracht vindt in 2 bijeenkomsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid.

   Examens

   U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fase rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Associate degree af met een afstudeeropdracht.

   Erkend getuigschrift

   U behaalt met deze opleiding het officiële getuigschrift 'HBO Associate degree Management in de Zorg'. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Ad-getuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning
   Lesplanning

   De dagvariant kan op donderdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag of dinsdag.

   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie
   Kostenspecificatie

   Kosten

   Collegegeld: € 6.190,-

   Studiemateriaal: € 1.375,-

   Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

   In het collegegeld zijn de kosten voor inschrijving, het cursusgeld en de examenkosten opgenomen en is de voucher van € 5.000,- direct in mindering gebracht. Indien blijkt dat u geen gebruik mag maken van de kortingsregeling, dan wordt dit bedrag alsnog aan u in rekening gebracht.

   U kunt deze opleiding ook in 4 termijnen betalen.

   HBO Associate degree Management in de Zorg (met subsidie)

   NVAO-geaccrediteerde opleiding met € 5.000,- korting

   Opleidingsniveau

   HBO Associate Degree

   Erkenning

   NVAO geaccrediteerd

   Meer informatie

   Download brochure

   Wil je dit met iemand delen?

   Mail door

   Heeft u vragen?

   Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.

   Vraag de nieuwe studiegids 2019-2020 aan

   Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de studiegids 2019-2020 aan of bekijk het vernieuwde aanbod op onze website.

   Laatste mogelijkheid: bespaar tot € 10.000,- op een Bacheloropleiding

   De overheid stopt per 1 september met de regeling vraagfinanciering, waarmee u voordelig een opleiding kunt volgen in de zorg, techniek of IT. Bent u werkzaam in een van deze sectoren en wilt u zich verder ontwikkelen? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Profiteer dan nog snel van deze voucherregeling en schrijf u voor 17 augustus in voor een van de geselecteerde HBO Bacheloropleidingen of HBO-programma’s. Zo kunt u maximaal tot € 10.000,- besparen op een volledige opleiding.

   Opleidingsadvies op maat?

   Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.