Subsidie Praktijkleren

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie voor onze MBO Beroepsbegeleidende leerweg (BBL en derde leerweg (OVO)) maatwerk- en incompanyopleidingen en al onze HBO Bachelor- en Masteropleidingen in de techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). 

Studeren met voordeel

Voordeliger studeren

Subsidieregeling praktijkleren

De in 2014 ingevoerde Subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 1 januari 2024. De subsidieregeling geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen en je kunt de subsidie ook aanvragen voor MBO-opleidingen in de derde leerweg (OVO). De Subsidieregeling praktijkleren is ook beschikbaar voor alle Associate degrees, HBO Bachelor- en Masteropleidingen in de vakgebieden techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Je kunt voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. Je kunt een subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

Voorwaarden MBO derde leerweg (OVO)

Voor MBO-opleidingen op basis van de derde leerweg (OVO) kun je gedurende de opleiding eenmalig gebruikmaken van de Subsidie Praktijkleren. Er is voor iedere praktijkleerplaats een bedrag van maximaal € 2.700,- beschikbaar. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • De opleiding moet zijn gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.
 • De student is (dreigend) werkloos en de opleiding is gericht op het behalen van een volledig diploma, een certificaat of een praktijkverklaring (als onderdeel van een MBO-verklaring) of, als de opleiding vóór 1 augustus 2021 is gestart, een instellingsverklaring.
 • Je moet de subsidie aanvragen binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats waarbij de laatste mogelijkheid is in de periode 1 december 2025 tot en met 31 december 2025.
 

De overige voorwaarden staan vermeld op de website van RVO.

Voorwaarden MBO BBL maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompanyopleidingen die uitgevoerd worden op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) biedt de Subsidie Praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.700,- per studiejaar beschikbaar voor de duur van de Subsidieregeling Praktijkleren. Dit maakt de uitvoering van MBO binnen je organisatie aantrekkelijker. Je accountmanager van NCOI kan jou informeren over de mogelijkheden.

 • de MBO-student volgt een volledige erkende mbo-opleiding gedurende (een deel van) het betreffende studiejaar;
 • de subsidie kan per studiejaar aangevraagd worden;
 • het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding voldoet aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming voldoet als bedoeld in de WEB;
 • de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de mbo-student door de werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst;
 • de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de mbo-student bij de beroepspraktijkvorming; en
 • de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de mbo-student blijkt en de wijze waarop de mbo-student het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd.
 

Voorwaarden technische HBO Bachelor- en ­Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen in de techniek, de zorg en gedrag en maatschappij. Bij Hogeschool NCOI gaat het dan om:

 • De subsidie kan per studiejaar aangevraagd worden.
 • De organisatie is een in Nederland gevestigd bedrijf dat of organisatie die het onderricht in de beroepsuitoefening voor de student verzorgt.
 • Je werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat je begeleid wordt.
 • Er moet een Onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) getekend worden tussen jou, je werkgever en de opleider.
 

Hoogte subsidie

Begeleid je een BBL-, HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin je begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat je per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Je kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kun je niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. Je kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van je personeel hoeft jou zo dus bijna niets te kosten.

Vragen over deze subsidie? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs

Neem contact op