Menu
NCOI Opleidingen

Subsidie Praktijkleren

Over NCOI

Subsidie via scholingsvouchers op technische en zorg HBO Bacheloropleidingen

Subsidie Praktijkleren

Subsidieregeling

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie voor onze MBO Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) maatwerk- en incompanyopleidingen en al onze HBO- en Masteropleidingen in de techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL).

Subsidieregeling praktijkleren

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is verlengd en geldt tot 1 januari 2023. De subsidieregeling geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen. De subsidieregeling SPL geldt ook voor alle HBO Associate degree, HBO Bachelor en Masteropleidingen in de techniek, gezondheidszorg en het domein gedrag en maatschappij. Je kunt voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. Je kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

Voorwaarden MBO BBL maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompanyopleidingen die uitgevoerd worden op basis van de beroepsbegeleidende leerweg biedt de subsidie praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.700,- beschikbaar voor de duur van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit maakt de uitvoering van MBO binnen je organisatie aantrekkelijker. Je accountmanager van NCOI kan je informeren over de mogelijkheden.

Voorwaarden technische HBO Bachelor- en ­Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen uit het technische domein, het zorgdomein en gedrag en maatschappij. Bij Hogeschool NCOI gaat het dan om:

Gedrag en maatschappij
IT
Techniek
Zorg

Voorwaarden van technische HBO en Masters

  • Je werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat je begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) getekend worden tussen jou, je werkgever en de opleider.
  • Je werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.
 

Hoogte subsidie

Begeleid je een BBL-, HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin je begeleiding gaf.
 
Het subsidiebedrag dat je per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van 185 miljoen euro per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Je kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.
 
Als werkgever kun je niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. Je kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van je personeel hoeft jou zo dus bijna niets te kosten.

Vragen over deze subsidie? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs

Neem contact op