Subsidie praktijkleren aanvragen: dit moet je weten

Wil je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De overheid wil graag deze combinatie stimuleren en daarom kunnen werkgevers in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren (SPL).

Studeren met voordeel

Voordeliger studeren

Subsidie praktijkleren aanvragen

De Subsidieregeling praktijkleren is een regeling vanuit de overheid voor onze MBO-opleidingen beroepsbegeleidende leerweg (BBL) maatwerk- en incompanyopleidingen en onze HBO Associate degree-, Bachelor- en Masteropleidingen in de sectoren Techniek, Gezondheidszorg en Gedrag en Maatschappij. Met deze regeling krijg je als werkgever een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor het begeleiden van een student. Het doel van de regeling is mensen opleiden tot gekwalificeerde medewerkers; beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt.

De subsidie is inmiddels verlengd tot 1 januari 2029 en ook dit jaar kun je de subsidie weer aanvragen. Tussen 3 juni 2024, 9.00 uur en 17 september 2024, 17.00 uur kun je de subsidie aanvragen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je kunt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor de subsidie wanneer deze binnen de looptijd van de regeling valt en er op dat moment een onderwijsarbeidsovereenkomst is.

Je kunt een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

Subsidie praktijkleren voorwaarden

De Subsidieregeling praktijkleren maakt de uitvoering van een opleiding binnen je organisatie aantrekkelijker. De Subsidieregeling praktijkleren geldt voor onze:

 • MBO-opleidingen beroepsbegeleidende leerweg (BBL) maatwerk- en incompanyopleidingen.
 • HBO Associate degree-, Bachelor- en Masteropleidingen in de sectoren Techniek, Gezondheidszorg en Gedrag en Maatschappij. 

MBO BBL maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompanyopleidingen die uitgevoerd worden op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) biedt de Subsidieregeling praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.700,- per studiejaar beschikbaar.

De volgende voorwaarden gelden voor het aanvragen van de Subsidieregeling praktijkleren:

 • De student volgt een volledige erkende MBO-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gedurende (een deel van) het betreffende studiejaar;
 • De subsidie kan per studiejaar worden aangevraagd;
 • Het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding voldoet aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming als bedoeld in de WEB;
 • De verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de MBO-student door de werkgever vindt plaats op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst;
 • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de MBO-student bij de beroepspraktijkvorming;
 • De werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de MBO-student blijkt en de wijze waarop de MBO-student het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd.

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag, moet de student minimaal 40 weken zijn begeleid. Weken van volledige afwezigheid omdat de student bijvoorbeeld ziek was of met vakantie, tellen niet mee als begeleiding.

Vragen over de MBO BBL maatwerk en incompany? Neem contact op met onze accountmanagers.

HBO Ad, HBO Bachelor- en Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde HBO Associate degree-, Bachelor- en Masteropleidingen in de sectoren Techniek, Gezondheidszorg en Gedrag en Maatschappij. Bij NCOI bieden wij onder andere de volgende opleidingen aan:

De volgende voorwaarden gelden voor het aanvragen van de Subsidieregeling praktijkleren:

 • De student volgt een duaal of deeltijdtraject;
 • De subsidie kan per studiejaar worden aangevraagd;
 • De organisatie is een in Nederland gevestigd bedrijf of organisatie die het onderricht in de beroepsuitoefening voor de student verzorgt;
 • De werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de student blijkt;
 • Er moet een Onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) getekend worden tussen de student, de werkgever en de opleider.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar. De subsidie vraag je aan het eind van het studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. 

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag, moet de student minimaal 42 weken zijn begeleid. Weken van volledige afwezigheid omdat de student bijvoorbeeld ziek was of met vakantie, tellen niet mee als begeleiding.

Voor het volledige overzicht van de voorwaarden kijk op de website van RVO.

Hoogte subsidie

Begeleid je een BBL-, HBO Associate degree-, Bachelor- of Masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin je begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat je per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-.

Als werkgever kun je niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen, je kunt ook de kosten van een opleiding als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van je personeel hoeft jou als werkgever zo dus bijna niets te kosten.

MBO derde leerweg (OVO)

Ook is er een Subsidieregeling praktijkleren voor MBO-opleidingen in de derde leerweg (overig onderwijs, oftewel OVO). Hiervoor kun je gedurende de opleiding eenmalig gebruikmaken van deze subsidie. Er is voor iedere praktijkleerplaats een bedrag van maximaal € 2.700,- beschikbaar. Er gelden een aantal voorwaarden:

 • De opleiding moet zijn gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.
 • De student is (dreigend) werkloos en de opleiding is gericht op het behalen van een volledig diploma, een certificaat of een praktijkverklaring (als onderdeel van een MBO-verklaring) of, als de opleiding vóór 1 augustus 2021 is gestart, een instellingsverklaring.
 • Je moet de subsidie aanvragen binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats waarbij de laatste mogelijkheid is in de periode 1 december 2025 tot en met 31 december 2025.

De overige voorwaarden staan vermeld op de website van RVO.

Vragen over de Subsidieregeling praktijkleren? Neem contact op met onze accountmanagers.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Hoe vraag je de Subsidieregeling praktijkleren aan?
Hoeveel subsidie krijgt een leerbedrijf?
Wat moet er in een subsidieaanvraag staan?
Welke opleidingen komen in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?