HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Communicatie is een onmisbare sleutel voor wie wil participeren in de maatschappij. Voor mensen met een taal-, spraak-, stem-, slik- of gehoorprobleem is communiceren echter niet vanzelfsprekend. Als logopedist kunt u deze personen ondersteuning bieden. Dit doet u met behulp van zorg, training en advies. Specifieke kennis over de gangbare ontwikkeling van de mens, afwijkingen en wat daarvan de oorzaak kan zijn, is onmisbaar. Tijdens deze praktische opleiding ontwikkelt u alle kennis en vaardigheden om zelfstandig als erkend en deskundig logopedist te werken. U wordt opgeleid tot volledig Bachelor en u heeft een ruime keuze uit interessante specialisatierichtingen.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK).

Stage

In deze opleiding is het erg belangrijk dat u ­ervaring opdoet in de praktijk. Als u in uw werkomgeving niet voldoende kunt oefenen met de stof die in deze opleiding centraal staat, dan loopt u aanvullend stage. Wij informeren u voor de start van de opleiding zorgvuldig over de omvang van uw stage en de inhoudelijke eisen die er aan uw stageplek worden gesteld. Ook hebben wij een stage-instituut, dat u kan adviseren over de stage en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Heeft u vragen over uw stage of stageplek? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

Wilt u op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma HBO Bachelor Logopedie behalen? Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor u.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

De opleiding richt zich direct op de kern van het vakgebied. Dat geeft herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

U ontwikkelt zich op een zeer praktische wijze op erkend HBO Bachelorniveau. HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. NCOI is ook resultaatgericht, de opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren. Als een bepaald onderwerp buiten uw huidige werkveld valt, zorgen de docenten voor actuele praktijksituaties, zodat u toch praktijkgericht kunt oefenen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Diverse specialisatierichtingen

Naast algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Zo ontwikkelt u zich niet alleen tot een breed onderlegde professional, maar u ontwikkelt zich ook in een specifiek deelgebied. Kijk voor een volledig overzicht van de specialisatiemogelijkheden in het studieprogramma.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Logopedie en diagnose 8 EC
 • Rollen van de logopedist 8 EC
 • Spraak en spraakstoornissen 8 EC
 • Stem en stemstoornissen 8 EC
 • Taalontwikkelingsstoornissen 8 EC
 • Logopedie 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC

Fase 2

 • Diagnostiek en behandeling van taal- en spraakstoornissen 8 EC
 • Gehoor en gehoorstoornissen 8 EC
 • Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen 8 EC
 • Neurologische stoornissen: afasie 8 EC
 • Neurologische stoornissen: dysartrie en dysfagie 8 EC
 • Evidence-based logopedie 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Eindopdracht 6 EC

Fase 3

 • Professionele (para)medische dienstverlening 12 EC
 • Therapeutisch handelen en communiceren 12 EC
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Logopedie 24 EC
 • Neurorevalidatie
 • Taal-, Spraak- en AV-problemen bij Kinderen
 • Ondernemerschap
 • Kernprogramma Zorgmanagement
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC


Fase 1

In fase 1 gaat u direct aan de slag met de kern van logopedie. U legt op deze manier een stevige basis. U doorloopt 6 modules, waarin u kennis van en inzicht in diverse spraak- en stemstoornissen ontwikkelt. Ook verdiept u zich in de rollen van de logopedist en de hulpvraag van de cliënt. Daarmee heeft u vrijwel direct een goed beeld van het werkdomein.

Ook leert u alles over spraak en fonetiek, evidence-based logopedie en de anatomie en fysiologie van de stem. Daarnaast verdiept u zich in de spraakontwikkeling en de kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen. Bovendien zijn er in deze fase van de opleiding 8 praktijkbijeenkomsten gepland, waarin de praktische vaardigheden van de logopedist centraal staan.

Logopedie en diagnose (6 bijeenkomsten)

 • Het eerste consult
 • De hulpvraag van de cliënt
 • Gedrag en gedragsverandering
 • Meten is weten
 • SMART doelstellingen formuleren en deze ­communiceren met de cliënt
 • Motiveren, feedback geven, evalueren en afronden

Rollen van de logopedist (6 bijeenkomsten)

 • Beroepsoriëntatie
 • Voorlichter en adviseur
 • Trainer en coach
 • Samenwerkingspartner
 • Ondernemer en manager
 • Innovator

Spraak en spraakstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Anatomie van de spraakorganen
 • Spraakontwikkeling
 • Spraakklanken
 • De relatie tussen spraak en gehoor
 • Articulatiestoornissen
 • Stotteren en broddelen
 • Dysartrie
 • Anamnese gericht op spraak
 • Anamnese bij stotteren

Stem en stemstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Anatomie en fysiologie van de stem
 • Werking van de normale stem
 • Stemstoornissen
 • Anamnese gericht op stem
 • Kenmerken van de stem bij verschillende stoornissen
 • Het beoordelen van stemkwaliteit
 • Stemhygiëne

Taalontwikkelingsstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Taalontwikkeling
 • Stoornissen in de taalontwikkeling
 • Meertaligheid
 • Onderzoek op het gebied van taal en taalontwikkeling
 • Anamnese gericht op taal
 • Diagnostiek bij taalontwikkeling en meertaligheid

Logopedie (6 bijeenkomsten)

 • Taal en communicatie
 • Stemhygiëne
 • Spraak
 • Neurologie en logopedie
 • De rol en functie van de logopedist
 • Kwaliteiten en competenties
 • Professionele vaardigheden
 • Presentatievaardigheden
 • Evidence-based logopedie
 • Eutonie, ontspanning, adem, non-verbaal gedrag en gezichtsexpressie

U sluit deze fase af met een praktische eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

Fase 2

In fase 2 verdiept u zich verder in dit interessante werkveld. U verbreedt uw kennis op het gebied van diagnostiek en neurologische stoornissen. Tijdens deze fase leert u hoe u de basiskennis en -vaardigheden uit fase 1 binnen verschillende contexten kunt toepassen.

Om u als logopedist zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld verdiept u zich in evidence-based logopedie en gehoorstoornissen. Ook scherpt u uw kennis op het gebied van onderzoek en behandeling van (zeer) jonge kinderen aan.

Daarnaast leert u hoe afasie ontstaat en wat de symptomen zijn. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten behandelen de docenten de diagnostiek van afasie en verdiept u zich in de wereld van doven en slechthorenden.

Diagnostiek en behandeling van taal- en spraakstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Diagnostiek van de spraak
 • Diagnostiek van de taal
 • Behandeling van spraakontwikkelings­stoornissen
 • Behandeling van taalontwikkelingsstoornissen
 • Onderzoek en behandeling van (zeer) jonge kinderen
 • Onderzoek en behandeling van kinderen

Gehoor en gehoorstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Het gehoor: waarnemen van geluid
 • Geluid als basis voor communicatie
 • Gehooronderzoek
 • Revalidatie van het gehoor
 • De wereld van doven en slechthorenden
 • De rol van de logopedist

Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen (6 bijeenkomsten)

 • Stem, stemstoornissen en eigen stem en uitspraak
 • Beoordelen van stemkwaliteit en ­stemonderzoek
 • Stemtherapieën: welke zijn er?
 • Wanneer gebruikt u welke therapie?
 • Stemtherapieën: instrueren, observeren en begeleiden van de cliënt
 • Het maken van een behandelplan bij ­stemklachten
 • Het adviesgesprek bij stemklachten en ­evalueren eigen handelen

Neurologische stoornissen: afasie (6 bijeenkomsten)

 • Afasie: het ontstaan, verloop en de syndromen
 • Afasie: herstel en revalidatie
 • Diagnostiek van afasie: onderzoek afnemen
 • Diagnostiek van onderliggende linguïstische stoornissen
 • Afasiebehandeling
 • Communicatiehulpmiddelen

Neurologische stoornissen: dysartrie en dysfagie (6 bijeenkomsten)

 • Neurologische basiskennis en de normale slikbeweging
 • Diagnostiek van dysartrie en apraxie
 • Behandeling van dysartrie
 • Diagnostiek van dysfagie
 • Behandeling van dysfagie
 • Oorzaken en gevolgen van neurologische ­aandoeningen

Evidence-based logopedie (6 bijeenkomsten)

 • Inleiding evidence-based logopedie
 • Wetenschappelijk logopedisch onderzoek
 • Beoordelen van onderzoek
 • Wetenschappelijke resultaten in de praktijk
 • Evidence-based handelen in de praktijk
 • Evidence-based en best practice

U sluit ook fase 2 af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

Fase 3

In fase 3 ligt de nadruk op de ontwikkeling van uw professionele en communicatieve vaardigheden. Ook leert u de kaders binnen uw vakgebied kennen in de vorm van richtlijnen, en wet- en regelgeving. U wordt klaargestoomd voor zelfstandig ondernemerschap en leert een ondernemingsplan schrijven. Ook krijgt u zicht op zaken als privacy, ethische dilemma’s, integriteit en kwaliteit.

Daarnaast legt u de focus volledig op de kernkwaliteiten van een therapeut: therapeutisch handelen en communiceren. U leert het effect van bepaalde communicatietechnieken kennen en werkt aan een methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s.

Professionele (para)medische dienstverlening (8 bijeenkomsten)

 • De paramedicus als ondernemer: het ­onder­nemersplan
 • Klant en omgeving
 • Vraag en aanbod
 • Richtlijnen, wet- en regelgeving, rechtsvormen eigen praktijk
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement
 • Privacy en ethische dilemma’s
 • Professionaliteit en integriteit
 • Multidisciplinaire samenwerking en ­onder­nemerschap

Therapeutisch handelen en communiceren (8 bijeenkomsten)

 • Het effect van communicatietechnieken
 • Communiceren met cliënten
 • Rechten en plichten van cliënten en ­therapeuten
 • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma’s
 • Goed zorgverlenerschap
 • De rol van geld bij therapeutisch handelen
 • Grenzen verkennen en bewaken

Keuzeprogramma HBO Bachelor Logopedie

 • Neurorevalidatie
 • Taal-, Spraak- en AV-problemen bij Kinderen
 • Ondernemerschap
 • Kernprogramma Zorgmanagement

Afstudeerfase

U sluit uw Bacheloropleiding af met een individuele fase waarin u een afstudeeropdracht maakt. U kunt dit laten aansluiten op uw specialisatierichting. Ook is het mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen, u kunt het resultaat dan direct gebruiken. U wordt tijdens het afstuderen persoonlijk begeleid. Voorafgaand aan de afstudeeropdracht vindt in 2 bijeenkomsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid.

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt het officiële en internationaal erkende getuigschrift ‘HBO Bachelor Logopedie’. U bent dan logopedist en mag zich vanaf dat moment Bachelor of Science (BSc) noemen. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Onze businesspartner Pro Education is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Startdata en bijeenkomsten

De dagvariant kan op maandag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op dinsdag, woensdag of donderdag. 

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 2.100,- € 756,- € 189,- € 63,-
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,490,- € 536,40 € 134,10 € 44,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen voor mogelijk particulieren. 

HBO Bachelor Logopedie

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

De grootste opleider van werkend Nederland

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent