HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Heeft u de wens om als leerkracht in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U volgt een flexibel modulair programma dat uitstekend te combineren is met werk en privé. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Met deze opleiding heeft u uitstekende baanperspectieven. Er is ontzettend veel behoefte aan nieuwe instroom van leerkrachten in het onderwijs.

U behaalt uw onderwijsbevoegdheid

Wilt u als leerkracht aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële onderwijsbevoegdheid.

Kenmerken lerarenopleiding bij Hogeschool NCOI

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke aanpak met ondersteuning van praktijkbegeleider en vakdidactisch begeleider
 • 1 avond per week of 1 dag per 2 weken
 • Duaal en deeltijdstudiemogelijkheden
 • Praktijkervaring opdoen via stage of eigen baan in het primair onderwijs
 • Goed te combineren met gezin en werk
 • Opleiding met uitstekende baanperspectieven
 • Topdocenten uit de onderwijspraktijk
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW

Waarom leraar basisonderwijs?

Als basisschoolleraar staat u aan de basis van de toekomst van uw leerlingen. Onder uw leiding zetten de leerlingen hun eerste stap in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. U bereidt ze uitstekend voor op het voortgezet onderwijs en stimuleert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Als leerkracht bent u de essentiële schakel voor de ontwikkeling en de toekomst van een leerling. U helpt uw leerlingen bij problemen. Vanuit elke unieke situatie weet u de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te motiveren. Als leerkracht heeft u een duidelijk effect op de toekomst van uw leerlingen. Met goede pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en een officieel erkende onderwijsbevoegdheid bent u ervan verzekerd dat u leerlingen de juiste weg op kunt helpen. U geeft uw leerlingen de juiste bagage mee om zelfstandig de toekomst tegemoet te treden. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

Wilt u uw onderwijsbevoegdheid behalen, zodat u voor de klas kunt staan? Dan is deze HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) erg interessant voor u. U behaalt met deze opleiding uw officiële onderwijsbevoegdheid voor leerkracht in het basisonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

U bent in het bezit van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO). In het eerste jaar van de studie legt u een reken- en taaltoets af.

Wanneer u in het bezit bent van een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in uw eindexamenpakket biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en NLT beschikt u over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als u geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken heeft gedaan of als u een opleiding op MBO-niveau heeft gevolgd, dan legt u per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt u een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Door het volgen van de Voorbereiding Entreetoets voor de benodigde vakken wordt u uitstekend voorbereid en vergroot u de kans dat u uw voorbereidingstoets haalt. Wilt u een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Kijk dan in deze gids of bezoek onze website. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT (natuur, leven en technologie) toereikend. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vindt u meer informatie. Heeft u een VWO-diploma behaald? Dan hoeft u niet deel te nemen aan de voorbereidende toetsen en kunt u, indien u toegelaten wordt, deelnemen aan deze Bachelor.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot docent. Hierbij vormen 5 taken de kern:

 • Uitvoeren van onderwijs
 • Ontwerpen van onderwijs (inclusief toetsing)
 • Afstemmen met de omgeving (schoolleiders en ouders)
 • Begeleiden van leerlingen
 • Eigen ontwikkeling en professionaliteit

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 5 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het leraarschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Diverse keuze- en specialisatierichtingen

U kunt dit Bachelorprogramma een eigen accent geven aan de hand van ons keuzeprogramma in fase 3. Dit onderwerp kan ondersteunend zijn voor uw carrière in het onderwijs. Zo kunt u zich focussen op het toepassen van passend onderwijs, maar ook kunt u uw coachingsvaardigheden ontwikkelen, zodat u leerlingen beter kunt begeleiden.

Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma.

Daarnaast kiest u ook een specialisatie tijdens de derde fase. Hierin kiest u of u zich specialiseert op de onder- of de bovenbouw van het primair onderwijs.

Stage-/werkplek

U doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. U zoekt een basisschool waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. Een praktijkbegeleider vanuit school begeleidt u tijdens het leertraject.

Voor de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Als duaalstudent heeft u een baan voor minimaal 20 uur per week die aansluit bij uw opleiding. U kunt dan ervaring opdoen in uw eigen werk. Bent u deeltijdstudent? Dan loopt u 1 dag per week stage. U zoekt zelf een stageschool. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC
Nederlands en taaldidactiek 8 EC
Reken-wiskundedidactiek I 8 EC
Leren en ontwikkelen 8 EC
Wereldoriëntatie: AK 4 EC
Wereldoriëntatie: GS 4 EC
Kunstzinnige oriëntatie 8 EC
Portfolio 6 EC
Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

Natuur en technologie 8 EC
Engels en handschriftontwikkeling 8 EC
Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC
Reken-wiskundedidactiek II 8 EC
Drama en cultuureducatie 4 EC
Dans en bewegingsonderwijs 4 EC
Omgevingsonderwijs 8 EC
Portfolio 6 EC
Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

Verdieping taalonderwijs 8 EC
Professionele gecijferdheid 4 EC
Keuze voor specialisatiemodule 12 EC

 • Onderwijs voor het jonge kind
 • Onderwijs voor het oudere kind

Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Portfolio 6 EC
Beroepsopdracht 6 EC

Afstudeerfase

Schoolorganisatie 8 EC
Keuze Vakprofilering 8 EC

 • Vakprofilering wereldoriëntatie
 • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
 • Vakprofilering wetenschap en technologie
 • Vakprofilering Engels

Portfolio 30 EC
Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

In fase 1 doorloopt u een programma waarin u aan de slag gaat met de kern van het primair onderwijs. U leert lesgeven en ontwikkelt uw didactische vaardigheden. Daarnaast gaat u aan de slag met onderwerpen die voor een leerkracht van belang zijn. Zo werkt u aan de basis van rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de Nederlandse taal. In deze fase ontwikkelt u de vaardigheden om kinderen te onderwijzen over deze interessante onderwerpen.

De geleerde vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Fase 1 bestaat uit 7 modules en een beroepsopdracht.

 • Kernbegrippen basisonderwijs
 • Nederlands en taaldidactiek
 • Reken-wiskundedidactiek I
 • Leren en ontwikkelen
 • Wereldoriëntatie: AK
 • Wereldoriëntatie: GS
 • Kunstzinnige oriëntatie

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In fase 2 gaat u uw didactische vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast gaat u dieper in op de vakinhoud die voor een docent in het primair onderwijs van belang is. U gaat verder met onderwerpen als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast leert u over drama, dans en gaat u aan de slag met de Engelse taal. Naast deze inhoudelijke modules leert u ook over klassenmanagement en passend onderwijs, zodat u leerlingen goede en passende lessen kunt bieden.

Tijdens deze fase werkt u verder aan uw portfolio. U rondt deze fase af met een praktijkgerichte beroepsopdracht.

Fase 2 bestaat uit 7 modules en een beroepsopdracht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Natuur en technologie
 • Engels en handschriftontwikkeling
 • Klassenmanagement en passend onderwijs
 • Reken-wiskundedidactiek II
 • Drama en cultuureducatie
 • Dans en bewegingsonderwijs
 • Omgevingsonderwijs

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en professional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leerkracht als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u uw Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende minors:

 • Coaching
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Fase 3 van deze PABO-opleiding bestaat uit een interessante module waarin u dieper ingaat op taalonderwijs. Daarnaast maakt u in deze fase een keuze uit de specialisatierichting Onderwijs voor het jonge kind of Onderwijs voor het oudere kind. U hoeft dus slechts een van deze modules te volgen. In de loop van de opleiding kunt u de keuze van uw specialisatie bekendmaken. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Verdieping taalonderwijs
 • Professionele gecijferdheid
 • Keuze: Onderwijs voor het jonge kind
 • Keuze: Onderwijs voor het oudere kind

Ook in deze fase werkt u aan uw portfolio. U rondt deze fase af met een praktijkgerichte beroepsopdracht.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leerkracht in het primair onderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering. U kunt kiezen uit:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Wetenschap en technologie
 • Engels

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Deze begeleider is gespecialiseerd in het primair onderwijs. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling als leerkracht aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leerkracht. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leerkracht in het primair onderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw onderwijsbevoegdheid behalen

Wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau biedt Hogeschool NCOI u de mogelijkheid om uw PABO-getuigschrift te behalen in een versneld traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rondt u af met een praktijkgerichte beroepsopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht en een assessment om te toetsen of u voldoet aan de startbekwaamheidseisen van een leerkracht.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs’. U bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Startdata en bijeenkomsten

De dagvariant kunt u op maandag of zaterdag volgen. De avondvariant vindt plaats op dinsdag, woensdag of donderdag. Kijk voor de locaties op onze website.

Flexibel studeren

U studeert in deze Bachelor steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 2.100,- € 756,- € 189,- € 63,-
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.490,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.056,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 764,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 254,70
Studiemateriaal Ineens € 2.100,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 756,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 189,00 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 63,-
Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 993,60 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 248,40 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Heeft u vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

Studiegids 2019-2020 NCOI

Vraag de studiegids 2019-2020 aan

Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.