Menu
NCOI Opleidingen

Hogeschool NCOI

Over NCOI

Hogeschool NCOI

Hogeschool NCOI

Alleen leren waar je in jouw werkveld écht iets aan hebt? Officieel erkend en met een volwaardige Bachelor- of Associate degree-graad? Bij Hogeschool NCOI kun je terecht voor HBO Bachelors, Associate degrees en deelprogramma’s op HBO-niveau. Door de zeer gewaardeerde aanpak van NCOI Opleidingen versterk je jouw carrièreperspectief aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat een diploma van Hogeschool NCOI zeer goed wordt gewaardeerd door werkgevers. Kortom: of je nu verder wilt studeren in jouw vak of je wilt laten omscholen, met Hogeschool NCOI maak je beslist de beste keuze.

Speciaal voor werkenden

Hogeschool NCOI is met 20.000 studenten per jaar de grootste Hogeschool van werkend Nederland. De praktijkgerichte en flexibele opleidingsmethode die NCOI hanteert, is specifiek gericht op mensen met werkervaring en ideaal te combineren met een drukke baan en privéleven. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Associate degree, Bachelor/Master) te verlenen. Naast volledige Bacheloropleidingen kun je bij NCOI ook kiezen voor Associate degrees en korte praktijkgerichte HBO-deelopleidingen. NCOI biedt alle Associate degrees en Bacheloropleidingen ter accreditatie aan bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee ben je ervan verzekerd dat alle opleidingen aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoen.

Opbouw HBO Bacheloropleidingen

De meeste studenten ronden hun HBO Bacheloropleiding af in ongeveer vier jaar. Zo’n opleiding bestaat uit drie fases en een afstudeerfase. De eerste fase is het propedeusejaar over de kern van jouw vakgebied. Je sluit deze fase af met een eindopdracht en een toepassing in de praktijk. In de tweede fase volg je een keuzeprogramma naast andere modules. Daarmee bepaal je zelf een deel van jouw opleiding in een richting die je aanspreekt. In de derde fase vindt verdere verdieping en afronding plaats op eindniveau Bachelor. Naast de praktijkgerichte inhoudelijke modules is er gedurende de opleiding ook aandacht voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Omdat dit sterk bijdraagt aan het succes in je werk, leer je van professionele trainers welke persoonlijke vaardigheden voor jou als HBO-professional van belang zijn. Je legt je praktische ervaringen gedurende de opleiding vast in een portfolio waarmee je je ontwikkeling naar Bachelor vormgeeft. Aansluitend aan de derde fase ga je afstuderen. Dat kan in jouw eigen werk of als stage als de eigen werkplek niet aansluit bij de opleiding. Onder persoonlijke begeleiding ga je aan de slag met een onderwerp naar keuze. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Ruim aanbod HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool NCOI beschikt over een ruim aanbod officieel erkende HBO Bacheloropleidingen. Ons zeer uitgebreide aanbod omvat onder andere HBO Bacheloropleidingen op het gebied van Bedrijfskunde, Management, Bestuurskunde, Projectmanagement, ICT, Financieel, Personeelsmanagement, Psychologie, Coaching, Communicatie, Onderwijs, Pedagogiek en Medisch en Paramedisch. 

Top 5 HBO-opleidingen

 

Associate degree

Een Associate degree (Ad) is een 2-jarige opleiding. Qua niveau zit deze opleiding tussen MBO niveau 4 en HBO Bachelor in. De opleidingen zijn modulair opgezet en specifiek ontwikkeld voor werkenden. Een Ad-opleiding is een volledig zelfstandige opleiding. Na het behalen van je Ad-diploma kun je mogelijk versneld doorstuderen voor je HBO Bachelordiploma. 

HBO in delen volgen

Hogeschool NCOI is de specialist voor erkende HBO-opleidingen voor werkenden. Wij snappen als geen ander dat zowel flexibiliteit als de combinatie van de opleiding met je privé- en werksituatie heel belangrijk zijn. Al onze HBO-opleidingen bestaan uit meerdere losse modules of combinaties van modules in afgeronde deelprogramma’s. Je hoeft dus niet meteen te kiezen voor een volledige Associate degree of HBO Bacheloropleiding. Denk bijvoorbeeld aan een HBO-leergang: een belangrijk deel van de volledige Bachelor als compact geheel van vakgerichte modules. Of een HBO-programma rondom een onderwerp van jouw keuze. Zo ervaar je stapsgewijs hoe het is om naast je privé- en werksituatie te studeren. Overstappen naar een andere opleiding of doorstromen naar een hoger niveau kan meestal makkelijk, inclusief vrijstellingen. En door de flexibele opbouw in modules kun je de opleiding zelfs tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als je van baan verandert, verhuist of zwanger raakt.

Klassikaal, e-learning en virtual classroom

Bij NCOI Opleidingen geloven wij sterk in leren van en met elkaar. In discussiëren over praktijksituaties en het delen van kennis en ervaringen. Tegelijkertijd moet het volgen van een opleiding wel in je leven passen. Daarom kun je bij ons kiezen uit 3 verschillende opleidingsvarianten: klassikaal, virtual classroom en e-learning. Je bepaalt zelf welke variant het beste bij jou past. Bovendien kun je per module switchen van variant. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over opleidingsvarianten

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling 

Om tot een Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten moet je over een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 4) beschikken. Heb je geen van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvang je bij je inschrijving. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de opleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat de opleiding van je vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan de opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Toelating tot een HBO Bacheloropleiding vanuit een HBO-programma of -leergang

Een volledig overzicht van de toelatingseisen voor een opleiding vind je in de betreffende Onderwijs- en Examenregeling. Eerder of elders door jou gevolgde programmaonderdelen, bijvoorbeeld in een eenjarig HBO-programma, kunnen vrijstelling opleveren binnen de door jou gewenste HBO Bachelor vervolgopleiding. Op basis van inhoudelijke overeenkomsten en de datum van het al gevolgde onderwijs neemt de examencommissie hierover een besluit. Daarnaast gelden de algemene toelatingseisen.

Doorstromen vanuit een Associate degree, HBO-programma of -leergang

Onze Associate degrees, HBO-programma’s en -leergangen maken vaak deel uit van een volledige HBO Bacheloropleiding. Deze opleidingen voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige HBO Bachelors. Na afronding van een Associate degree, HBO-programma of -leergang, heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de volledige opleiding. De door jou eerder gevolgde programmaonderdelen kunnen je dan vrijstellingen opleveren. 

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Bij NCOI combineer je werken en leren op een uiterst doeltreffende manier. Je maakt praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamel je in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Heb je geen passende baan in het werkveld? Dan loop je stage. Dat kan aan het eind van je ¬studie, waarbij je dit combineert met je ¬afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Erkenning van Verworven Competenties 

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van jouw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de opleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met je afgestemd.

Vrijstellingsaanvraag 

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. 

Subsidieregeling

Voor veel van onze opleidingen op HBO-niveau gelden diverse subsidies en andere financiële voordelen. Op onze pagina over voordelig studeren vind je hier meer informatie over.