Menu

Hogeschool NCOI

Hogeschool NCOI

Door haar unieke praktijkgerichte manier van opleiden is Hogeschool NCOI inmiddels dé grootste opleider voor werkend Nederland geworden. Hogeschool NCOI heeft de meest uitgebreide keuze uit erkende HBO-opleidingen. Volledige HBO-opleidingen worden Bachelor­opleidingen genoemd. De term Bachelor is de naam voor een afgestudeerde HBO’er en de term Bachelor is internationaal erkend. Afhankelijk van de door u gekozen Bacheloropleiding kunt u een erkende graad behalen, zoals ­Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Business Administration (BBA). Hogeschool NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en mag daarmee de graad van Bachelor verstrekken.

HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI

Hogeschool NCOI is met ruim 15.000 studenten per jaar de grootste Hogeschool van werkend Nederland. De praktijkgerichte en flexibele opleidingsmethode die NCOI hanteert, is specifiek gericht op mensen met werkervaring en ideaal te combineren met een drukke baan en privéleven. Hogeschool NCOI is in kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen. NCOI biedt naast een aantal korte praktijkgerichte HBO deelopleidingen ook volledige Bacheloropleidingen aan. NCOI biedt alle volledige Bacheloropleiding ter accreditatie aan bij Nederlands Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee bent u ervan verzekerd dat alle opleidingen aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoen.

HBO Bacheloropleidingen

Sinds de invoering van de BAMA-structuur in 1999 worden volwaardige HBO-opleidingen Bacheloropleidingen genoemd. De afkorting BAMA staat voor Bachelor-Master, waarbij de term Bachelor de nieuwe naam is voor HBO’er. Na uw afstuderen mag u de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijkvan de gekozen opleiding, om erkende titels als Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor of Human Resources Management (BHRM). De titulatuur is bij iedere Bacheloropleiding beschreven. Alle HBO Bacheloropleidingen hebben een opleidingsprogramma van 3 fasen en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. 

Ruim aanbod HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool NCOI beschikt over een ruim aanbod officieel erkende HBO Bacheloropleidingen. Ons zeer uitgebreide aanbod omvat onder andere HBO Bacheloropleidingen op het gebied van BedrijfskundeManagementBestuurskundeProjectmanagementICT, FinancieelPersoneelsmanagementPsychologieCoachingCommunicatie, OnderwijsPedagogiek en Medisch en Paramedisch. Het volledige aanbod HBO-opleidingen treft u in de categorieën hiernaast aan.

Top 5 HBO-opleidingen

1. HBO Bacheloropleiding Bedrijfskunde
2. HBO Bacheloropleiding Commerciële Economie
3. HBO Bacheloropleiding Fysiotherapie / HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)
4. HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie
5. HBO Bacheloropleiding Human Resources Management

Opbouw HBO Bachelor van NCOI

De HBO Bacheloropleidingen van NCOI kennen een opbouw in 3 fases en een afstudeerfase die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Iedere fase kan ook los doorlopen worden. Dat is beslist uniek. In fase 1 gaat u direct van start met de kern van het vakgebied. U behaalt in fase 1 uw Propedeuse. Fase 2 is een verdiepend programma. Als u al enige ervaring heeft op HBO-niveau zijn dit prima programma’s om u snel op hoger niveau te ontwikkelen. Fase 3 bevat een keuzeprogramma waarmee u zelf kiest voor verbreding of juist ­verdieping en een vaardigheidsprogramma. Door de flexibele opbouw kunt u deze programma’s ook los doorlopen. U sluit uw Bacheloropleiding af met een afstudeerfase. U kunt er ook voor ­kiezen om het inhoudelijk kernprogramma te volgen waarmee u direct fase 1 en 2 afsluit. U behaalt dan het Kort HBO-diploma van Hogeschool NCOI. Vanuit daar kunt u op makkelijke manier weer verder naar HBO Bachelor.

Doorlooptijd totale HBO Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor u zich inschrijft.  In alle gevallen zijn de opleidingskosten van HBO Bachelor gebaseerd op een opleidingstraject van 3 jaar. Beschikt u over een passende werkplek, dan schrijft u zich in voor een duale variant. U profiteert dan van de geschiktheid van uw eigen werkplek als ­praktische leeromgeving.Voor de duale variant geldt een ­nominale studieduur van 4 jaar. Afhankelijk van uw werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die u aan de opleiding kunt besteden, rondt u de opleiding af in 3 tot 6 jaar. Kunt u uw huidige werkplek niet benutten als leeromgeving, dan schrijft u zich in voor de deeltijd­variant. In dat geval geldt een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer 4 jaar af. Wanneer u langer over de opleiding doet dan 3 jaar, worden hier geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Flexibel studeren 

U kunt de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool NCOI op locaties door heel Nederland ­volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag en op ­zaterdag doen. U kunt de opleidingen ook volgen via e-learning. De modulaire opbouw van de opleiding geeft u flexibiliteit. Het heeft als voordeel dat u zonder problemen uw opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool NCOI beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling 

Om tot HBO Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten beschikt u over een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 4). Beschikt u niet over een van deze diploma’s, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvangt u bij uw inschrijving. Is dat het geval? Dan maakt u een korte toets en wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of u een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van u vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bachelor­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren u hier graag over.

Toelating tot een HBO Bacheloropleiding vanuit een HBO programma of leergang

Een volledig overzicht van de toelatingseisen voor een opleiding vindt u in de betreffende Onderwijs- en Examenregeling. Eerder of elders door u gevolgde programmaonderdelen, bijvoorbeeld in een eenjarig HBO programma, kunnen vrijstelling opleveren binnen de door u gewenste HBO Bachelor vervolgopleiding. Op basis van inhoudelijke overeenkomsten en de datum van het reeds gevolgde onderwijs neemt de examencommissie hierover een besluit. Daarnaast gelden de algemene toelatingseisen.

Doorstromen

Behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen biedt Hogeschool NCOI ook zeer interessante deelprogramma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat u precies kunt kiezen voor de onderwerpen die u aanspreken. Als u na afronding van uw deel­programma alsnog de volledige erkende opleiding wilt afronden, neem dan direct deel aan het praktijkprogramma. Zo bent u verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende HBO Bacheloropleiding. Wilt u gebruik­maken van deze optie om het leren nog prak­tischer te maken? En wilt u optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Geef dit dan meteen aan bij uw inschrijving. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening. De kosten bedragen € 375,-.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Bij NCOI combineert u werken en leren op een uiterst doeltreffende manier. U maakt praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamelt u in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat uw werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat u de opdrachten goed kunt maken. Heeft u geen passende baan in het werkveld? Dan loopt u stage. Dat kan aan het eind van uw ­studie, waarbij u dit combineert met uw ­afstuderen. Als u eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Erkenning van Verworven Competenties 

Als u door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voor­afgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat u, op basis van uw werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van uw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die u in uw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bachelor­opleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die u kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met u af­gestemd.

Propedeusegetuigschrift

U kunt tijdens het deelprogramma als fase 1 het Propedeusegetuigschrift behalen. Door het volgen van dit praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. Als u dit praktijk­programma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, en u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvangt u een officieel Propedeusegetuigschrift. Als u hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief Propedeuse­getuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt ­hiermee te vervallen..

Vrijstellingsaanvraag 

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhan­digen. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. 

Subsidieregeling

Voor HBO Bacheloropleidingen gelden diverse subsidies en belastingvoordelen. Zie Subsidieregeling voor meer informatie.

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: Klassikaal, Virtual Classroom en E-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.