Master Onderwijskunde (MEd)

NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding

Opleidingsniveau

Masteropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bent u actief betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering van bedrijfsopleidingen? Of werkt u in het reguliere onderwijs en wilt u zich meer verdiepen in opleidingskunde, onderwijsmanagement en didactiek? Vindt u de discussie over kwaliteit in onderwijs belangrijk en interessant? Dan is de Master Onderwijskunde (MEd) zeer geschikt voor u. Een opleiding ontwikkelen binnen alle randvoorwaarden en zo studenten en deelnemers de optimale leerervaring bieden, is een vak apart. In deze praktijkgerichte opleiding leert u alles op het gebied van onderwijskunde, -beleid, -ontwikkeling en didactiek. Er bestaat een verschil tussen onderwijskundigen die zich richten op volwassenen in organisaties en onderwijskundigen die werkzaam zijn in het reguliere onderwijs. Daarom kunt u in dit Masterprogramma kiezen voor een van deze toepassingsgebieden en verdiept u zich de hele tweede fase in het gekozen thema.

Kenmerken van een Masteropleiding bij NCOI

 • Grootste Masteropleider van werkend Nederland
 • Unieke aanpak, speciaal voor werkenden
 • Landelijke opleider met opleidingsplaatsen door heel Nederland
 • 1 avond per week of 1 dag in de 2 weken of e-learning
 • Uitstekend te combineren met gezin en werk
 • Beste prijs-kwaliteitverhouding
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Nederlandstalige lessen
 • Officieel erkende Mastergraad
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW en NVAO-geaccrediteerd

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

U bent hoger opgeleid en actief in het onderwijs en wilt zich verdiepen in de onderwijskundige aspecten van uw vakgebied. Ook als u zich bezighoudt met de ontwikkelingen van bedrijfsopleidingen, dan is deze Master Onderwijskunde (MEd) ideaal voor u. U kunt in fase 2 van deze praktijkgerichte Masteropleiding kiezen voor de specialisatierichtingen Onderwijs of HRD en bedrijfsopleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Master volgen als u een HBO Bachelor- of academische opleiding heeft afgerond. Heeft u dit niet, dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie NCOI University of Applied Sciences.

Doel en opzet

Met deze Master ontwikkelt u zich op het hoogste niveau. Uw opleiding bij NCOI kenmerkt zich door de volgende aanpak:

Praktijkgericht

In de opleiding gaat u op Masterniveau aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dit doet u onder leiding van docenten uit het werkveld. Zij weten precies wat er zich in het werkveld afspeelt en kunnen u daarom uitstekend begeleiden bij vraagstukken. Ook kunt u de opdrachten in uw huidige organisatie toepassen, zodat uw studie direct rendement heeft.

Specialisatiemogelijkheden

Naast de algemene onderdelen volgt u een keuzeprogramma waarin u zich verdiept in een richting die u aanspreekt. Kijk voor een volledig overzicht van de specialisatiemogelijkheden in het programma.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie NCOI University of Applied Sciences voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Programma 60 EC

Fase 1 Kernprogramma

Masterclass Opleidingskunde 6 EC

Masterclass Onderwijs- en Opleidingsmanagement 6 EC

Masterclass Effectief Leren en Opleiden 6 EC

Masterclass Ontwerpen van Leertrajecten 6 EC

Fase 2 Topprogramma

U kiest voor HRD en bedrijfsopleidingen of Onderwijs

Specialisatie HRD en bedrijfsopleidingen

Masterclass Opleidingsontwikkeling 6 EC

Masterclass Human Resources Development 6 EC

Keuzemasterclasses 6 EC

 • Masterclass Verandermanagement
 • Masterclass Organisatie en Cultuur
 • Masterclass Organisatiepsychologie
 • Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen
 • Masterclass Coaching

Specialisatie Onderwijs

Masterclass Innovatief Onderwijs en IT 6 EC

Masterclass Beleid en Organisatie van Onderwijs 6 EC

Keuzemasterclasses 6 EC

 • Masterclass Onderwijs en Nieuwe Media
 • Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen
 • Masterclass Onderwijspedagogiek
 • Masterclass Toetsing en Beoordeling
 • Masterclass Ontwikkelingspsychologie
 • Masterclass Orthopedagogiek

Integrale opdracht 5 EC

Afstuderen 13 EC

Fase 1 Kernprogramma

Fase 1 bestaat uit 4 Masterclasses:

Masterclass Opleidingskunde

(8 bijeenkomsten)

 • Leermotivatie
 • Leerpsychologie
 • Pedagogiek en andragogiek
 • Curriculumtechnologie
 • Doelen van opleiden en leren
 • Bepalen opleidingsvraag
 • Kenmerken van opleidingskundige ­vraagstukken
 • Modellen voor opleidingsontwerp
 • Studiematerialen en moderne media
 • E-learning en blended vormen van leren
 • Rendement van leren
 • Verankeren van leereffecten
 • De lerende organisatie

Masterclass Onderwijs- en Opleidingsmanagement

(8 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingen in onderwijs
 • Vertalen van maatschappelijke en ­politieke ontwikkelingen naar de ­onderwijscontext
 • Randvoorwaarden, kaders en keuze­vrijheid
 • Strategie en organisatie
 • Herontwerp van de onderwijs­organisatie
 • Veranderstrategieën en -planning
 • Projectmanagement
 • Implementeren van veranderd onderwijs­beleid
 • Verankeren van de verandering
 • Meten, evalueren en bijstellen van beleid

Masterclass Effectief Leren en Opleiden

(8 bijeenkomsten)

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Leertheorieën in de praktijk
 • Motivatie en performance
 • Zelfregulatie
 • ‘Transfer’ bij leren
 • Single-, double- en triple-loop learning
 • De rol van de leeromgeving en de leraar of trainer bij leren
 • Innovatieve vormen van leren
 • Leerproblemen
 • Formatieve en summatieve toetsing
 • Meten leerresultaat en bijsturen

Masterclass Ontwerpen van Leertrajecten

(8 bijeenkomsten)

 • Didactische werkvormen en pedagogisch ­handelen
 • Didactisch handelen
 • Didactische werkvormen en het gebruik van (moderne) media
 • Activerende didactiek
 • Instructievormen
 • Samenwerkingsvormen
 • Opdrachten
 • Simulaties en oefeningen
 • Instructietechnologische principes
 • Ontwikkelingen in didactiek en instructie
 • Social media, gamification en leren

  Fase 2 Topprogramma

  In fase 2 heeft u de mogelijkheid te kiezen tussen 2 aparte specialisatierichtingen.

  Specialisatie HRD en bedrijfsopleidingen

  In de specialisatierichting HRD en bedrijfsopleidingen richt u zich volledig op opleiding en ontwikkeling van (volwassen) mensen in organisaties. Voor deze specialisatie kunt u kiezen voor de volgende keuzemasterclasses:

  Masterclass Opleidingsontwikkeling

  (8 bijeenkomsten)

  • Strategisch opleiden en curriculumontwerp
  • Planmatige opleidingsontwikkeling
  • Opleidingsbehoefte analyseren
  • Soorten doelen in opleiding en onderwijs
  • Doelgroepkenmerken
  • Voorkennis
  • Specifieke opleidingsbehoeften
  • Stromingen in opleidingsmethodiek
  • Het indelen van de leerstof
  • Didactiek en werkvormen
  • Instrumenten, methoden en technieken
  • Gebruik van technologie in onderwijs en opleiding
  • Actuele ontwikkelingen
  • Toetsing, examinering en proeven van bekwaamheid
  • Opleidingsevaluatie en revisie

  Masterclass Human Resources Development

  (8 bijeenkomsten)

  • Strategische capaciteit van organisaties
  • Opleiden en leren in een kenniseconomie
  • Van kennismanagement naar kennisproductiviteit
  • Opleiden vanuit een constructivistisch perspectief
  • Prestatiegericht inzetten van opleiden en leren
  • Personele flexibiliteit: employability
  • Ontwerpen van leertrajecten
  • Vormen van opleiding op de werkplek
  • Leren binnen zelfsturende teams
  • Organisatieontwikkeling door middel van verbeterteams
  • E-learning in arbeidsorganisaties
  • Leren in spelsimulaties
  • Effectiviteit van bedrijfsopleidingen
  • Evaluatievormen van leren

  Keuzemasterclasses

  • Masterclass Verandermanagement
  • Masterclass Organisatie en Cultuur
  • Masterclass Organisatiepsychologie
  • Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen
  • Masterclass Coaching

  Specialisatie Onderwijs

  In de specialisatierichting Onderwijs spitst u zich toe op de toepassing van onderwijskundige inzichten in het initieel onderwijs. Deze specialisatie bestaat uit de volgende keuzemasterclasses:

  Masterclass Innovatief Onderwijs en IT

  (8 bijeenkomsten)

  • Ontwikkelingen en onderwijsvernieuwing
  • Leerpsychologische ontwikkelingen
  • Politiek en beleid als bron van vernieuwing
  • Passend onderwijs, opbrengstgericht werken, zorgverbreding
  • Nieuwe methoden en technieken in onderwijs en opleiding
  • Gebruik van media en andere moderne technologieën
  • Achtergronden van onderwijsvernieuwing
  • Onderwijssoorten en ontwikkelingen
  • Integrale aanpak, preventie en zorgverbreding
  • Management van onderwijsvernieuwing

  Masterclass Beleid en Organisatie van Onderwijs

  (8 bijeenkomsten)

  • Beleidskaders voor onderwijs en opleiding
  • Juridische kaders
  • Onderwijs- en opleidingsbeleid maken
  • Organisatiestructuur in onderwijs en opleiding
  • Implementatie van beleid
  • Opleidingsevaluatie
  • Kosteneffectiviteit en rendement van opleiding

  Keuzemasterclasses

  • Masterclass Onderwijs en Nieuwe Media
  • Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen
  • Masterclass Onderwijspedagogiek
  • Masterclass Toetsing en Beoordeling
  • Masterclass Ontwikkelingspsychologie
  • Masterclass Orthopedagogiek

  Afstuderen

  U werkt stapsgewijs toe naar uw afstuderen, waarbij in fase 1 en 2 aandacht besteed wordt aan praktijkgericht onderzoek. In de tweede fase maakt u bovendien een praktische opdracht waarin u de verbinding legt tussen de verschillende Masterclasses. U rondt uw Masteropleiding af met een afstudeeropdracht. Hiermee toont u aan dat u de geleerde theorie en vaardigheden op Masterniveau beheerst. U kunt uw afstudeeropdracht laten aansluiten bij uw specialisatierichting. Zo geeft u op basis van uw eigen interesses en ambities vorm aan uw opleiding.

  Erkend getuigschrift

  Als u de opleiding met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Mastergetuigschrift ‘Master Onderwijskunde’. U mag zich dan Master Onderwijskunde noemen en de graad MEd (Master of Education) voeren. Deze Masteropleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen van het ministerie van OCW. De programma’s van NCOI worden voortdurend geactualiseerd en staan onder toezicht van een onafhankelijke Academic Board. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning
  Lesplanning

  Startdata en bijeenkomsten

  De dagvariant kan op donderdag, vrijdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag, dinsdag of woensdag. Zie voor de locatie onze website. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand voor meer informatie).

  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenoverzicht Ineens Per jaar
  (2 termijnen)
  Per kwartaal
   (8 termijnen)
  Per maand 
  (24 termijnen) (alleen voor particulieren)
  Inschrijfgeld (eenmalig) € 150,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
  Cursusgeld € 14.990,- € 8.094,60 € 2.023,65 € 674,55
  Studiemateriaal € 1.750,- € 945,- € 236,25 € 78,75
  Project- en scriptiebegeleiding en diplomering € 2.990,- € 1.614,60 € 403,65 € 134,55
  Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

  Kostenspecificatie Totale Masteropleiding (fase 1 en 2)

  Inschrijfgeld (eenmalig) Ineens € 150,- Per jaar
  (2 termijnen)
  niet mogelijk Per kwartaal
  (8 termijnen)
  niet mogelijk Per maand
  (24 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  niet mogelijk
  Lesgeld Ineens €14.990,- Per jaar
  (2 termijnen)
  € 8.094,60 Per kwartaal
  (8 termijnen)
  € 2.023,65 Per maand
  (24 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 674,55
  Studiemateriaal Ineens € 1.750,- Per jaar
  (2 termijnen)
  € 945,- Per kwartaal
  (8 termijnen)
  € 236,25 Per maand
  (24 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 78,75
  Project- en scriptiebegeleiding
  en diplomering
  Ineens € 2.990,- Per jaar
  (2 termijnen)
  € 1.614,60 Per kwartaal
  (8 termijnen)
  € 403,65 Per maand
  (24 termijnen)
  (alleen voor particulieren)
  € 134,55
  Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

  Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

  Locatie- en arrangementskosten

  NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

  Reprorechten en hand-outs

  Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

  Fiscaal voordeel

  Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

  Btw

  Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

  Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

  Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen
  Ervaringen
  8.0

  Gemiddelde beoordeling

  Uit 1 ervaringen

  8

  Anoniem

  Prettige docenten, interessante lesstof, prima locaties, soms teveel overlap en te weinig op leren van volwassenen gericht

  Master Onderwijskunde (MEd)

  NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding

  Opleidingsniveau

  Masteropleiding

  Erkenning

  NVAO geaccrediteerd

  Meer informatie

  Download brochure

  Wil je dit met iemand delen?

  Mail door

  Heeft u vragen?

  Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
  Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

  Voorlichtingsbijeenkomsten

  Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

  Studiegids 2019-2020 NCOI

  Vraag de studiegids 2019-2020 aan

  Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

  Contact NCOI

  Opleidingsadvies op maat?

  Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.