Menu

HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte beroepsopdracht en gedurende de opleiding werk je aan een praktijkportfolio. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht, portfolio en een assessment om te toetsen of je voldoet aan de startbekwaamheidseisen van een leerkracht.

Cambridge Proficiency Exam (CPE)

Het Cambridge Proficiency Exam (CPE) is een verplicht onderdeel van je Bachelor tot leraar Engels. Dit examen dient met goed gevolg te zijn afgelegd voor het einde van je studie. Het certificaat stel je ter beschikking aan het Examenbureau van NCOI. Je schrijft je zelf in voor dit examen en betaalt de kosten rechtstreeks aan het exameninstituut. Zie www.cambridgeenglish.org voor meer informatie.

Versneld je tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt je de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor ben je in het bezit van het PABO-getuigschrift of een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer je de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kun je mogelijk instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van je specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels - Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Programma 240 EC

Fase 1

 • Leren en lesgeven 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Het Nederlandse onderwijssysteem
  • Het beroep en de rol van de leraar
  • Leerpsychologie
  • Sturen van leerprocessen
  • Doelen en leerstof
  • Ontwerpen lesstructuur
  • IT in het onderwijs
  • Didactische werkvormen
  • Activerend leren
  • Een positief leerklimaat
  • Visie op leren en onderwijzen
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Werkrelaties in het onderwijs
  • Grensbewaking en -verdediging
  • Directief en responsief handelen
  • Omgaan met een lastige klas
  • Conflicten binnen en tussen groepen
  • Regels en afspraken
  • Afstemming met collega’s
  • Negatieve relatiepatronen
  • Feedback en gespreksvoering
  • Gesprekstechnieken
  • Kritische zelfreflectie
  • Taalgericht vakonderwijs en ­referentie­niveaus taal
 • Language skills 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Spreekvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Het schrijven van een (academisch) essay
 • General linguistics 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Fonetiek en fonologie, het spraakapparaat
  • Syntaxis en grammatica
  • Semantiek
  • Pragmatiek, register en stijl
  • Discoursanalyse
  • Gesproken versus geschreven taal
  • Taalverwerving
  • Tweede taalverwerving
  • Taalfamilies, regionale en sociale varianten
  • Toegepaste linguïstiek
 • Language and the classroom 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Taalachtergronden van leerlingen
  • Engels als tweede taal
  • Interferentie/contrastieve analyse
  • Vakdidactiek
  • Geschiedenis en veranderingen van het vak
  • Europees Referentiekader
  • Taalprofielen 2015
  • Nut van het vak voor de maatschappij
  • Kerndoelen en examens
  • Toetsing
 • Contemporary literature and culture 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Hedendaagse (jeugd)literatuur
  • Hedendaagse (jeugd)cultuur
  • Sociaal-interculturele kennis
  • Literatuurdidactiek
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Jongeren als doelgroep
  • Fases in de ontwikkelingspsychologie
  • Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
  • Aanleg en beïnvloeding
  • Motivatie
  • Ouders en thuis
  • Communiceren met jongeren
  • Leerlingbegeleiding
  • Leerproblemen en -stoornissen
  • Zorgstructuur en -verwijzing
  • Werken met handelingsplannen
  • Positive Behavior Support
 • Proficiency 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Schrijfvaardigheid
  • Spreek- en gespreksvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Voorbereiding Cambridge Proficiency-examen
  • ERK niveau C2
 • Language systems 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Grammatica
  • Uitspraak
  • Spelling
  • Toetsen
  • Vocabulaire en lexicale kennis
  • Fonetiek en fonetische symbolen
  • Het Engelse en Nederlandse spraaksysteem
  • Interferentie spraaksystemen derdetaalleerders
  • Presentaties
  • IT en uitspraak
 • British and American history 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Hoogtepunten van de Britse geschiedenis
  • Hoogtepunten van de Amerikaanse ­geschiedenis
  • Hoogtepunten uit de literatuur- en cultuurgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en Amerika
  • Kennis van Engelstalige landen en samen­leving
 • Teaching English 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Vaardigheidsonderwijs en didactiek
  • Taalverwervingsstrategieën
  • Taalniveaus van de leerling
  • Differentiëren in de klas
  • Activerende didactiek
  • Doeltaal als voertaal
  • Toetsen
 • Literature of English speaking countries 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Ierse literatuur en samenleving
  • Amerikaanse literatuur en samenleving
  • Canadese literatuur en samenleving
  • Afrikaanse literatuur en samenleving
  • Australische literatuur en samenleving
  • Brits-Indiase literatuur en samenleving
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Schoolorganisatie en onderwijsconcept
  • Onderwijs, ontwikkelingen en innovatie
  • Pedagogiek en curriculum
  • Mediawijsheid
  • Diversiteit: culturen in de klas
  • Diversiteit: eigen houding en sociale ­vaardigheden
  • Burgerschapsvorming en loopbaan­begeleiding
  • Morele oordeelsvorming: dilemma’s in beroep en schoolorganisatie
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderwijsvisie
 • The English language 6 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Geschiedenis van de Engelse taal
  • Wat maakt het Engels tot een wereldtaal?
  • Varianten van het Engels, geografie en cultuur
  • Het Engelse culturele erfgoed
  • Engels en educatie
  • Engels en de media
  • Het linguïstische karakter van de nieuwe Engelse varianten
  • Imago en intercultureel bewustzijn
  • Attitudes ten opzichte van het Engels
  • De toekomst van het Engels
 • Sociolinguistics 6 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Sociolinguïstiek
  • Taalvariatie
  • Sociale taalnetwerken
  • Taalgebruik
  • Doeltaal voertaal
  • Linguïstische varianten
  • Meertalige spraakgemeenschappen
  • Het ontstaan van linguïstische landschappen
  • De relatie tussen standaardtaal, volkstaal en andere varianten
  • Taalbeleid
  • Sociocultureel bewustzijn
  • De invloed van etniciteit en sociale ­netwerken op taalgebruik
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 24 EC
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
  • Coaching
 • Praktijkprogramma 6 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Beroepsopdracht 6 EC
  • Toepassing van de modules uit deze fase in een praktische afsluitende opdracht

Afstudeerfase

 • The English teacher 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Vakdidactisch ontwerpen op basis van een verlegenheidssituatie
  • Reflectie op een vakdidactisch ontwerp
  • Vakgericht differentiëren
  • Visie op het kernvak Engels
  • Leraar Engels in een veranderende wereld
 • Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 8 EC
  • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
  • Beroepsonderwijs (BO)
 • Praktijkprogramma 30 EC
  • Portfolio met de voortgang van je persoonlijke en professionele vaardigheden die je ontwikkelt in de praktijk
 • Afstudeeropdracht 14 EC
  • Praktische afstudeeropdracht, waarmee je je opleiding afrondt

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase verdiep je je nog eens extra in de rol van leraar Engels en hoe je deze met succes kunt vervullen. Daarnaast volg je een afstudeerrichting. Je kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. Je maakt een afstudeeropdracht, waarmee je je HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volg je 2 bijeenkomsten. Je krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die je ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor je afstudeeropdracht. Vervolgens toon je in de vorm van een digitaal portfolio je startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rond je het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar je lesgeeft. Je laat hierin zien hoe je werkt als leraar. Als je alle onderdelen met goed resultaat hebt afgerond, voldoe je aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.