Menu
Background Marlijn

Van Wva-regeling naar subsidieregeling in 2014

Dit voorjaar lazen we het volgende in de pers:

"Leerwerkplekken krijgen minder geld van Bussemaker
Bedrijven die leerwerkplekken aanbieden, worden daarvoor binnenkort niet meer gecompenseerd via een fiscale regeling. 
In plaats daarvan komt een subsidiesysteem, heeft minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) donderdag bekendgemaakt. In totaal is daarvoor tweehonderd miljoen euro beschikbaar, terwijl de uitgaven momenteel vierhonderd miljoen bedragen. (bron: Nu.nl, 23 mei 2013)"

 
Wva-regeling
De regeling waarnaar wordt verwezen is de Wet vermindering afdracht loonbelasting (Wva). Deze fiscale maatregel had (en heeft tot eind 2013) de intentie om het Europese beleid rondom het thema “een leven lang leren” verder gestalte te geven. De overheid wilde met deze regeling stimuleren dat werkende mensen zich zouden blijven scholen (erkend en werkplekgerelateerd) en wilde werkgevers zo compenseren voor de begeleidingstijd en het faciliteren van de studie van de medewerkers. Voor 2013 is de hoogte van de Wva € 2.700,00 per medewerker per jaar. Werkgevers komen in aanmerking wanneer hun medewerker een erkende MBO- of HBO Bacheloropleiding doet.
Op zichzelf een prachtige maatregel, die door veel bedrijven is aangegrepen om het personeel verder te scholen en de organisatie daarmee verder te professionaliseren. De intenties van de overheid zijn niet gewijzigd. Wel is de noodzaak ontstaan om de fiscale maatregel om te zetten in een subsidie en daarmee de beschikbare budgetten te beteugelen.
 
Subsidieregeling praktijkleren
Voor zover nu bekend is er een kabinetsvoornemen om per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs voor werkgevers per 12 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Uit de brief van de minister die wij op 23 mei jl. hebben ontvangen en de daaropvolgende antwoorden op Kamervragen van 19 juni, maken wij op dat de minister de nieuwe subsidie met name wil aanwenden voor die doelgroepen die de subsidie het hardst nodig hebben. Concreet betekent dit dat de volledige MBO-opleidingsmarkt (BBL, beroepsbegeleidende leerweg) en de technische Bacheloropleidingen zullen profiteren van de regeling.
Bij de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling is waarschijnlijk een rol weggelegd voor het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) in uw sector. Of dit het geval zal zijn en zo ja, in welke mate, wordt later bekend. Uit de stukken van Prinsjesdag blijkt verder dat de hoogte van de subsidie ongeveer gelijk zal zijn aan de hoogte van de Wva. De nieuwe regeling wordt uiterlijk op 1 november aanstaande gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Meer informatie tijdens HR-event
Tijdens ons HR-event op 5 november gaan wij uitgebreid in op de nieuwe subsidieregeling en licht het ministerie van OCW zijn beleid in deze toe. Wij nodigen u hier van harte voor uit. Meer informatie vindt u op pagina 4 van deze uitgave. Bent u niet in de gelegenheid hierheen te komen? Dan plannen wij graag een gesprek met u om samen uw opleidingsbeleid en -behoefte voor de komende periode door te nemen en te kijken wat de nieuwe subsidieregeling voor uw organisatie betekent. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met de afdeling accountsupport die te bereiken is op telefoonnummer 035 - 6 721 031.

Deel dit artikel

Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.