Menu
NCOI Opleidingen - Financieel

Post HBO AA Accountancy - MKB Geïntegreerd

In 3 jaar je AA-titel en het getuigschrift Post HBO AA Accountancy - MKB

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Post Bachelor

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als accountant voor het mkb toon je met je AA-titel aan dat je de vertrouwde financieel adviseur en accountant bent voor het mkb. Met deze Post HBO AA Accountancy - MKB Geïntegreerd behaal je in 3 jaar tijd zowel het theoretisch getuigschrift als alle onderdelen uit de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB. Ons kernteam van docenten, volledig bestaand uit accountants, heeft samen met onze didactische experts een programma ontworpen dat goed studeerbaar is en een doordachte opbouw kent. Dit programma is uniek in Nederland, doordat het een flinke begeleidingscomponent bevat. Je blijft zelf de regisseur van je opleidingstraject, maar studeert onder praktische begeleiding zo efficiënt mogelijk naar je AA-titel. Zo groei je door naar het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar en kun je je na een geslaagd integraal slotexamen AA-accountant noemen. Met deze Post HBO voldoe je aan de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met onze businesspartner Markus Verbeek Praehep.

Doelgroep

Je werkt op een accountantskantoor en hebt de ambitie om AA-accountant te worden. Je kent de route hiernaartoe en weet dat je na een aansluitende HBO Bacheloropleiding de Post HBO AA Accountancy - MKB én de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB dient af te ronden.

Deze Post HBO AA Accountancy - MKB Geïntegreerd biedt de unieke samenstelling van beide. Het geïntegreerd volgen van de opleiding wordt aangemoedigd door de CEA en NBA, omdat het de kans biedt om de doorlooptijd van de opleiding te verkorten en de kwaliteit van het gehele opleidingstraject te optimaliseren. Tijdens je opleiding worden elk jaar zowel onderdelen uit de praktijkopleiding als uit de theoretische opleiding verzorgd. Ideaal voor hen die praktijk en theorie optimaal willen combineren.

Doel en opzet

Het programma bestaat uit modules en trainingen waarin je je de kennis en vaardigheden waar de accountant over moet beschikken eigen maakt. De lessen worden verzorgd door ervaren financieel professionals, in vrijwel alle gevallen accountants, die midden in de praktijk staan. De praktijkgerichte aanpak van Markus Verbeek Praehep zorgt ervoor dat de theorie meteen toepasbaar wordt in de praktijk. Met de moduleopdrachten rond je zowel de theoretische modules af alsook de werkdomeinen van de praktijkopleiding. Dit is een zeer prettige aanpak, met direct resultaat. Aan de hand van praktijkopdrachten en interessante cases leer je de kern van accountancy in het mkb kennen. Daarnaast heb je tijdens je studie toegang tot onze online leeromgeving, waarin je alle informatie met betrekking tot je studie vindt en contact met docent en medestudenten kunt onderhouden

Vooropleiding

In principe is iedereen met een Bachelorgetuigschrift Accountancy toelaatbaar tot deze Post Bacheloropleiding.

De landelijke regelgeving met betrekking tot accountancyopleidingen is best complex en er zijn nogal wat keuzemogelijkheden. Daarom bezoeken wij iedere geïnteresseerde persoonlijk op de werkplek om de mogelijkheden te bespreken. We stellen vast welke situatie bij jou en bij je kantoor past. Voor kandidaten die sowieso willen starten is dit direct het intakegesprek. Ben je er nog niet helemaal uit? Dan blijft het bij een vrijblijvend adviesgesprek. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de accountancybranche en dat jij de keuze maakt die bij jou past.

Er zijn 3 situaties te onderscheiden:

 • Als je in het bezit bent van een Bachelor Accountancy (VAAC curriculum nieuwe stijl vanaf 2016/2017) heb je geen deficiënties. Je kunt direct starten met de opleiding.
 • Heb je de HBO Bachelor Accountancy bij een bekostigde hogeschool afgerond? Ook dan kun je starten met de opleiding. De curricula van hogescholen zijn niet altijd identiek, waardoor het mogelijk is dat je tijdens je vooropleiding nog niet alle eindtermen hebt afgedekt. Om uiteindelijk je getuigschrift te behalen is het van belang dat je deze eindtermen alsnog bestudeert. Markus Verbeek Praehep biedt je tijdens je opleiding een programma op maat aan. Met dit maatwerkprogramma volg je alleen de lesstof met eindtermen die jij in je vooropleiding hebt gemist. Dit maatwerkprogramma kan zelfstandig worden bestudeerd via onze microlearningomgeving.
 • Indien je een andere Bacheloropleiding hebt afgerond, moet je eerst een schakelprogramma volgen voordat je kunt starten met de opleiding. Met jouw Bacheloropleiding, het schakelprogramma en de Post HBO-opleiding AA Accountancy MKB voldoe je aan alle CEA-eindtermen. Alle hogescholen moeten ervoor zorgen dat bij de uitreiking van het Post Bachelorgetuigschrift aan die voorwaarde is voldaan. Het schakelprogramma zorgt er dus voor dat je aan dezelfde eindtermen hebt voldaan als iemand die de Bachelor Accountancy bij Markus Verbeek Praehep heeft afgerond. Markus Verbeek Praehep ondersteunt je tijdens je leerroute naar de AA-titel en biedt jou een schakelprogramma op maat.
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

POP en Halfjaarrapportage Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

(4 bijeenkomsten)

 • Belang van een goede POP en halfjaarrapportage
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Structuur POP en halfjaarrapportage
 • Ist en Soll positie
 • Leerdoelen
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen
 • Beroepsvaardigheden
 • Kennisontwikkeling
 • Vier componenten van groei

Overige assurance-opdrachten

(6 bijeenkomsten)

 • Subsidiecontroles
 • Oplagecontroles
 • Inbreng in natura
 • Juridische fusie
 • Waardebepalingen
 • Overnameonderzoeken
 • Kredietonderzoeken
 • Brand- of bedrijfsschadeonderzoeken
 • Surseance en faillissement
 • Examentraining

Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden (Praktijkopleiding AA MKB)

(6 bijeenkomsten)

 • Zelfinzicht
 • Persoonlijke sterkten en zwakten
 • Kernkwaliteiten
 • Hoe kom je over op anderen?
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Inzicht in de ander
 • Empathisch vermogen
 • Motivatie en belangen van de ander
 • Praktijksituaties lezen en begrijpen
 • Inzicht in één oogopslag: wat speelt er?
 • Optreden in een groep
 • Effectieve communicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Jouw persoonlijke houding en optreden
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Sfeer: rust en spanning
 • Weerstand en emoties
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Invloedstijlen
 • Jouw natuurlijke beïnvloedingsstijl
 • Beïnvloedingsstijlen toepassen in verschillende situaties
 • Je doel bereiken

Contactdagen jaar 1 - Set 1

(5 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Beslispunten en dilemma's van de uitgevoerde opdracht worden plenair gepresenteerd door de trainee en in de groep bediscussieerd

Intervisiebijeenkomsten - jaar 1

(2 bijeenkomsten)

 • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding.

Contactdagen jaar 1 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Jaarrapportage en Jaarplan Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

(4 bijeenkomsten)

 • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Dillemma’s
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Fiscale advisering voor het MKB

(6 bijeenkomsten)

 • Formeel belastingrecht
 • Analyseren fiscale aangiften ­ondernemingen
 • Fiscale strategieën
 • Advisering fiscale vraagstukken ­ondernemingen
 • Fiscale consequenties van financiële situaties
 • Advisering ondernemers financieel plan
 • Compliance

Keuzetraining Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

 • Schriftelijk Rapporteren
 • Commercieel Onderhandelen en Beïnvloeden
 • Projectmanagement
 • Mindfulness
 • Overtuigingskracht
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Persoonlijke Kracht en Uitstraling
 • Timemanagement
 • Effectief Beïnvloeden
 • Effectief Vergaderen
 • Effectieve Gespreksvaardigheden
 • Assertief en Zelfverzekerd Communiceren
 • Effectief Communiceren met NLP
 • Conflicthantering
 • Overtuigend en Inspirerend Presenteren
 • Zelfverzekerd Presenteren

Feedback Geven en Ontvangen (Praktijkopleiding AA MKB)

(2 bijeenkomsten)

 • Persoonlijke intake
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Jouw ontwikkelvraag
 • De kracht van feedback
 • Het positieve effect van feedback
 • Voorbeelden en praktijksituaties
 • Belemmerende en helpende overtuigingen
 • Transparant zijn en aanspreken
 • Praktische vaardigheden
 • Vaardigheden voor het geven van constructieve feedback
 • Vaardigheden voor het ontvangen van feedback
 • Omgaan met de reactie van de ander
 • Praktijksituaties oefenen met acteur
 • Complimenteren
 • SMART afspraken maken

Contactdagen jaar 2 - Set 1

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Updatesessie Fiscale Advisering Praktijkopleiding AA MKB

(1 bijeenkomsten)

 • Actualiteiten vermogensplanning DGA
 • Terugkeer uit de BV via vof/maatschap of geruisloze terugkeerfaciliteit?
 • Excessief lenen DGA
 • Wijziging box-3 heffing
 • Beperking liquidatie- en stakingsverlies
 • Beperking zelfstandigenaftrek
 • Coronareserve
 • Baangerelateerde investeringskorting voor het MKB

Updatesessie Externe Verslaggeving Praktijkopleiding AA MKB

(1 bijeenkomsten)

 • Update voorzieningen
 • Update opbrengstverantwoording

Internal control & AIS: IT MKB

(6 bijeenkomsten)

 • IT-infrastructuur/-management/-applicaties
 • Bedrijfsvoering van wijzigingen in IT
 • Analyse- en rapportagetools
 • Inrichten administratieve processen
 • Systeemontwikkelingstechniek
 • Corporate governance

Intervisiebijeenkomsten - jaar 2

(2 bijeenkomsten)

 • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding.

Aan assurance verwante opdrachten

(8 bijeenkomsten)

 • Beroepsreglementering
 • Fraude en ongebruikelijke transacties
 • Cliënt- en opdrachtaanvaarding
 • Risico’s en materieel belang
 • Rapporteren over de bevindingen
 • Samenstel- en adviesopdrachten
 • Financiële onderzoeken
 • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
 • Jaarrekening en fiscale grondslagen
 • Kapitaalbescherming
 • Earningsmanagement
 • Off balance financiering

Contactdagen jaar 2 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Professioneel Adviseren (Praktijkopleiding AA MKB)

(6 bijeenkomsten)

 • De rol van de adviseur
 • Kenmerken van de adviseur
 • Positie van de interne en externe adviseur
 • Adviescompetenties en -stijlen
 • Je eigen adviesstijl
 • Context van het advies
 • De adviesrelaties
 • Adviesrollen
 • Doelstellingen van het advies
 • Het adviesproces
 • Fases in het adviesproces
 • Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
 • Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl
 • Weerstand
 • Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
 • Omgaan met weerstand
 • Belangentegenstellingen
 • Omgaan met belangen­tegenstellingen
 • Omgaan met lastige situaties
 • Effectief beïnvloeden
 • De beïnvloedingsstrategie
 • Overtuigend presenteren
 • Draagvlak en acceptatie

Contactdagen jaar 3 - Set 1

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Strategische advisering voor het MKB

(6 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Waarderingsvraagstukken
 • Financieringsvormen, financiële positie en strategie
 • Financiële risico’s en treasurymanagement
 • Corporate governance

Contactdagen jaar 3 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Klankbordsessie Jaarrapportage ter Voorbereiding 3e Jaar

(2 bijeenkomsten)

 • Aandachtspunten jaarrapportage laatste praktijkopleidingsjaar
 • Leerdoelen
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Wet- en regelgeving beschrijven
 • Niveau beginnend beroepsbeoefenaar
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Gedrag, ethiek en besluitvorming

(6 bijeenkomsten)

 • Psychologie en persoonlijkheid
 • Professioneel gedrag
 • Reflectie
 • Samenwerking en teams
 • Ethische kwesties
 • Complexiteit van besluitvorming
 • Omgaan met dilemma’s

Referaat

(8 bijeenkomsten)

 • Omgaan met situaties waarin de theorie en/of de wet- en regelgeving niet direct voorziet
 • Complexe dilemma’s
 • Schriftelijke voorbereiding met mondelinge verdediging

Workshop Geïntegreerd Slotexamen

(1 bijeenkomsten)

 • Programma op maat
 • Persoonlijke begeleiding voor het eindgesprek

  Programma

  In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Fase 1

  POP en Halfjaarrapportage Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

  (4 bijeenkomsten)

  • Belang van een goede POP en halfjaarrapportage
  • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
  • Structuur POP en halfjaarrapportage
  • Ist en Soll positie
  • Leerdoelen
  • Schrijfstijl
  • CEA-eindtermen
  • Beroepsvaardigheden
  • Kennisontwikkeling
  • 4 componenten van groei

  Overige Assuranceopdrachten

  (8 bijeenkomsten)

  • Subsidiecontroles
  • Oplagecontroles
  • Inbreng in natura
  • Juridische fusie
  • Waardebepalingen
  • Overnameonderzoeken
  • Kredietonderzoeken
  • Brand- of bedrijfsschadeonderzoeken
  • Surseance en faillissement
  • Examentraining

  Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden

  (6 bijeenkomsten)

  • Zelfinzicht
  • Persoonlijke sterkten en zwakten
  • Kernkwaliteiten
  • Hoe kom je over op anderen?
  • Persoonlijke ontwikkelpunten
  • Inzicht in de ander
  • Empathisch vermogen
  • Motivatie en belangen van de ander
  • Praktijksituaties lezen en begrijpen
  • Inzicht in één oogopslag: wat speelt er?
  • Optreden in een groep
  • Effectieve communicatie
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Jouw persoonlijke houding en optreden
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Sfeer: rust en spanning
  • Weerstand en emoties
  • Beïnvloedingsvaardigheden
  • Invloedsstijlen
  • Jouw natuurlijke beïnvloedingsstijl
  • Beïnvloedingsstijlen toepassen in verschillende situaties
  • Je doel bereiken

  Contactdagen jaar 1

  (5 bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Beslispunten en dilemma's van de uitgevoerde opdracht worden plenair gepresenteerd door de trainee en in de groep bediscussieerd

  Intervisiebijeenkomsten

  (2 bijeenkomsten)

  • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding

  Contactdagen jaar 1

  ( bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

  Jaarrapportage en Jaarplan Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

  (4 bijeenkomsten)

  • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages
  • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
  • Leerdoelen
  • Dilemma’s
  • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
  • Streams en toepassing model Korthagen
  • Toelichting 4 componenten van groei
  • Uitspraken Accountantskamer
  • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
  • Schrijfstijl
  • CEA-eindtermen

  Fiscale Advisering voor het MKB

  (6 bijeenkomsten)

  • Formeel belastingrecht
  • Analyseren fiscale aangiften ondernemingen
  • Fiscale strategieën
  • Advisering fiscale vraagstukken ondernemingen
  • Fiscale consequenties van financiële situaties
  • Advisering ondernemers financieel plan
  • Compliance

  Fase 2

  Feedback Geven en Ontvangen

  (2 bijeenkomsten)

  • Persoonlijke intake
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Jouw ontwikkelvraag
  • De kracht van feedback
  • Het positieve effect van feedback
  • Voorbeelden en praktijksituaties
  • Belemmerende en helpende overtuigingen
  • Transparant zijn en aanspreken
  • Praktische vaardigheden
  • Vaardigheden voor het geven van constructieve feedback
  • Vaardigheden voor het ontvangen van feedback
  • Omgaan met de reactie van de ander
  • Praktijksituaties oefenen met acteur
  • Complimenteren
  • SMART afspraken maken

  Contactdagen jaar 2

  (4 bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

  Updatesessie Fiscale Advisering Praktijkopleiding AA MKB

  (1 bijeenkomsten)

  • Actualiteiten vermogensplanning DGA
  • Terugkeer uit de bv via vof/maatschap of geruisloze terugkeerfaciliteit?
  • Excessief lenen DGA
  • Wijziging box-3 heffing
  • Beperking liquidatie- en stakingsverlies
  • Beperking zelfstandigenaftrek
  • Coronareserve
  • Baangerelateerde investeringskorting voor het mkb

  Updatesessie Externe Verslaggeving Praktijkopleiding AA MKB

  (1 bijeenkomst)

  • Update voorzieningen
  • Update opbrengstverantwoording

  Internal Control & AIS: IT MKB

  (6 bijeenkomsten)

  • IT-infrastructuur/-management/-applicaties
  • Bedrijfsvoering van wijzigingen in IT
  • Analyse- en rapportagetools
  • Inrichten administratieve processen
  • Systeemontwikkelingstechniek
  • Corporate governance

  Intervisiebijeenkomsten jaar 2

  (2 bijeenkomsten)

  • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte accountancy werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding

  Aan Assurance Verwante Opdrachten

  (8 bijeenkomsten)

  • Beroepsreglementering
  • Fraude en ongebruikelijke transacties
  • Cliënt- en opdrachtaanvaarding
  • Risico’s en materieel belang
  • Rapporteren over de bevindingen
  • Samenstel- en adviesopdrachten
  • Financiële onderzoeken
  • Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
  • Jaarrekening en fiscale grondslagen
  • Kapitaalbescherming
  • Earningsmanagement
  • Off balance financiering

  Contactdagen jaar 2

  (4 bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

  Fase 3

  Professioneel Adviseren

  (6 bijeenkomsten)

  • De rol van de adviseur
  • Kenmerken van de adviseur
  • Positie van de interne en externe adviseur
  • Adviescompetenties en -stijlen
  • Je eigen adviesstijl
  • Context van het advies
  • De adviesrelaties
  • Adviesrollen
  • Doelstellingen van het advies
  • Het adviesproces
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
  • Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl
  • Weerstand
  • Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
  • Omgaan met weerstand
  • Belangentegenstellingen
  • Omgaan met belangentegenstellingen
  • Omgaan met lastige situaties
  • Effectief beïnvloeden
  • De beïnvloedingsstrategie
  • Overtuigend presenteren
  • Draagvlak en acceptatie

  Contactdagen jaar 3

  (4 bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

  Strategische Advisering voor het MKB

  (6 bijeenkomsten)

  • Investeringsselectie
  • Waarderingsvraagstukken
  • Financieringsvormen, financiële positie en strategie
  • Financiële risico’s en treasurymanagement
  • Corporate governance

  Contactdagen jaar 3

  (4 bijeenkomsten)

  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

  Klankbordsessie Jaarrapportage ter Voorbereiding 3e Jaar

  (2 bijeenkomsten)

  • Aandachtspunten jaarrapportage laatste praktijkopleidingsjaar
  • Leerdoelen
  • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
  • Streams en toepassing model Korthagen
  • Toelichting 4 componenten van groei
  • Uitspraken Accountantskamer
  • Wet- en regelgeving beschrijven
  • Niveau beginnend beroepsbeoefenaar
  • Schrijfstijl
  • CEA-eindtermen

  Gedrag, Ethiek en Besluitvorming

  (6 bijeenkomsten)

  • Psychologie en persoonlijkheid
  • Professioneel gedrag
  • Reflectie
  • Samenwerking en teams
  • Ethische kwesties
  • Complexiteit van besluitvorming
  • Omgaan met dilemma’s

  Referaat

  (8 bijeenkomsten)

  • Omgaan met situaties waarin de theorie en/of de wet- en regelgeving niet direct voorziet
  • Complexe dilemma’s
  • Schriftelijke voorbereiding met mondelinge verdediging

  Workshop Geïntegreerd Slotexamen

  (1 bijeenkomst)

  • Programma op maat
  • Persoonlijke begeleiding voor het eindgesprek

  Diploma

  De examens zijn een combinatie van digitale examens, schriftelijke examens, moduleopdrachten, een praktijkportfolio, diverse contactdagen, intervisiebijeenkomsten en het integrale slotexamen van de praktijkopleiding.

  Na succesvolle afronding van de onderdelen die behoren tot de opleiding Post HBO AA Accountancy - MKB ontvang je het corresponderende getuigschrift van onze businesspartner Markus Verbeek Praehep. De praktijkopleiding rond je af met het integrale slotexamen waarbij het beheersen van de theoretische basis bijzonder belangrijk is. Ook dat maakt deze integrale opleiding zo waardevol.

  Na succesvolle afronding van beide opleidingen is inschrijving in het accountantsregister van de NBA mogelijk en mag je de titel AA voeren.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Opleidingsvarianten

 • Duur van de opleiding: 35 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dag: 40 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur, 7 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en 7 bijeenkomsten van 3 uur
 • Avond: 46 avonden van 19 uur tot 22 uur, 17 dagen van 10 uur tot 16 uur, 7 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en 7 bijeenkomsten van 3 uur
 • Virtual classroom: 32 middagen van 14 uur tot 17 uur, 5 ochtenden van 10 uur tot 13 uur, 17 dagen van 10 uur tot 16 uur, 7 dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en 16 avonden van 19 uur tot 22 uur
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Lesgeld: € 15.790,-
Studiemateriaal: € 1.610,-
Examenkosten: € 2.085,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt dit programma ook in 2 of 135 termijnen betalen.

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens je opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Verlaag je studiekosten

Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen.

Fiscaal voordeel

Je kunt gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Ook als je gebruikmaakt van het levenlanglerenkrediet kun je je studiekosten aftrekken. Wil je meer weten over deze regeling en aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoeveel voordeel jou dit oplevert? Op onze pagina over belastingvoordeel lees je er alles over.

Mogelijkheden vanuit je werkgever

Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Daarnaast kan de organisatie de gemaakte opleidingskosten mogelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting en gebruikmaken van andere fiscale regelingen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je je opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Post HBO AA Accountancy - MKB Geïntegreerd

In 3 jaar je AA-titel en het getuigschrift Post HBO AA Accountancy - MKB

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Post Bachelor

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.