Erkenningen MBO-opleidingen

Over NCOI

MBO-erkenningen

Erkenningen MBO-opleidingen

Studiebijsluiter MBO

Hieronder is kwaliteitsinformatie opgenomen die je inzicht geeft in de werkwijze van NCOI MBO College. Een deel van de informatie, zoals de duur van de opleiding en toelatingscriteria van de opleiding, is opgenomen bij de opleiding zelf. Overige informatie vind je hieronder.

Werkwijze

Binnen de MBO-opleidingen van NCOI bereid je je thuis voor op de les aan de hand van de informatie in de online leeromgeving. Tijdens jouw voorbereiding maak je praktijkgerichte opdrachten die je op je werkplek/stageplek en in de les kunt bespreken. Een belangrijk deel van je opleiding leer je op je eigen werk/stageplek met behulp van uitdagende opdrachten die toepasbaar zijn in jouw werkomgeving. Zo koppel je de theorie direct aan je praktijk.

Begeleiding

Gedurende je opleiding staat jouw werkplek centraal, tijdens de beroepspraktijkvorming. Om je daarin goed te begeleiden heb je een eigen werkplekbegeleider, jouw leermeester. De leermeester is je eerste aanspreekpunt voor vragen en helpt je met de opdrachten op jouw werkplek. Naast je leermeester krijgt je vanuit NCOI ook een begeleider toegewezen die je begeleidt met de opdrachten van je beroepspraktijkvorming. Als je ergens tegenaan loopt, kan hij je helpen met het vinden van een oplossing. Tijdens het werkplekbezoek bespreek je met je leermeester en de begeleider vanuit NCOI de voortgang van je beroepspraktijkvorming. De docenten die de lessen begeleiden komen zelf ook uit de praktijk. Zij kunnen de leerstof uitleggen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Voorbeelden die je zelf wellicht herkent vanuit je eigen werkomgeving.

Groepsgrootte

Tijdens de lessen werken wij met kleine groepen van gemiddeld 11 studenten in de klas. Soms zijn er bij een vak meer studenten, maar als basis nooit meer dan ca 20 studenten. Hierdoor is er voldoende ruimte voor vragen en het bespreken van opdrachten. Er is dus voldoende aandacht voor iedere student.

Lesuitval

Een groot voordeel van de keuze voor NCOI als opleider, is dat lessen altijd doorgaan. Mocht onverhoopt een les uitvallen, dan wordt eerst gekeken of de les kan worden overgenomen door een andere docent. Lukt dat niet, dan word je vooraf geïnformeerd dat de les niet doorgaat en wordt die opnieuw ingepland. Er is ons alles aan gelegen dat je voor niets bij een locatie staat omdat de les niet doorgaat. Bovendien zal er nooit een les uitvallen, we zorgen er dan voor dat die op een andere wijze wordt aangeboden. Doordat lessen doorgaan, kun je ook goed focus houden op de voortgang in je studie. Samen met je begeleider vanuit NCOI en met je leermeester bespreek je jouw voortgang in de studie. Natuurlijk kan het gebeuren dat je door onverwachte omstandigheden wat vertraging op kan lopen in je opleiding. Je kan dan met jouw eigen studieadviseur, die bij aanvang van de opleiding aan je gekoppeld wordt, bespreken wat in jouw situatie handig is. Soms is een pauzemoment gewenst of kan je met wat extra begeleiding de opleiding succesvol vervolgen. Jouw studieadviseur monitort op de achtergrond ook jouw studievoortgang. Zo ontvang je vanuit verschillende kanten hulp en begeleiding om op een goede manier tot jouw diploma te komen. Op deze manier bereiken de meeste studenten succesvol de eindstreep in hun eigen gewenste tempo.

Studenttevredenheid

De tevredenheid van studenten is erg belangrijk. Dat meten wij continu. Vooral de tevredenheid over docenten is van belang, want dat is toch de kern van de opleiding. Daarom worden door ons alleen docenten die gemiddeld hoger scoren dan 8.0 ingezet. De docenten komen zelf ook uit de praktijk en vinden het erg leuk om hun eigen kennis over te kunnen brengen op de student. Hierdoor is de leerstof makkelijker te begrijpen en kun je het soepel toepassen in jouw werkomgeving. De docenten worden dan ook vaak hoog gewaardeerd in onze eindevaluaties.  

Opleidings-
code
Naam opleiding Leerweg
25104 Middenkaderfunctionaris Bouw BBL/OVO
25105 Middenkaderfunctionaris Infra BBL/OVO
25119 Uitvoerder bouw/infra BBL/OVO
25122 Werkvoorbereider fabricage BBL/OVO
25124 Werkvoorbereider installaties BBL/OVO
25132 (Junior) accountmanager BBL/OVO
25134 Commercieel medewerker BBL/OVO
25182 Zelfstandig werkend kok BBL/OVO
25276 Technicus elektrotechniek BBL/OVO
25920 Commercieel technicus engineering BBL/OVO
25919 Technicus engineering BBL/OVO
25304 Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie BBL/OVO
25306 Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw BBL/OVO
25309 Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie BBL/OVO
25310 Technicus service en onderhoud werktuigbouw BBL/OVO
25312 Tekenaar constructeur BBL/OVO
25339 Eerste monteur elektrotechnische systemen BBL/OVO
25340 Eerste monteur mechatronica BBL/OVO
25343 Technicus elektrotechnische systemen BBL/OVO
25344 Technicus mechatronica systemen BBL/OVO
25411 Coördinator buurt, onderwijs en sport BBL/OVO
25412 Coördinator sport- en bewegingsagogie BBL/OVO
25413 Coördinator sport, bewegen en gezondheid BBL/OVO
25498 Helpende Zorg en Welzijn BBL/OVO
25499 Medewerker facilitaire dienstverlening BBL/OVO
25604 Software developer BBL/OVO
25605 Allround medewerker IT systems and devices BBL/OVO
25606 Expert IT systems and devices BBL/OVO
25607 Medewerker ICT support BBL/OVO
25608 Facilitair leidinggevende BBL/OVO
25609 Allround medewerker facilitaire dienstverlening BBL/OVO
25615 Sociaal werker BBL/OVO
25650 Apothekersassistent BBL/OVO
25655 Mbo-Verpleegkundige BBL/OVO
25656 Verzorgende-IG BBL/OVO
25695 Doktersassistent BBL/OVO
25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang BBL/OVO
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker BBL/OVO
25698 Onderwijsassistent BBL/OVO
25723 Allround Assistant Business Services BBL/OVO
25725 Business Administration & Control Specialist BBL/OVO
25726 Legal, Insurance & HR Services Specialist BBL/OVO
25727 Marketing & Communication Specialist BBL/OVO
25728 Office & Management Support Specialist BBL/OVO
25735 Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen BBL/OVO
25736 Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving BBL/OVO
25737 Monteur elektrotechnische installaties BBL/OVO
25738 Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen BBL/OVO
25739 Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving BBL/OVO
25749 Medewerker evenementenorganisatie BBL/OVO
25759 Mechanisch operator A BBL/OVO
25761 Procesoperator A BBL/OVO
25762 Procesoperator B BBL/OVO
25765 Eerste monteur laagspanningsdistributie BBL/OVO
25774 Logistiek medewerker BBL/OVO
25775 Logistiek teamleider BBL/OVO
25776 Logistiek supervisor BBL/OVO
25777 Specialist transport en logistiek BBL/OVO
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg BBL/OVO
25780 Begeleider maatschappelijke zorg BBL/OVO
25802 Operator C BBL/OVO
25807 Retailmanager BBL/OVO
25821 Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties BBL/OVO
25825 Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties BBL/OVO