Menu

Opleidingsniveaus

Opleidingsniveaus

NCOI Opleidingen biedt opleidingen en trainingen aan op verschillende niveaus. Hieronder vindt u meer informatie over deze niveaus.

Masteropleiding

Binnen het HBO-onderwijs is de Mastertitel de hoogst haalbare titel. Een Masteropleiding bij NCOI University of Applied Sciences duurt 2 jaar en na afronding ontvangt u een officieel getuigschrift. Met dit getuigschrift heeft u het recht de betreffende Mastertitel te voeren. Voorbeelden van Mastertitels zijn MBA (Master of Business Administration) of MHRM (Master Human Resources Management). Alle Masteropleidingen van NCOI zijn opgebouwd uit 7 verschillende Masterclasses en worden afgerond met een afstudeerscriptie. Iedere student krijgt voor het schrijven van de eindscriptie een persoonlijke begeleider toegewezen.
NCOI verzorgt iedere Master in deeltijd. Onze Masters zijn dan ook uitstekend te combineren met uw werk. U heeft hierbij verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u de Masters klassikaal of op afstand volgen. U wordt toegelaten tot de Masteropleiding als u een Bacheloropleiding heeft afgerond en meer dan 2 jaar relevante werkervaring heeft. De toelatingseisen zijn per Master gedefinieerd. NCOI University of Applied Sciences biedt alle Masters ter accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan. Hier vindt u een overzicht van al onze Masteropleidingen.

Professional Master

Een Professional Master bestaat uit 2, 3 of 4 Masterclasses rondom een concreet thema, bijvoorbeeld veranderingsmanagement, bedrijfskunde of rechten. De klassikale Professional Master van NCOI University of Applied Sciences duren gemiddeld 6 tot 12 maanden. De Masterclasses behorend bij de Professional Master worden afgerond met een eindopdracht of case. U maakt geen overkoepelend eindplan. Omdat een Professional Master een deelprogramma is van een volledige Masteropleiding, heeft u na afronding geen recht op een Mastertitel. Wel kunt u versneld doorstuderen naar een Mastertitel, omdat een Professional Master mogelijk vrijstelling kan opleveren in een volledige Masteropleiding van NCOI. U kunt deelnemen aan de Professional Master wanneer u een afgeronde opleiding op HBO Bachelor- of WO-niveau en enkele jaren relevante werkervaring heeft. Hier vindt u een overzicht aan van alle Professional Masters.

Masterclass

Een Masterclass van NCOI University of Applied Sciences draait altijd om een bepaald thema, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap of financieel management, en bestaat uit 4 dag- of 8 avondbijeenkomsten. U volgt een Masterclass als losse opleiding of als onderdeel van Masterprogramma. De Masterclasses worden individueel afgerond met een eindopdracht of case. Nadat de Masterclass met een voldoende is afgesloten, ontvangt u een diploma. Een Masterclass kan mogelijk vrijstelling opleveren in een volledige Masteropleiding van NCOI. Om deel te kunnen nemen aan een Masterclass, dient u een afgeronde opleiding op HBO Bachelor- of WO-niveau en enkele jaren relevante werkervaring te hebben. Hier vindt u een overzicht van alle Masterclasses.

Post Bacheloropleidingen

Wilt u een opstap maken naar een Masterstudie en wilt u eerst meer praktijkgerichte kennis en vaardigheden opdoen, dan is een Post Bacheloropleiding een juiste keuze. De Post Bacheloropleidingen van NCOI hebben een studieduur die varieert van 10 maanden tot 2 jaar, en zijn modulair opgebouwd. Elke module bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een moduleopdracht of een examen. U kunt de Post Bachelor klassikaal of op afstand volgen. De opleiding is goed te combineren met uw werk en privéleven.
Om deel te kunnen nemen aan een Post Bacheloropleiding, dient u een vooropleiding te hebben op HBO-niveau. De Post Bacheloropleidingen worden afgerond met een Post Bachelordiploma. Bij een aantal Post Bacheloropleidingen is er de mogelijkheid om uw eindplan te verdiepen en te voorzien van een theoretisch kader, waardoor u mogelijk vrijstelling kunt krijgen voor een Masterclass in een van onze Masteropleidingen. Hier vindt u een overzicht van alle Post Bacheloropleidingen.

HBO Bachelor

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.
In het reguliere voltijdonderwijs duurt een HBO Bacheloropleiding 4 jaar. Bij NCOI kan de werkplek als stageplek ingebracht worden waardoor het niet meer nodig is een aparte stageplek te zoeken. Dit houdt in dat de HBO Bacheloropleidingen van NCOI in 3 jaar gepland worden. Deze opleidingen in deeltijd zijn daarom goed te combineren met werk en privéleven.
Na het afronden van de complete, klassikale opleiding ontvangt u een Bachelorgetuigschrift en mag u de bijbehorende internationaal erkende Bachelortitel voeren. NCOI laat alle HBO Bachelors accrediteren door de NVAO. U bent dan ook verzekerd van uitstekend onderwijs. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle geaccrediteerde opleidingen. Dit kunt u hier bekijken. Hier leest u meer over de accreditaties.
Om toegelaten te kunnen worden tot een HBO Bacheloropleiding van Hogeschool NCOI, is minimaal een HAVO- of MBO niveau 4-diploma vereist. Wanneer u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, maar wel minimaal 21 jaar bent, dan kunt u deelnemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Hier vindt u een overzicht van alle HBO Bacheloropleidingen.

HBO Associate degree

Een HBO Associate degree is een 2-jarige HBO-opleiding voor iedereen die al een MBO-diploma niveau 4 op zak heeft, maar liever niet nog eens minimaal 3 jaar de collegebanken in wil gaan voor zijn HBO Bachelordiploma. Met een HBO Associate degree heeft u een goede kans op een baan, omdat de opleidingen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid ontwikkeld worden. Een HBO Associate degree levert een diploma op tussen MBO 4- en HBO Bachelorniveau in. Omdat u met een HBO Associate degree een deel van een HBO Bacheloropleiding afrondt, kunt u na afronding van de HBO Associate degree in 2 jaar tijd alsnog uw HBO Bachelordiploma behalen. Hier vindt u alle HBO Associate degrees.

HBO-leergang

Een HBO-leergang is een 2-jarige opleiding die wordt afgesloten met een diploma. Een diploma van een HBO-leergang geeft u de mogelijkheid om in 1,5 jaar door te studeren richting een officiële HBO Bacheloropleiding. Voor de meeste HBO-leergangen heeft u een vooropleiding op minimaal HAVO- of MBO-niveau nodig.

HBO-programma

Een klassikaal HBO-programma bij NCOI is een verkorte opleiding op HBO-niveau. Het duurt 5 tot 12 maanden en wordt afgesloten met een diploma dat mogelijk vrijstelling kan geven in een HBO Bacheloropleiding. Een HBO-programma bestaat uit een of meerdere modules. In tegenstelling tot bij een volledige Bacheloropleiding, hoeft u bij een HBO-programma niet stage te lopen of over een passende werkplek te beschikken. Net als onze andere opleidingen zijn ook deze opleidingen praktijkgericht en onze docenten gebruiken veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Voor de meeste HBO-programma´s is een vooropleiding op HAVO- of MBO-niveau vereist. Per opleiding wordt de vereiste vooropleiding aangegeven. Hier vindt u een overzicht van alle HBO-programma's.

MHBO-opleidingen

Wanneer u een opleiding op MBO-niveau heeft afgerond maar de stap naar een HBO-programma, HBO-leergang of HBO Bachelor nog te groot vindt, kiest u voor een klassikale MHBO-opleiding. Een MHBO-opleiding kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. De studieduur van de MHBO-opleidingen van NCOI varieert van 5 tot 12 maanden. Een MHBO-opleiding is modulair opgebouwd. Elke module bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een moduleopdracht of een examen. Alle modules zijn op elkaar afgestemd en vormen daarmee een geheel binnen het studieprogramma. Na afronding van alle modules ontvangt u een hooggewaardeerd MHBO-diploma. Dit diploma levert mogelijk officiële HBO-studiepunten op in een HBO Bacheloropleiding bij Hogeschool NCOI. Hier vindt u een overzicht van alle MHBO-opleidingen.

MBO-opleidingen

Een MBO-opleiding is een praktijkgerichte beroepsopleiding. NCOI biedt MBO-opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4, maar heeft ook korte MBO-programma’s die precies passen bij uw opleidingsvraag. De MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 zijn ingeschreven in het CREBO, het centrale register voor beroepsonderwijs, en staan onder toezien van de Onderwijsinspectie. Na afloop ontvangt u dan ook een erkend diploma.
De MBO-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 van NCOI hebben een studieduur van gemiddeld 6 tot 24 maanden en zijn modulair opgebouwd. Elke module bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een moduleopdracht of een examen. Alle modules zijn op elkaar afgestemd en vormen daarmee een geheel binnen het studieprogramma. Ook is het mogelijk om korte MBO-programma’s te volgen, die bestaan uit een of meerdere modules. Een MBO-programma kan dikwijls vrijstellingen opleveren in een van de officiële MBO-opleidingen op niveau 2, 3 of 4. Hier vindt u een overzicht van alle MBO-opleidingen.

MBO-niveau 4

Het MBO-diploma niveau 4 is het hoogste diploma dat u op MBO-niveau kunt halen. U mag uw (gespecialiseerde) werkzaamheden helemaal zelfstandig uitvoeren en bent breed inzetbaar. Met dit diploma heeft u toegang tot een HBO Bacheloropleiding.

MBO-niveau 3

Met een MBO-diploma niveau 3 mag u geheel zelfstandig verschillende werkzaamheden uitvoeren. Om te kunnen starten met een opleiding op MBO-niveau 3, heeft u wel een diploma nodig. Bijvoorbeeld een VMBO-diploma (KB, GL of TL) of een MBO-diploma niveau 2. Ook een overgangsbewijs van HAVO/VWO 3 naar HAVO/VWO 4 geeft toegang tot een MBO-opleiding op niveau 3.

MBO-niveau 2

Een MBO-opleiding niveau 2 leidt op tot een baan waarin u uitvoerende werkzaamheden verricht. U dient minimaal een VMBO-diploma (BB) te hebben, maar als er geen verwante opleiding op niveau 1 bestaat, zijn er geen eisen. U kunt dan naadloos instromen in de opleiding van uw keuze.

Vakopleiding

U wilt graag een MBO-opleiding volgen, maar twijfelt of u wel aan de eisen op het gebied van taal en rekenen kunt voldoen. Of u heeft nog geen geschikte praktijkplek gevonden bij aanvang van de opleiding. In dat geval is een vakopleiding van NCOI echt iets voor u. Een vakopleiding is een opleiding op MBO-niveau waarin u dezelfde vakken volgt als de studenten die de landelijk erkende MBO-opleiding volgen, maar zonder de algemene vakken. U krijgt na afloop dus geen erkend MBO-diploma, maar een vakdiploma. Een voordeel daarvan is dat u toch een diploma krijgt, ook al volgt u de algemene vakken niet. Een ander voordeel is dat u bij aanvang van een erkende MBO-opleiding over een geschikte praktijkplek dient te beschikken en bij een vakopleiding niet. Daardoor kunt u in uw eigen tempo op zoek gaan naar een geschikte praktijkomgeving. Ondertussen kunt u kennis en vaardigheden in het vakgebied opdoen door middel van het volgen van modules. Als u de algemene vakken later alsnog afrondt, kunt u mogelijk toch een erkend MBO-diploma krijgen. Hier vindt u alle vakopleidingen.

Praktijkopleiding

In een praktijkopleiding doet u alle kennis en vaardigheden op die u nodig heeft om uw (gewenste) beroep met succes te kunnen uitoefenen. De vooropleidingseisen verschillen per praktijkopleiding. Er zijn praktijkopleidingen zonder vooropleidingseisen, die verzorgd worden op MBO+ niveau en er zijn praktijkopleidingen op HBO-niveau, die mogelijk vrijstelling opleveren in een volledige Bachelor. Bij de praktijkopleiding van uw keuze kunt u hier alles over lezen. 

Vaardigheidstrainingen

Wilt u gerichte vaardigheden opdoen? Dan is een vaardigheidstraining de oplossing voor u. De trainingen van NCOI worden uitgevoerd door Boertien Vergouwen Overduin, jarenlang toonaangevend op het gebied van trainingen. U heeft een ruime keuze aan korte intensieve trainingen op diverse gebieden. Tijdens de trainingen staat uw eigen praktijk altijd centraal. De vaardigheden die u tijdens de training opdoet, kunt u direct in de praktijk brengen. Hier vindt u alle vaardigheidstrainingen.

Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Klassikaal, virtual classroom, e-learning en switchgarantie NCOI

Kies je eigen opleidingsvariant

Als grootste opleider van werkend Nederland begrijpen wij als geen ander dat een opleiding volgen in je leven moet passen. Daarom kun je bij NCOI Opleidingen kiezen uit verschillende opleidingsvarianten: Klassikaal, Virtual Classroom en E-learning. Je kunt klassikale bijeenkomsten volgen op een leslocatie, via de computer live les krijgen van een docent of op je eigen tempo studeren wanneer het jou uitkomt. Er is altijd wel een opleidingsvariant te vinden die bij jou past. En met onze unieke switchgarantie kun je moeiteloos en zonder extra kosten veranderen van opleidingsvariant.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.