Examens en afronding

Over NCOI

Erkende kwaliteit
Wat kost een examen?
Wat moet ik bestuderen voor het examen?
Is het examen verplicht?
Wie ontwikkelen de NCOI-examens?
Waar vind ik de uitnodigingsbrief voor mijn examen?
Wanneer vindt mijn examen plaats?
Waar vindt mijn examen plaats?
Wat moet/mag ik meenemen naar een schriftelijk examen?
Waar vind ik het examenreglement?
Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van mijn examen?
Wat moet ik doen bij een onvoldoende voor een examen?
Nederlands is mijn tweede taal, mag ik daarom langer over het examen doen?
Kan ik een mondeling examen afleggen in plaats van een schriftelijk examen?
Kan ik examen doen bij de Nederlandse ambassade?
Kan ik een bijzonder verzoek aanvragen?
Ik heb een klacht over een examen, wat kan ik doen?
Hoe kan ik mij afmelden voor een examen?
Wie is mijn scriptiebegeleider?
Kan ik uitstel krijgen voor mijn scriptie?
Wanneer moet ik het onderzoeksvoorstel van mijn scriptie inleveren?
Kan ik extra begeleiding krijgen bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel?
Hoeveel tijd heb ik voor het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel en scriptie?
Wat houdt de scriptieverdediging in?
Wanneer moet ik mijn eindopdracht inleveren?
Wordt mijn eindopdracht vertrouwelijk behandeld?
Kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma of certificaat ontvangen?