Uniek opleidingsaanbod met subsidie voor werkenden

NCOI is het enige opleidingsinstituut met een breed aanbod van erkende opleidingen, specifiek voor werkenden. Deze opleidingen komen bovendien in aanmerking voor diverse subsidieregelingen. Daarmee onderscheidt NCOI zich van alle andere aanbieders. De regelingen zijn hieronder puntsgewijs opgenomen.

Subsidieregeling praktijkleren

Gaat u een MBO of technische HBO-opleiding volgen op kosten van uw werkgever? Dan komt uw werkgever via de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Scholingsvouchers IT, Zorg en Techniek

De overheid stimuleert deelname aan HBO Bacheloropleidingen binnen de techniek, IT en Zorg. Op basis van voldoende studievoortgang ontvangt u per halfjaar € 1.250,- aan subsidie in de vorm van een scholingsvoucher van het Ministerie van OCW. Dat bedrag loopt op tot € 10.000,- voor uw gehele Bacheloropleiding. Lees hier meer over deze subsidieregeling.

Transitiebudget

Vanaf 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding vervangen door het transitiebudget. Dit budget kan worden ingezet voor scholing, zodat u na ontslag gemakkelijk(er) een nieuwe baan vindt. 

Belastingvoordeel particulieren

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan kunt u jaarlijks tot € 15.000,- aftrekken van uw inkomstenbelasting voor studiekosten van uzelf of  uw fiscale partner. Deze regeling geldt ook voor de kosten van een EVC-procedure. U mag alleen de kosten opgeven die boven de € 250,- liggen.

Leven Lang Leren Krediet

De overheid wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. 

Stagefonds

Biedt u studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan komt u als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Stagefonds zorg). Het doel van deze regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het  verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor onder meer de verpleegkundige, verzorgende, doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent. Deze regeling is voor MBO van toepassing voor de zogenoemde BBL-route, die NCOI kan verzorgen op basis van incompanygroepen. Voor HBO is deze subsidie mogelijk op basis van duale, deeltijd- en voltijdopleidingen die zowel incompany als via open inschrijvingen worden aangeboden. U ontvangt
dan (achteraf) een bijdrage van de overheid voor de kosten van de stagebegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het vastgestelde subsidieplafond, de opleiding en opleidingsvariant. We informeren u graag over de mogelijkheden.

SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Biedt u studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan komt u als stageaanbieder mogelijk ook in aanmerking voor de subsidie van SectorplanPlus. Dit is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS speciaal voor organisaties en medewerkers in zorg en welzijn, met als doel om personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Dat geldt dus ook voor organisaties binnen  sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. De subsidie dient door de werkgever aangevraagd te worden en kan tegelijkertijd gebruikt worden met subsidie uit het Stagefonds Zorg. Het SectorplanPlus is naast volledig MBO en HBO ook bedoeld voor korte cursussen en trainingen op het gebied van welzijn en zorg. Meer gedetailleerdere informatie over de subsidieregeling kunt u lezen op de website van SectorplanPlus: www.sectorplanplus.nl.

Bekijk hier welke opleidingen in aanmerking komen.

Lerarenbeurs

Bent u docent en wilt u zich verder ontwikkelen? Wellicht biedt de lerarenbeurs u de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie stappen te zetten in uw carrière. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de lerarenbeurs op de website van DUO

Subsidie korte scholingstrajecten VO

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (VO) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet  de juiste bevoegdheid voor heeft, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort  scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten VO. U krijgt het bedrag dat u voor het opleidingstraject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. Voorwaarde is dat DUO uw aanvraag binnen 8 weken na uw eerste cursusdag binnen heeft. Meer informatie vind u op duo.nl.

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van Masteropgeleide leerkrachten meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling. Het vertrekpunt voor het volgen van een Masteropleiding is een ontwikkelingsvraagstuk van de school
en/of bevoegd gezag. Leerkrachten volgen met subsidie een Masteropleiding in teamverband, waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vakgenoot hebben binnen de school of het schoolbestuur. De leerkrachten krijgen vanuit de Teambeurs een jaar lang
na de opleiding de tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leerkrachten in het schoolteam, die geen Master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling. De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit 2 onderdelen waarvoor u apart subsidie kunt ontvangen. Het eerste onderdeel is subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisdeling binnen de eigen school. Het tweede onderdeel is subsidie voor het samen met NCOI Opleidingen ontwikkelen van een nieuwe Masteropleiding die gericht is op teams van leerkrachten en teamontwikkeling. Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leerkrachten en betrokken schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan. Meer informatie vindt u op duo.nl.

Tegemoetkoming leraren

Wanneer u geen recht heeft op reguliere studiefinanciering of levenlanglerenkrediet, kunt u een Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift van de overheid, bedoeld voor studenten die een PABO-opleiding gaan doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. Meer informatie vindt u op duo.nl.

Meer informatie

Meer weten over de subsidies, welke opleidingen in aanmerking komen of wilt u hulp bij uw subsidieaanvraag? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411. De hierboven opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NCOI Opleidingen behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. NCOI Opleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt er een korte presentatie gegeven over NCOI Opleidingen en vervolgens verzorgt één van onze vakkundige docenten een algemene introductieles. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een lesbijeenkomst. Tevens krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek met één van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/contentpagina's/landingspagina's/ncoi-opleidingsadvies-op-maat.jpg?ext=.jpg