Post Bachelor Register Belastingadviseur

Opleiding tot officiële titel Register Belastingadviseur (RB) - 2,5 jaar

Vakgebied Juridisch
Opleidingsniveau
HBO-programma
Studievormen Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Kostenoverzicht Kostenoverzicht aanvragen
Meer informatie Download brochure
Wil je dit met iemand delen? Mail door
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

In het kort
Algemeen

Met deze unieke opleiding bereidt u zich uitstekend voor op het beroep van belastingadviseur. Het programma is volledig afgestemd op de eisen van de fiscale adviespraktijk en koppelt theoretische kennis aan praktische vaardigheden. De nadruk van de opleiding ligt op diepgaande theoretische kennis van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. U ontwikkelt zich tot fiscaal specialist en zet een mooie stap in uw loopbaan. Op basis van het succesvol doorlopen van deze opleiding kunt u ingeschreven worden in het Register Belastingadviseur en mag u de beschermde titel RB voeren.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is ontwikkeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met fiscale vraagstukken en opgeleid willen worden tot Register Belastingadviseur.

Vooropleiding

U dient in het bezit te zijn van het diploma HBO Register Belastingconsulent, NIVRA Accountancy II of het getuigschrift HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie, HBO Bachelor Accountancy of een diploma van een andere HBO Bacheloropleiding met aantoonbare fiscale kennis. Deze diploma’s en getuigschriften mogen niet ouder dan 5 jaar zijn. Bent u in het bezit van een van bovengenoemde diploma’s dat ouder is dan 5 jaar? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs over de mogelijkheden. U beschikt over een relevante werkomgeving waarin u de opdrachten uit dit programma goed kunt uitvoeren.

Doel en opzet

De opleiding Post Bachelor Register Belastingadviseur is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. Het programma wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. U kunt praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

De theorie wordt constant gekoppeld aan concrete en zeer herkenbare praktijkopdrachten, waarmee uw inzicht aanzienlijk wordt verdiept. U sluit de opleiding af met een scriptie, waarin u laat zien dat u de opgedane kennis kunt toepassen. U zult merken dat het behalen van dit diploma daardoor goed te combineren is met uw drukke baan.

Als belastingadviseur is het cruciaal om de benodigde papieren in huis te hebben. Examens behalen is daarom van groot belang. In de bijeenkomsten hebben oefenvragen ter voorbereiding op het examen een belangrijke rol. Vanuit onze jarenlange ervaring als fiscaal opleider bieden wij daarom extra examentrainingen aan. Deze zijn speciaal ingericht met diverse oefentechnieken. Daardoor maakt u met nog meer vertrouwen het examen. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.

Tijdens de opleiding bent u aspirant-lid van het Register Belastingadviseurs, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen in het vakgebied. U dient zelf een aspirant-lidmaatschap bij het Register Belastingadviseurs aan te schaffen. Dit gebeurt op individuele basis en is dan ook niet inbegrepen bij de kosten van deze opleiding. Zonder deze inschrijving kunt u niet toegelaten worden tot de Post Bachelor Register Belastingadviseur.

Voorbereiding en studiebelasting

U kunt rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 6-8 uur per bijeenkomst.

Programma

Programma

BA Inleiding belastingrecht

(1 bijeenkomst)

 • Inleiding openbare financiën
 • Grondbeginselen belasting
 • Belastingrecht
 • Belastingheffing
 • Fiscale instituties

BA Staats- en bestuursrecht

(1 bijeenkomst)

 • Beginsel van machtenscheiding
 • Nederlands parlementair stelsel
 • Bestuursorgaan
 • Feitelijke en rechtshandelingen
 • Privaat- en publiekrechtelijke rechtshandelingen
 • Algemeen verbindende voorschriften
 • Rechtsbescherming in Europa
 • Klassieke en sociale grondrechten

BA Formeel belastingrecht

(3 bijeenkomsten)

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Van aangifte tot aanslag
 • Belastingrente
 • Fraus legis
 • Inlichtingenverstrekking en administratieplicht
 • Bewijsrecht in belastingprocedures
 • Fiscaal strafrecht
 • Bezwaar en (hoger) beroep
 • Jurisprudentie

BA Loonbelasting

(3 bijeenkomsten)

 • Dienstbetrekking
 • Fiscaal loonbegrip
 • Inhoudingen op het loon
 • Aanspraken en uitkeringen
 • Pensioen in de loonbelasting
 • Werkkostenregeling
 • Vrije vergoedingen en verstrekkingen
 • Loonadministratie en financiële verplichtingen
 • Aansprakelijkheid
 • Eindheffing

BA Privaatrecht

(3 bijeenkomsten)

 • Burgerlijk Wetboek
 • Totstandkoming van overeenkomsten
 • Aansprakelijkheid in geval van eigen schuld en medeschuld
 • Algemene voorwaarden
 • Rechtmatige en onrechtmatige daad
 • Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
 • Het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst
 • Gelijke en ongelijke rechten van de schuldeiser
 • Totstandkoming van pand en hypotheek

BA Inkomstenbelasting voor de particulier

(3 bijeenkomsten)

 • Structuur van de wet
 • Heffingsgrondslagen
 • Verliesverrekening
 • Belastbaar inkomen uit eigen woning
 • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
 • Lijfrenten
 • Periodieke uitkeringen en inkomensvoorzieningen

BA Ondernemingsrecht

(2 bijeenkomsten)

 • Juridische aspecten van ondernemingsvormen
 • Eenmanszaak, personenvennootschappen en kapitaalvennootschappenkarakterisering
 • Herstructurering
 • Concern en concernaansprakelijkheid
 • Rechtspersoonlijkheid
 • Interne en externe aansprakelijkheid

BA Omzetbelasting

(4 bijeenkomsten)

 • Invloed van het Europees recht op de omzetbelasting
 • Harmonisatie van de omzetbelasting in EU-verband
 • De ondernemer als belastingplichtige
 • De aftrek van voorbelasting
 • Besluit Uitsluiting Aftrek voor voorbelasting (BUA)
 • Administratieve verplichtingen
 • Factuurvereisten

BA Inkomstenbelasting winst en DGA (inclusief Capita selecta onderneming en DGA)

(5 bijeenkomsten)

 • Ondernemerschap
 • Ondernemings- en ondernemersfaciliteiten
 • Totaal- en jaarwinst
 • Kwalificatie van aanmerkelijk belang
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang en TBS
 • Opvolgingsstructuren DGA

BA Vennootschapsbelasting/dividendbelasting

(4 bijeenkomsten)

 • Wet inkomstenbelasting (Wet IB)
 • Eigen en vreemd vermogen
 • Stelsel van vennootschapsbelasting
 • Innovatieboxregime
 • Renteaftrekbeperkingen
 • Dividendbelasting en fiscale eenheid
 • Dividendbelasting in relatie tot aandeelhouders
 • Verplichte jurisprudentie

BA Internationaal belastingrecht

(2 bijeenkomsten)

 • Institutioneel en materieel internationaal recht
 • Buitenlandse belastingplicht
 • Belastingverdragen
 • Werking van het (internationale) recht op nationaal recht
 • Dubbele belastingheffing
 • OECD-modelverdrag en Nederlands Standaardverdrag
 • Fiscale, commerciële en juridische verschillen van juridische entiteit
 • Transfer Pricing

BA Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting

(4 bijeenkomsten)

 • Het belastingsubject en -object
 • Erfrechtelijke verkrijgingen
 • Fiscale aspecten van de samenlevingsvormen
 • Vermogensoverheveling tijdens leven
 • Levensverzekeringsovereenkomsten
 • Belastbare feiten
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting

BA Beroepsvaardigheden

(1 bijeenkomst)

 • De functie van belastingprocedure
 • De rol van de belastingadviseur
 • De rol van de inspecteur
 • De rol van de rechter
 • De beslissing van de rechter
 • Een overzicht van de loop van de procedure
 • Cassatie

BA Scriptievaardigheden

(1 bijeenkomst)

 • Afbakening van het onderwerp
 • Probleemstelling en onderzoeksvragen
 • Structuur en hoofdstukindeling
 • Inventarisatie aan de hand van bronnen
 • Beoordeling geldend recht en argumentatie
 • Zorgvuldige verwijziging

Diploma

De module BA Beroepsvaardigheden wordt afgerond met een case. De module BA Scriptievaardigheden bereidt voor op de scriptie die het sluitstuk is van deze opleiding. De overige modules worden afgerond met een praktijkgericht schriftelijk examen, afgenomen door Register Belastingadviseurs. U dient zichzelf aan te melden voor deze examens via www.rb.nl en de kosten betaalt u rechtstreeks aan de exameninstantie. Indien u de modules en de scriptie met een voldoende afsluit, ontvangt u het diploma ‘Post Bachelor Register Belastingadviseur’.

Planning

Wilt u op de hoogte worden gehouden?

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de lesplanning. Heeft u belangstelling en wilt u graag starten? Vul onderstaande formulier in, dan houden wij u op de hoogte. U kunt ook contact opnemen met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 035-6 400 411.

Houd mij op de hoogte

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 2,5 jaar. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 37 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 13.00 uur en 4 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de examentrainingen. De avondopleiding heeft 37 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 4 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de examentrainingen. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie voor meer informatie Studeren op Afstand).

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

 • Startmoment
 • Variant
 • Locatie
Lesrooster
Kosten

Kosten

Cursusgeld: € 5.690,-
Studiemateriaal: € 800,-
Reprorechten: € 15,-
Examens: zie www.rb.nl
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

U kunt deze opleiding ook in 10 termijnen betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

Post Bachelor Register Belastingadviseur

Opleiding tot officiële titel Register Belastingadviseur (RB) - 2,5 jaar

Vakgebied Juridisch
Opleidingsniveau
HBO-programma
Studievormen Avond, Dag, Zaterdag en E-learning
Kostenoverzicht Kostenoverzicht aanvragen
Meer informatie Download brochure
Wil je dit met iemand delen? Mail door

Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv.

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv.

Persoonlijke begeleiding

Bij NCOI geloven we in persoonlijke aandacht. Daarom worden de lessen verzorgd in kleine groepen. Hierdoor is er veel ruimte voor interactie tussen u en uw docent en medestudenten. Verder krijgt u vanaf de start van uw opleiding een vaste studieadviseur toegewezen, bij wie u terechtkunt met uw vragen. Deze intensieve begeleiding helpt u het programma met succes af te ronden. Tussen de bijeenkomsten door kunt u uw docent en medestudenten vragen stellen via onze online leeromgeving e-Connect.

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.

Studeren waar en wanneer u wilt

Bij ons kunt u uw opleiding uitstekend combineren met uw baan en privéleven. U kunt uw opleiding namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of op zaterdag volgen. En dankzij onze locaties door heel Nederland, is er altijd wel een locatie bij u in de buurt. Verder kunt u meerdere keren per jaar starten. U hoeft dus niet tot september te wachten. Ook de opbouw van onze opleidingen is flexibel. Wilt u zich niet meteen inschrijven voor een volledige, erkende opleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een deelprogramma. Dit is een onderdeel van een volledige, erkende opleiding, waarin u zich heel gericht verdiept in een bepaald onderwerp. Als u later besluit dat u zich toch voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u de studiepunten die u al behaald heeft onder bepaalde voorwaarden inbrengen.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post. Studiegids aanvragen

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin

‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.’’

Leeftijd45

FunctieHoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie

OpleidingMBO Logistiek Supervisor niveau 4

Opleidingsniveau

StudievariantAvond

Lees het complete verhaal

Leer ons beter kennen

Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Hoe betaalt u uw opleiding?

Lees meer over het levenlanglerenkrediet

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.