Menu

SectorplanPlus: subsidie voor Zorg & Welzijn

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.

Om de personeelstekorten in de sector Zorg & Welzijn terug te dringen en huidige medewerkers de kans te bieden zich voor te bereiden op toekomstige veranderingen, heeft het ministerie van VWS de opleidingssubsidie SectorplanPlus ontwikkeld. Voor deze regeling kun je geen reguliere aanvragen meer indienen. Wel is de looptijd van tijdvak 4 wegens de coronacrisis verlengd tot 23 augustus 2022.

Wat is SectorplanPlus?

Nog even in het kort: SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor organisaties en medewerkers in Zorg & Welzijn. De subsidie is bedoeld om nieuwe instroom en doorstroom te stimuleren door middel van scholing. Ook organisaties op het gebied van sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang kunnen gebruikmaken van de subsidie. SectorplanPlus is gericht op scholing voor:

  • Nieuwe medewerkers
  • Met ontslag bedreigde medewerkers
  • Huidige medewerkers (doorstroom)
  • Praktijk-/werkbegeleiders
 

De scholing is bedoeld voor medewerkers met zorggebonden functies, niet voor leidinggevenden of facilitair medewerkers.

Voor welke opleidingsprojecten is de subsidie inzetbaar?

SectorplanPlus is voor MBO van toepassing op de zogeheten BBL-route en voor HBO op duale opleidingstrajecten. Daarnaast komen ook korte cursussen en trainingen op het gebied van welzijn en zorg in aanmerking voor deze regeling.

Looptijd tijdvak 4 verlengd (tot 23 augustus 2022)

De subsidie SectorplanPlus liep officieel van 2017 t/m 2021. Daardoor is het niet meer mogelijk nog een reguliere aanvraag voor de subsidie in te dienen. Maar omdat diverse scholingstrajecten tijdens de coronacrisis stil hebben gelegen, is de looptijd van tijdvak 4 verlengd tot 23 augustus 2022. Dit biedt aanvragers de mogelijkheid en ruimte om voorgenomen opleidingsprojecten uit te voeren over een langere looptijd. Meer informatie over de subsidieregeling en de verlengde looptijd vind je op de website van SectorplanPlus.

Maatwerk en incompany

Ben je verantwoordelijk voor opleidingen binnen jouw organisatie en heb je een vraag over de mogelijkheid van opleidingen en trainingen met subsidie gekoppeld aan SectorplanPlus? Neem contact met ons op via telefoonnummer 035 – 2 003 391 of mail naar incompany@ncoi.nl.