HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bent u graag actief en wilt u leerlingen door sport en spel in beweging krijgen en houden? Volg dan deze opleiding! U behaalt namelijk op een uiterst praktijkgerichte wijze uw officiële onderwijsbevoegdheid. NCOI vindt dat u als aankomend leraar lichamelijke opvoeding (LO) niet alleen in de lesbanken moet zitten. Daarom is er veel ruimte voor de praktijk in mooi ingerichte praktijklocaties. U leert door te doen. Zo bereiden wij u uitstekend voor op het mooie vak van leraar lichamelijke opvoeding. U zet uitdagende lessen op, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt. U leert lesgeven aan groepen en ontwikkelt organisatorische vaardigheden. Met deze kwaliteiten bent u in staat om leerlingen verantwoord en met plezier te laten bewegen. Dit programma is zeer praktijkgericht en er is veel aandacht voor sport en beweging. Samen met uw medestudenten en docenten bespreekt u uw ontwikkeling. Bovendien is deze opleiding NVAO-geaccrediteerd, waardoor u verzekerd bent van uitstekende kwaliteit.

Waarom Hogeschool NCOI?

Met de unieke flexibele aanpak van NCOI maakt u beslist een goede keuze:

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke praktijkgerichte aanpak, speciaal voor werkenden
 • 1 avond per week of 1 dag in de 2 weken
 • Officieel erkende Bachelorgraad
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW en NVAO-geaccrediteerd

Kenmerken lerarenopleiding bij Hogeschool NCOI

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke aanpak met ondersteuning van praktijkbegeleider en vakdidactisch begeleider
 • Landelijke opleider met opleidingsplaatsen door heel Nederland
 • 1 avond per week of 1 dag per 2 weken
 • Duaal en deeltijdstudiemogelijkheden
 • Praktijkervaring opdoen via stage of eigen baan in het voortgezet onderwijs
 • Goed te combineren met gezin en werk
 • Opleiding met uitstekende baanperspectieven
 • Zeer tevreden studenten en werkgevers
 • Topdocenten uit de onderwijspraktijk
 • Officieel erkende tweedegraads bevoegdheid
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK).

U behaalt uw onderwijsbevoegdheid

Wilt u als leraar lichamelijke opvoeding aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Doelgroep

Wilt u aan de slag gaan als leraar lichamelijke opvoeding? Dan heeft u een officiële onderwijsbevoegdheid nodig. Die behaalt u met deze opleiding. Zo bent u ervan verzekerd dat u na het afronden van deze opleiding als leraar aan de slag kunt gaan.

Diverse specialisatierichtingen

U kunt deze Bachelor een eigen accent geven aan de hand van ons keuzeprogramma in de afstudeerfase. Dit onderwerp kan ondersteunend zijn voor uw carrière in het onderwijs. U kunt kiezen uit onderstaande modules:

 • Sportbeleid
 • Sportstimulering
 • Sportmarketing

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bachelor met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Daarnaast is het ondergaan van een sportmedische advieskeuring verplicht voor toelating tot de ALO. Ook neemt u deel aan een motorische test voorafgaande aan uw inschrijving in de opleiding. Een positieve beoordeling van deze test is noodzakelijk voor toelating tot de ALO.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar LO. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Daarbij ligt bij NCOI de focus op praktijkgericht onderwijs. Zeker voor een leraar LO is praktijk belangrijk. Daarom zult u veel in de gymzaal oefenen met spelvormen en de verschillende sporten die er zijn. Onder leiding van uitstekende docenten leert u wat er tijdens het lesgeven van een leraar lichamelijke opvoeding gevraagd wordt en waar u op moet letten. Bij NCOI leert u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en u dit direct in de praktijk kunt toepassen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Waarom leraar lichamelijke opvoeding?

Als leraar LO helpt u leerlingen bij de ontwikkeling van hun motoriek en stimuleert u ze om te bewegen en gezond te zijn. U helpt ze bij de ontwikkeling naar een volwassen mens. Aan de hand van leuke en uitdagende sport- en spelactiviteiten stimuleert u samenwerken en respect voor elkaar. U maakt bewegen op een verantwoorde manier leuk voor de leerling. Hierdoor krijgt u groepen jongeren in beweging en stimuleert u ze om in beweging te blijven. U helpt de leerlingen bij problemen en vanuit elke unieke situatie weet u de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te inspireren. U stelt leerlingen op hun gemak en zoekt samen met hen naar een sportactiviteit waar zij zich prettig en comfortabel bij voelen. U laat ze in aanraking komen met verschillende sporten en vormen van sport, die hen elk op hun eigen manier helpen in het dagelijks leven, zoals opkomen voor zichzelf en samenwerken. Het zijn enkele aspecten waarin u leerlingen uitdaagt zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Dit zijn belangrijke leerpunten die u uw leerlingen mee kunt geven, waardoor ze met een goede bagage hun eigen toekomst in kunnen gaan. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Stage-/Werkplek

Het koppelen van de theorie naar de praktijk kan alleen als u het geleerde in echte werksituaties kunt toepassen. Hierdoor kunt u namelijk direct oefenen met wat u geleerd heeft, een eigen stijl ontwikkelen en met vragen en problemen direct naar de docent stappen. Daarom vindt NCOI het belangrijk dat u al lerende werkervaring opdoet, direct al vanaf het eerste studiejaar. Het is namelijk relevant dat u leert hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook leert u een lesplanning opstellen, lessenseries uitvoeren en onderwijs kunnen evalueren en bijstellen. Daarnaast is een goede begeleiding van leerlingen en goed contact met ouders en collega’s waardevol voor elke docent. Dit soort vaardigheden leert u alleen door ze echt toe te passen in de praktijk.

Het hebben van een stageplaats of werkplek binnen het onderwijs vormt daarom een verplicht onderdeel van deze lerarenopleiding. Op die manier kunt u kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn binnen het werkveld. In fase 1 loopt u stage in het primair onderwijs tijdens de module Praktijk primair onderwijs. Tijdens de module Praktijk voortgezet onderwijs loopt u stage in het voortgezet onderwijs. In fase 2 kunt u kiezen tussen een stage in het primair of voortgezet onderwijs. In fase 3 loopt u dan stage in de andere variant dan die u gekozen heeft in fase 2. Tijdens fase 4 kiest u zelf voor een stage in het primair of voortgezet onderwijs.

Programma

In alle fases van de opleiding staat praktijkonderwijs centraal. Hierbij werkt u aan uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:

 • Methodiek, programmaopbouw en lessenseries
 • Activerende didactiek en zelfstandig werken
 • Gebruik van accommodatie en materialen
 • Veiligheid in de lessen
 • Aantrekkelijke en uitdagende werkvormen en lesideeën
 • Vaardigheden en technieken

Praktijkmodules

In de praktijkmodules staat het leren lesgeven centraal. De praktijkmodules worden verzorgd in moderne praktijkaccommodaties. Tijdens deze lessen maakt u gebruik van moderne en goede materialen en instrumenten. Onze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat u deze praktijkmodules in een andere plaats en/of op een andere dag volgt.

Voorbeeldvaardigheden

In de praktijkmodules in de tweede en derde fases is een onderdeel Voorbeeldvaardigheden verwerkt. Als leraar LO wilt u leerlingen immers zo goed mogelijk begeleiden op het gebied van sport en beweging. Tijdens de opleiding gaat u daarom aan de slag met het ontwikkelen van uw eigen vaardigheden in de 5 sportdisciplines die in de opleiding aan bod komen. Op basis van uw eigen sportachtergrond en intake komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van een of meerdere van deze onderdelen Voorbeeldvaardigheden.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Leren en lesgeven 8 EC
 • Praktijk primair onderwijs 8 EC
 • Praktijk voortgezet onderwijs 8 EC
 • Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 8 EC
 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC
 • Anatomie en bewegingsleer 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 1 6 EC

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC
 • Inspanningsfysiologie en training 8 EC
 • Praktijk turnen: springen 8 EC
 • Praktijk veldsporten 8 EC
 • Praktijk bewegen en muziek 8 EC
 • Praktijk zaalspelen 4 EC
 • Praktijk atletiek 4 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht fase 2 6 EC

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC
 • Motorisch leren, biomechanica en MRT 12 EC
 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren 8 EC
 • Praktijk netspelen 8 EC
 • Praktijk zelfverdediging 8 EC
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Sportevenementen 8 EC
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) 8 EC
  • Sportbeleid
  • Sportstimulering
  • Sportmarketing
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeronderzoek 14 EC

Fase 1

In fase 1 gaat u aan de slag met de kern van het vak lichamelijke opvoeding. U leert lesgeven, maar gaat vooral aan de slag met de praktijk. U leert wat het inhoudt om leraar lichamelijke opvoeding te zijn en hoe u uw lessen interessant, leuk en vooral leerzaam maakt. Tijdens de praktijkmodules komen de verschillende domeinen van de lichamelijke opvoeding aan bod.U kunt oefenen met de methodieken en maakt u zich de sport- en spelvormen eigen.

Daarnaast gaat u aan de slag met modules op het gebied van leren en lesgeven en de basiskennis anatomie van het menselijk lichaam en bewegingsleer.

Tijdens fase 1 werkt u aan een praktijkgerichte beroepsopdracht, waarin u laat zien hoe u onderzoek kunt uitvoeren in uw onderwijspraktijk. Daarnaast volgt u een praktijkprogramma, waarbij u de geleerde theorie gelijk kunt toepassen in de praktijk. De resultaten hiervan bewaart u in een digitaal portfolio, dat u schriftelijk afsluit. Het portfolio-/praktijkprogramma rondt u af met een assessment waarmee uw geschiktheid voor het beroep van leraar wordt getoetst.

Fase 2

In fase 2 versterkt u uw didactische vaardigheden en werkt u aan uw vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van bewegingsonderwijs. Zo volgt u diverse interessante praktijkmodules. Hiermee verdiept u zich in verschillende sporten die u als docent leert aan uw leerlingen. Deze sporten helpen de leerling bij zijn motorische ontwikkeling en belangrijke maatschappelijke aspecten als samenwerken en respectvol omgaan met elkaar. U staat in deze fase ook zelf in de gymzaal om de sporten te oefenen en te doceren. Daarnaast volgt u het praktijkprogramma waarin de theorie in de praktijk wordt toegepast. Dit alles om van u een uitstekend voorbereide leraar lichamelijke opvoeding te maken.

Praktijkmodules

U volgt 5 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: springen
 • Praktijk veldsporten
 • Praktijk bewegen en muziek
 • Praktijk zaalspelen
 • Praktijk atletiek

Fase 3

Fase 3 richt zich op motorisch leren. De motoriek van de leerling staat centraal en u leert precies hoe u in uw lessen rekening kunt houden met de verschillende fases van motorische ontwikkeling bij leerlingen. Dit kunt u direct toepassen in de interessante sportmodules waarbij u in de praktijk aan de slag gaat. Belangrijke vaardigheden als zelfverdediging en samenwerken staan in deze modules centraal en u leert verschillende sport- en spelvormen kennen die u direct in uw lessen kunt toepassen. Naast eigen vaardigheden zal het in deze lessen vooral ook gaan over het lesgeven in de (school)praktijk. Tijdens deze fase vervolgt u uw praktijkprogramma.

Praktijkmodules

U volgt 3 praktijkmodules:

 • Praktijk turnen: zwaaien, draaien, balanceren
 • Praktijk netspelen
 • Praktijk zelfverdediging

Afstudeerfase

In de afstudeerfase volgt u nog een interessante module op het gebied van project- en eventmanagement. Deze module Sportevenementen is van belang voor een leraar lichamelijke opvoeding om sportdagen, -events en andere projecten binnen het vak en binnen de school op een juiste wijze te organiseren. In deze fase volgt u ook een keuzemodule op het gebied van sportbeleid, -stimulering of -marketing. Hiermee geeft u uw opleiding een mooi eigen gekozen extra accent.

In deze fase schrijft u tevens uw afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Hierin wordt u uitstekend persoonlijk begeleid door een vakdidactisch begeleider vanuit NCOI. Ook vervolgt u uw praktijkprogramma met een eindstage, die wordt afgesloten met een assessment op uw werkplek. Daarnaast voert u een criteriumgericht interview over uw portfolio.

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruik gemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar van de Eerste Graad in Lichamelijke Opvoeding’. U bent dan bevoegd leraar lichamelijke opvoeding. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Startdata en bijeenkomsten

De dagvariant kunt u op vrijdag of zaterdag volgen. De avondvariant vindt plaats op maandag, dinsdag of donderdag.

Flexibel studeren

U studeert in uw Bacheloropleiding steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen uit een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(in 3 termijnen)
Per kwartaal
(in 12 termijnen)
Per maand
(in 36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,490,- € 536,40 € 134,10 € 44,70
Diplomering € 500,- € 180,00 € 45,00 € 15,00
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

HBO Bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/hat.png?ext=.png

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/people.png?ext=.png

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/diploma.png?ext=.png

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/download.png?ext=.png

Meer informatie

Download brochure
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/icons/mail.png?ext=.png

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Speciaal voor werkenden

NCOI is speciaal opgericht voor werkenden. We verzorgen meer dan 1.000 opleidingen en trainingen in veel verschillende vakgebieden en leiden jaarlijks 50.000 professionals op. Professionals zoals u. Samen met 700 medewerkers en meer dan 2.000 docenten zetten we ons dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. We verzorgen onze opleidingen voor het overgrote deel van de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Een NCOI-diploma is dus echt een waardevolle aanvulling op uw cv. 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/grootste-opleider-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Topdocenten uit de praktijk

De kwaliteit van opleidingen en trainingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docent. Daarom werkt NCOI uitsluitend met uitstekend opgeleide docenten die werkzaam zijn in het vakgebied van uw opleiding. Meer dan 2.000 docenten zetten zich dagelijks in om u te helpen uw professionele doelstellingen te bereiken. Alexandra van ’t Geloof is een van hen. Zij vertelt u in deze video waarom zij lesgeven het leukste vindt wat er is.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/shutterstock-332055986-desktop-lg-min-1.jpg?ext=.jpg

Unieke combinatie van erkend en praktijkgericht onderwijs

Onze opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MBO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (HBO/Master). Hierdoor weet u zeker dat uw opleiding aan strenge kwaliteitseisen voldoet, en u een waardevol diploma behaalt. Daarnaast is ons onderwijs anders ingericht dan het onderwijs aan een reguliere onderwijsinstelling. U heeft immers een heel andere opleidingsbehoefte dan iemand die fulltime naar school gaat. U moet het volgen van een opleiding in kunnen passen in uw drukke agenda. Verder krijgt u bij ons geen theorie om de theorie, maar maken we voortdurend de vertaalslag naar de praktijk. Uw praktijk. Hierdoor kunt u wat u leert direct de volgende dag toepassen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-erkend-praktijkgericht-onderwijs.jpg?ext=.jpg

Studeren waar en wanneer u wilt

Bij ons kunt u uw opleiding uitstekend combineren met uw baan en privéleven. U kunt uw opleiding namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of op zaterdag volgen. En dankzij onze locaties door heel Nederland, is er altijd wel een locatie bij u in de buurt. Verder kunt u meerdere keren per jaar starten. U hoeft dus niet tot september te wachten. Ook de opbouw van onze opleidingen is flexibel. Wilt u zich niet meteen inschrijven voor een volledige, erkende opleiding? Dan kunt u ook kiezen voor een deelprogramma. Dit is een onderdeel van een volledige, erkende opleiding, waarin u zich heel gericht verdiept in een bepaald onderwerp. Als u later besluit dat u zich toch voor de volledige opleiding wilt inschrijven, kunt u de studiepunten die u al behaald heeft onder bepaalde voorwaarden inbrengen.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-flexibel-studeren.jpg?ext=.jpg

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/contentpagina's/landingspagina's/ncoi-opleidingsadvies-op-maat.jpg?ext=.jpg
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-desktop.jpg?ext=.jpg

"Ik ben tevreden over de organisatie van de opleiding..."

De ervaring van Dhr. T. de Bruin
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk het erkende diploma, maar in de praktijk is het de kennis die ik heb opgedaan en in mijn dagelijkse werkzaamheden kan gebruiken.
 
‘’Ben de opleiding tot Logistiek Supervisor gaan volgen om mezelf nog beter te verdiepen in de logistiek aspecten. De keuze voor NCOI is omdat men hier diverse manieren ter beschikking had om de lesstof tot je te nemen, zoals in de weekeinden of op een avond, de diverse locaties en eventueel e-Learning. De opleiding sloot voor het grootste deel aan op mijn werksituatie, wat ik als zeer prettig en leerzaam heb ervaren.
Leeftijd 45 Opleidingsniveau Master
Functie Hoofd Front- en Back office bij Logistiek van Defensie Studievariant Avond
Opleiding MBO Logistiek Supervisor niveau 4    

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/klassikale-opleidingen-ncoi-1920.jpg?ext=.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/sliders/opendagen-ncoi-openavond-1920.jpg?ext=.jpg

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-slider-erkende-kwaliteit-ncoi-desktop.jpg?ext=.jpg

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/testimonial-slide.jpg?ext=.jpg