HBO Bachelor Lerarenopleiding Maatschappijleer

NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding tot tweedegraads leraar maatschappijleer

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag en Zaterdag
Accreditatie

Accreditatie Logo

Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Wilt u jongeren meer leren over politiek, actualiteit, cultuur en hun plaats in de samenleving? Heeft u daarbij de ambitie voor de klas te staan? Dan is deze HBO Bacheloropleiding een goede keuze. Als leraar maatschappijleer bent u geïnteresseerd in de hedendaagse levensstijl van jongeren en probeert u dit aan actuele maatschappelijke vraagstukken te verbinden. Zo prikkelt u leerlingen dieper na te denken over wat er om hen heen gebeurt. In deze opleiding doet u vakinhoudelijke kennis op en leert u op didactische wijze uw boodschap goed over te brengen. Daarnaast ontwikkelt u sterke pedagogische en (vak)didactische vaardigheden. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bacheloropleiding goed te combineren is met werk en privé. Met deze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar maatschappijleer in het VMBO en MBO.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Maatschappijleer willen behalen. Wilt u bijvoorbeeld als onbevoegd leraar uw onderwijsbevoegdheid behalen? Of wilt u als bevoegd leraar juist een 2e onderwijsbevoegdheid behalen? Dan is deze opleiding erg interessant voor u. De opleiding is ook zeer boeiend wanneer u een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs. U kunt met deze opleiding namelijk een officiële bevoegdheid behalen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Heeft u dit niet en bent u minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling van Hogeschool NCOI.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk van het voortgezet onderwijs en het doceren van maatschappijleer. U zult merken dat zij een ideaal klankbord voor u vormen. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen.

Tijdens inspirerende bijeenkomsten gaat u in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. U koppelt dit direct aan uw eigen werkomgeving. Zo kunt u wat u leert direct toepassen en daarvan ook weer leren. Deze studieaanpak is uniek voor NCOI en is bewezen bijzonder effectief. Hierdoor kent NCOI weinig uitval. De opleiding bestaat uit 4 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst per 2 weken. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen. U zult merken dat het behalen van een graad daardoor prima te combineren is met uw drukke baan.

Stage

Het is belangrijk dat u leert hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier voorbereidt, uitvoert en evalueert. Ook moet u een lesplanning kunnen opstellen, lessenseries uitvoeren en onderwijs kunnen evalueren en bijstellen. Daarnaast is een goede begeleiding van leerlingen en goed contact met ouders en collega's van belang. Dit soort vaardigheden leert u alleen door ze echt toe te passen in de praktijk.
Stage vormt daarom een essentieel onderdeel van deze lerarenopleiding. Op die manier kunt u kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn binnen het werkveld. Belangrijk is dat u een stageschool vindt, waar u minimaal 1 dag per week stage kunt lopen. U start al met uw stage aan het begin van de opleiding.

Werkt u al in het onderwijs, bijvoorbeeld als onderwijsassistent? Dan kunt u de school waar u werkt vaak gebruiken als stageplaats. Werkt u nog niet in het onderwijs? Dan biedt NCOI u de kans om via het Stage Instituut een stage te zoeken. Dit Stage Instituut kan u adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Online leeromgeving

U heeft toegang tot onze unieke online leeromgeving. Deze biedt u alles wat u nodig heeft om snel, eenvoudig en efficiënt te studeren. U vindt in deze omgeving:

 • Alle praktische informatie over uw opleiding
 • Mogelijkheden om te communiceren met uw docenten en medestudenten
 • Praktijkcases, opdrachten en oefenvragen om uw kennis en vaardigheden op toe te passen. Zo toetst u gelijk uw voortgang.

Opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Maatschappijleer

Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Leren en lesgeven [MO] 8 EC
Sociologie en (culturele) antropologie [SE] 8 EC
Lesgeven in maatschappijleer [MO] 8 EC
Maatschappijleer en burgerschapsvorming in het onderwijs [SE] 8 EC
Politicologie en recht [SE] 8 EC
Wetenschapsfilosofie en sociaal wetenschappelijk onderzoek [MO] 8 EC
Beroepsopdracht fase 1 [PF] 6 EC
Praktijkprogramma [PF/ME] 6 EC

Fase 2

Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding [SE] 8 EC
Groepsdynamica en klassenmanagement [MO] 8 EC
Politiek en democratisch burgerschap [SE] 8 EC
Criminaliteit en strafrecht [SE] 8 EC
Internationale betrekkingen [SE] 8 EC
Arbeid en verzorgingsstaat [SE] 8 EC
Beroepsopdracht fase 2 [PF] 6 EC
Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen [MO/ME] 12 EC
 • Cultuur en socialisatie [SE] 6 EC
 • Pluriforme samenleving [MO] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 12 EC

Keuzeprogramma's (minors)24 EC

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Coaching
 • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
 • IT en nieuwe media voor docenten

Afstudeerfase

 • Communicatie en massamedia [MO] 8 EC
 • Beroepsonderwijs (BO) [MO] 8 EC
 • Afstudeeronderzoek onderwijs14 EC Praktijkprogramma [PF/ME] 30 EC

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van communicatie en massamedia. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting in het beroepsonderwijs (BO).

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit drie delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die gespecialiseerd is in het voortgezet onderwijs. De begeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar.

Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of MBO aan de slag te gaan.
U gaat aan de slag met het volgende onderwerpen:

Communicatie en massamedia

(6 bijeenkomsten)

 • Communicatieprocessen
 • Massamedia en grondrechten
 • Macht van overheid en media
 • Overheidsbeleid
 • Sociaal-economische ongelijkheid
 • Beïnvloedingstheorieën
 • Geschiedenis medialandschap

Beroepsonderwijs (BO)

(6 bijeenkomsten)

 • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs
 • Het verbinden van leren op school en op de werkplek
 • Kennisverwerving en -ontwikkeling in het kader van een beroepsopleiding
 • Leerstrategieën en strategieën voor zelfregulatie
 • Vertalen van beroepsprocessen naar leerprocessen
 • Betekenisvol verbinden van schools leren en leren in de beroepscontext
 • Normatieve professionalisering
 • Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)
 • Samenwerken met (leer)bedrijven
 • Pedagogisch-didactische begeleidingsstrategieën

Examens

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens/assessment [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens uw opleiding.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Maatschappijleer'. U bent dan bevoegd leraar maatschappijleer. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning

Praktische informatie

Voor aanvullende praktische informatie verwijzen we u naar Hogeschool NCOI.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

 • Startmoment
 • Variant
 • Locatie
Lesrooster
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 7.990,- € 2.876,40 € 719,10 € 239,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Lerarenopleidingen € 1.695,- € 610,10 € 152,55 € 50,85
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

HBO Bachelor Lerarenopleiding Maatschappijleer

NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding tot tweedegraads leraar maatschappijleer

Niveau
HBO Bacheloropleiding
Opleidingsvarianten Avond, Dag en Zaterdag
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.