MBO College

MBO College van NCOI biedt een breed aanbod van praktijk­gerichte en erkende opleidingen op verschillende MBO-niveaus. U rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma, waarmee u uw waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Naast erkende MBO-­opleidingen kunt u ook kiezen voor een deel­opleiding op MBO-niveau. Met het afronden van zo’n opleiding heeft u niet alleen een zeer gewaardeerd instituutsdiploma van NCOI op zak, maar kunt u ook altijd doorstromen naar een van de erkende MBO-opleidingen van NCOI. Zo biedt MBO ­College van NCOI antwoord­ op elke opleidingsvraag.

MBO-opleidingen van het MBO College van NCOI Opleidingen

Het MBO College van NCOI Opleidingen verzorgt, specifiek voor volwassenen, een breed aanbod van praktijkgerichte en erkende opleidingen op alle MBO-niveaus. U kunt bij het MBO College van NCOI ook terecht voor korte opleidingen, die precies passen bij uw opleidingsvraag. Het mooie van de NCOI-aanpak is dat u met het afronden van zo’n opleiding niet alleen een zeer gewaardeerd diploma op zak heeft, maar dat u met dat diploma ook kunt doorstromen naar een van de volledige MBO-opleidingen van NCOI. Zo biedt het MBO College van NCOI antwoord op iedere opleidingsvraag, met een uniek aanbod en een werkwijze die precies aansluit bij uw behoeften.

Ruim aanbod MBO-opleidingen

Het MBO College van NCOI biedt een compleet pakket van erkende MBO- en MHBO-opleidingen aan. U kunt kiezen uit een breed opleidingscala dat bestaat uit diverse erkende MBO-opleidingen op de niveaus 2, 3 en 4. Ons zeer uitgebreide aanbod omvat onder andere: 

Top 3 MBO-opleidingen

1. MBO-opleiding Managementassistent niveau 4
2. MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
3. MBO-opleiding ICT-beheerder niveau 4

Aanpak voor volwassenen

De opleidingen van NCOI zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of u nu aan een carrière­switch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt, het past allemaal bij de aanpak van NCOI. U krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale bijeenkomsten als via de online leeromgeving. Daarom is NCOI zo succesvol en populair met zijn unieke MBO-aanpak.

Erkende opleidingen

NCOI heeft officieel toestemming van het ­ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteits­eisen.

Flexibel studeren

U kunt de MBO-opleidingen van NCOI door heel Nederland volgen, zowel ’s avonds, overdag of op zaterdag. Bij iedere opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer u kunt starten. De meeste MBO-programma’s ­worden ook via e-learning aangeboden.

Deelopleidingen en doorstromen

NCOI biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deel­opleidingen is dat u precies die onderwerpen kunt kiezen die u aanspreken. U kunt na de deelopleiding besluiten dat u zich wilt inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. U krijgt dan bij inschrijving een overzicht van de vrijstellingen die u heeft behaald. Met deze vrijstellingen studeert u ­vervolgens versneld verder naar een erkend MBO-diploma.

Erkend MBO: intake en begeleiding

Voorafgaand aan de opleiding vindt er een telefonische intake plaats. Daarin wordt uitgebreid met u doorgenomen hoe de opleiding aansluit op uw wensen en mogelijkheden. Tijdens de opleiding heeft u een professionele studie­adviseur. Deze adviseur heeft regelmatig contact met u en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor uw vragen. Naast deze persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten. In deze ­bijeenkomsten krijgt u uitleg over de opbouw van uw opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar u tegenaan loopt. Zo ­helpen we u met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van uw opleiding werkt u naar het praktijkexamen toe. U maakt een aantal praktijkopdrachten en legt deze vast in een digitaal portfolio. Als u heeft deelgenomen aan de taal- en rekenexamens en de modules heeft afgerond met een voldoende kunt u nu opgaan voor een assessment op de werkplek. Dit is een praktijkexamen waarin u met de assessor uw opdrachten bespreekt en een aantal aanvullende ­praktijkgerichte vragen beantwoordt. U laat zo zien dat u het vak genoeg beheerst. Als u een voldoende behaalt, ontvangt u het officieel erkende MBO-diploma.

Stage

Leren doet u in de praktijk. Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s van NCOI. ­En dit geldt zeker voor de erkende opleidingen op ­niveau 2, 3 en 4. Daarom is een stageplek een voorwaarde. Heeft u op dit moment een baan die past bij uw opleiding? Werkt u 2 dagen per week (16 uur) en is het bedrijf waar u werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan heeft u gegarandeerd al een stageplek en kunt u meteen tijdens uw opleiding stage lopen: uw werkplek geldt dan als stageplek. Heeft u op dit moment geen baan die past bij deze opleiding? Dan loopt u stage bij een bedrijf dat u zelf zoekt of u via het Stage Instituut wordt aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt u bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ­ingeschreven. Het Stage Instituut bemiddelt, adviseert en onderhoudt de contacten met de bedrijven en instellingen. Voor meer informatie kijk op stageinstituut.nl. Het aantal uren dat u stage loopt, is afhankelijk van uw keuze welk niveau opleiding u doorloopt en wordt met u doorgenomen in de intake. Tijdens 
uw stage maakt u diverse praktijk­opdrachten die u uitwerkt in uw boek over uw beroeps­praktijkvorming, uw BPV-boek. U krijgt hierbij begeleiding vanuit NCOI. De begeleiding op uw stage­plek krijgt u van uw leermeester. Natuurlijk is een stage ook een hele goede manier om bij een toekomstige werk­gever aan de slag te gaan.

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is deelname aan taal- en rekenvaardigheidsexamens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die u volgt, maakt u daarnaast ook ­examens Engels en/of Duits. Wij bereiden u goed voor op de toetsen. U maakt een zelftoets om te zien wat uw huidige niveau is. Als uw niveau nog niet helemaal voldoet, is voldoende oefenmateriaal opgenomen. Wellicht goed om te weten: NCOI-studenten ­scoren ruim hoger dan het landelijk gemiddelde! Voor de taal- en rekenexamens worden examenkosten in rekening gebracht. ­Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop u zich kunt voor­bereiden ontvangt u bij de start van uw opleiding.

Afronding van modules en keuze­programma’s

Alle beroepsgerichte modules worden met een examen afgerond. In de meeste gevallen is dit een digitaal examen dat u zelf kunt inplannen. In sommige gevallen rondt u de module af met een moduleopdracht, een mondeling, schriftelijk of een praktijkexamen. De resultaten van deze ­examens worden met een cijfer op uw resultatenlijst vermeld. Informatie over de ­examenvorm ontvangt u bij aanvang van uw opleiding. Ook de keuzeprogramma’s worden getoetst. Deze programma’s bestaan uit 2 of 3 onderdelen. Ieder afzonderlijk onderdeel wordt met een digitaal examen afgerond. De cijfers hiervoor worden, naast de cijfers voor de modules, op uw resultatenlijst vermeld.

Toelatingsprocedure en dossiervorming

De volledige, erkende MBO-opleidingen van NCOI zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de opleidingen op niveau 2 geldt dat u beschikt over een diploma lager beroepsonderwijs, VMBO basis of MBO entreeopleiding. Voor de opleidingen op ­niveau 3 en 4 geldt dat u met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Ook kunt u deelnemen aan een opleiding op niveau 3 en 4 met een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau, waaronder Nederlands, en minimaal 3 vakken op B-niveau. Maar ook een overgangsbewijs naar het vierde studie­jaar van HAVO of VWO is voldoende om aan deze opleidingen te kunnen deelnemen. Als u niet voldoet aan de formele toelatings­eisen, dan kunt u door middel van een uitgebreid intakegesprek en een toe­latingstoets mogelijk alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan uw motivatie, uw werk­ervaring en opleidingsachtergrond centraal. Als u zich afvraagt of u aan de formele instroom­eisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Erkenning van Verworven ­Competenties (EVC)

Op basis van EVC wordt uw werkervaring erkend in de vorm van een ervaringscertificaat. Het is dan namelijk mogelijk dat u bepaalde onder­delen van de opleiding niet hoeft te volgen.

Vrijstellingsaanvraag

U kunt in aanmerking komen voor vrijsteling op basis van gevolgde opleidingen. U dient bij uw aanmelding alle relevante certificaten/diploma’s te uploaden. Uw verzoek wordt dan direct beoordeeld. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als u besluit om u in te schrijven of u heeft zich al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Kostenoverzicht

Het MBO College van NCOI biedt u de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). U mag kosteloos langer over uw opleiding doen. Indien u dat wilt, kunt u de termijnbedragen spreiden over een langere termijn. Dit wordt als optie in de intake met u doorgenomen. 

Meer informatie over de btw vindt u in de praktische informatie. Eventuele afwijkingen op de prijzen van de MBO-opleidingen zijn opgenomen op de desbetreffende pagina van de opleiding.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt er een korte presentatie gegeven over NCOI Opleidingen en vervolgens verzorgt één van onze vakkundige docenten een algemene introductieles. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een lesbijeenkomst. Tevens krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk adviesgesprek met één van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/contentpagina's/landingspagina's/ncoi-opleidingsadvies-op-maat.jpg?ext=.jpg