Menu
NCOI Opleidingen

NCOI University of Applied Sciences

Over NCOI

NCOI University of Applied Sciences

NCOI University of Applied Sciences

NCOI is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland met een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau. NCOI biedt Masteropleidingen vanuit 2 faculteiten. Vanuit de faculteit University of Business ­Studies worden Masteropleidingen en korte Master­programma’s aangeboden gericht op organisatie en management. Opleidingen gericht op mens en maatschappij worden aangeboden vanuit de faculteit University of ­Applied Sciences. In beide situaties ben je verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van topdocenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijk­heden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. NCOI weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal je dan ook niet verbazen dat veel organisaties er al definitief voor ­hebben gekozen zich door NCOI te laten opleiden. NCOI is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen.

Masteropleidingen bij NCOI University of Applied Sciences

NCOI University of Applied Sciences is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Business School voor werkenden in Nederland. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt NCOI University of Applied Sciences bijzonder interessant. NCOI University of Applied Sciences weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal je dan ook niet verbazen dat veel organisaties er definitief voor hebben gekozen zich door NCOI University of Applied Sciences te laten opleiden. 

Ruim aanbod Masteropleidingen

NCOI University of Applied Sciences verzorgt officieel erkende en Nederlandstalige Masteropleidingen, zoals het grootste MBA-programma van Nederland (Master of Business Administration) en Masteropleidingen op tal van andere gebieden zoals: Masteropleidingen Management, Cultuur en VeranderingMasteropleidingen PsycholgieMasteropleidingen Finance & Control en de Masteropleidingen Zorgmanagement. Het volledige aanbod van onze Masteropleidingen tref je in de categorieën hiernaast aan.

Top 5 Masteropleidingen en -programma's

1. Master of Business Administration (MBA)
2. Master Management, Cultuur en Verandering (MCC)
3. Master in Toegepaste Psychologie voor Profesionals (MAP)
4. Master Onderwijskunde
5. Master Finance & Control (MFC)

Nederlandse taal

Als een van de weinige opleiders voor Master­opleidingen verzorgt NCOI de bijeenkomsten volledig in het Nederlands. Je ontmoet tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse collega’s uit verschillende organisaties. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. Uit­eraard wordt ook gebruikgemaakt van Engels­talige literatuur. De ondersteuning van het les­materiaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige­ en efficiënte manier kunt studeren.

Opbouw Masteropleidingen

De Masteropleidingen van NCOI zijn opgebouwd in 2 fases. In fase 1 doorloop je een kernprogramma in de vorm van 4 Masterclasses. In fase 2 vindt verdieping en integratie plaats. Je werkt aan je vaardigheden op Masterniveau en je kiest een specialisatie. Het voordeel van deze flexibele opbouw van de Masteropleidingen is dat je per Masterclass studeert en zo al je aandacht steeds bij één onderwerp houdt. Je rondt je Masteropleiding af met een praktijkopdracht en een afstudeeropdracht. Doordat NCOI de opleider voor werkenden is, streven we er altijd naar dat de koppeling naar het eigen werk en de praktijk maximaal benut worden. Daarmee kun je een Masteropleiding goed combineren met een drukke baan.

Flexibel studeren 

Je kunt de Masteropleidingen van NCOI door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studie­mogelijkheden is NCOI beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw in Masterclasses kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk je hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrière­switch.

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. Je brengt de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding 

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Intensief 

Je hebt bij NCOI de unieke mogelijkheid om in een intensief ­programma je volledige Master­opleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werk je gelijk­tijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijk­heden:

Avondopleiding met dagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volg je elke week een avondbijeenkomst.

Dagopleiding met zaterdagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en je volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie via e-learning

Thuisstudie bied je de meeste flexibiliteit. Je kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. In extra coachingssessies werk je aan je persoonlijke vaardigheden.

Doorlooptijd 

De masteropleiding duurt 2 jaar. Veel studenten ronden de opleiding in deze tijd succesvol af. Mocht dat je onverhoopt niet lukken bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, de geboorte van een kind, een andere baan of andere privésituaties, dan kun je de volledige opleidingstijd extra gebruiken om eventuele vertraging op te vangen. Daarmee kun je dus 2 jaar langer over je opleiding doen, dan de normale tijd. Je betaalt voor eventuele uitloop van je opleiding geen extra cursusgeld. De modulaire opbouw van de Masteropleidingen bij NCOI biedt je een prettige en flexibele aanpak, specifiek voor werkenden.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient ­daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

NCOI hecht veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Door een gedegen toe­latingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring.

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan kun je thuis aan de 21+ toets deelnemen. Hiermee wordt onderzocht of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. Afhankelijk van de uitkomst, word je toegelaten, afgewezen of uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroom­programma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.

Voor Masterclasses en Professional Masters geldt dat je moet beschikken over HBO- of WO-niveau. Vanuit succesvol doorlopen van die onderdelen kun je ook weer doorstromen. Onze opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over.