De subsidieregeling praktijkleren

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen in aanmerking voor subsidie voor al onze technische HBO- en Masteropleidingen. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). Wilt u gebruik maken van deze regeling maar niet direct een volledige erkende opleiding starten maak dan gebruik van het NCOI Flexibiliteitsprogramma. 

Subsidieregeling Praktijkleren

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019. De subsidieregeling geldt voor alle technische HBO Bachelor- en Masteropleidingen. Voor zowel HBO en Master kunt u voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst in HBO en Master van toepassing is. Bij elke opleiding in deze studiegids vermelden wij of de subsidieregeling eventueel van toeppassing is. U kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

Voorwaarden technische HBO Bachelor- en ­Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen uit het technische domein. Bij Hogeschool NCOI gaat het dan om:

Voorwaarden van technische HBO-opleidingen

  • Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  • Uw werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.

Hoogte subsidie

Begeleidt u een BBL- of HBO Bachelor- of Mastertechniekstudent en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat u per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 205 ­miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-.  De ­verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. U kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kunt u niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. U kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van uw personeel hoeft u zo dus bijna niets te kosten.

Subsidie praktijkleren en deel­programma’s

Als u gebruik wilt maken van de subsidie op erkend MBO- en technische HBO Bachelor- of Masteropleidingen, maar u niet meteen wilt vastleggen voor langere tijd, dan kan dat. U maakt dan gebruik van het NCOI Flexibiliteitsprogramma. Dit is zowel voor MBO, HBO als Master beschikbaar.

HBO en Master Flexibiliteits­programma

Als u een kort HBO- of Masterprogramma van NCOI volgt en interesse heeft om een volledige technische HBO Bachelor of Master te behalen, dan kan uw werk­gever mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. U kunt zich aanmelden voor het programma van uw keuze en daarbij aangeven dat u gebruik wilt maken van het HBO Flexibiliteitsprogramma. Dit is alleen beschikbaar voor programma’s die onderdeel zijn van de HBO Bachelor- of Masteropleidingen in het technische domein. Met u wordt vervolgens afgestemd welk HBO Bachelor- of Mastergetuigschrift, dat ­aansluit bij het programma van uw keuze, u wilt behalen. Wij stellen als voorwaarde dat u ­formeel toelaatbaar moet zijn voor de HBO Bachelor- of Masteropleiding. Met het HBO Flexibiliteitsprogramma kan uw werkgever toch in aan­merking komen voor de subsidieregeling. Na afronding van het programma van uw keuze bekijken we samen of u door wilt studeren of dat u stopt. Uw werkgever betaalt voor het NCOI Flexibiliteitsprogramma € 450,-. Dit brengen wij in rekening voor de dossiervorming en het portfolio. U betaalt geen inschrijfgeld en het kan uw werkgever een voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar.

Voordeel

Uw werkgever betaalt voor het NCOI Flexibiliteitsprogramma € 450,-. Dit brengen wij in rekening voor de dossiervorming en het portfolio. U betaalt geen inschrijfgeld en het kan uw werkgever een voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

Open Dag 1 september in Utrecht

Op zaterdag 1 september organiseert NCOI Opleidingen een Open Dag in BCN Utrecht CS. Wij helpen u tijdens deze dag persoonlijk bij het kiezen van de opleiding die het beste bij u past. Bovendien kunt u een introductieles volgen en ervaren hoe het is om weer in de schoolbanken te zitten. Uiteraard beantwoorden wij ook al uw vragen over het volgen van een opleiding.

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/contentpagina's/landingspagina's/ncoi-opleidingsadvies-op-maat.jpg?ext=.jpg