Subsidies en Leven Lang Leren Krediet

Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. Hieronder leest u hoe het werkt en wat de voorwaarden zijn.

Levenlanglerenkrediet 

Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen van 30 tot 55 jaar tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor studiekosten in het hoger onderwijs. Deze aantrekkelijke studiefinanciering voor volwassenen heet het levenlanglerenkrediet en geldt voor de opleidingen HBO Associate Degree, HBO Bachelor en Master. Bij iedere NCOI-opleiding is aangegeven of de regeling geldt. Wanneer u niet direct een volledige HBO Bacheloropleiding of Masteropleiding wilt volgen, kunt u ook starten met het eerste jaar. Ook dan kunt u gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet. U moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Zo kunt u starten met een route naar Bachelor of Master waarbij de studiekosten volledig gefinancierd kunnen worden. Na de eerste fase bepaalt u of u verder studeert. 

Hoeveel lenen

U kunt per jaar een bedrag ter hoogte van uw lesgeld ofwel onderwijsgebonden studiekosten lenen. Voor arrangementskosten en boekengeld kunt u geen beroep doen op het levenlanglerenkrediet. In het kostenoverzicht bij de opleiding staat wat de onderwijsgebonden kosten studiekosten zijn. U krijgt nooit meer levenlanglerenkrediet dan wat u aan lesgeld moet betalen. 

Terugbetalen

De aflossing van uw lening start op de eerstvolgende 1 januari na het afronden van uw opleiding. U heeft dan 15 jaar de tijd om uw levenlanglerenkrediet terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen, hangt af van uw inkomen.

Hoelang lenen

U kunt een levenlanglerenkrediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor een deeltijd HBO Bacheloropleiding kunt u maximaal 5 jaar geld lenen en u heeft 15 jaar de tijd om terug te betalen.

Aanvragen

Als student van Hogeschool NCOI kunt u het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen via Mijn DUO (zie www.duo.nl).  

Voorwaarden

Hierbij enkele belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor het levenlanglerenkrediet. Ga voor de volledige voorwaarden naar www.duo.nl.

  • U bent tenminste 30 jaar en op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.
  • U volgt een wettelijk erkende opleiding HBO Associate Degree, HBO Bachelor of Master. 

Meer informatie?

Meer weten over het levenlanglerenkrediet? Neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 640 04 11.

De subsidieregeling praktijkleren

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen in aanmerking voor subsidie voor al onze erkende MBO- en technische HBO- en Masteropleidingen. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). Wilt u gebruik maken van deze regeling maar niet direct een volledige erkende opleiding starten maak dan gebruik van het NCOI Flexibiliteitsprogramma. 

De overheid heeft de Subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019. De subsidieregeling geldt voor alle MBO BBL-opleidingen en technische HBO Bachelor- en Masteropleidingen. Voor zowel MBO, HBO en Master kunt u voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een praktijkovereenkomst in MBO danwel een onderwijsarbeidsovereenkomst in HBO en Master van toepassing is. Bij elke opleiding in deze studiegids vermelden wij of de subsidieregeling eventueel van toeppassing is. U kunt een subsidieaanvraag in het kader van subsidie praktijkleren indienen via de website www.rvo.nl.

Voorwaarden MBO BBL-opleidingen

De voorwaarden die gelden voor de aanvraag van de subsidieregeling voor studenten aan een BBL-opleiding op MBO-niveau 2, 3 of 4 zijn:

  • Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  • Er moet een Praktijkovereenkomst (POK) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  • Uw werkgever is geregistreerd als erkend leerbedrijf en beschikt over een aanwezigheidsregistratie.
  • U volgt een geaccrediteerde MBO BBL-opleiding.

Voorwaarden technische HBO Bachelor- en ­Masteropleidingen

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen uit het technische domein. Bij Hogeschool NCOI gaat het dan om:

Voorwaarden van technische HBO-opleidingen

  • Uw werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat u begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werkgever.
  • Uw werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie.

Hoogte subsidie

Begeleidt u een BBL- of HBO Bachelor- of Mastertechniekstudent en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding gaf.

Het subsidiebedrag dat u per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 205 ­miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-.  De ­verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. U kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Als werkgever kunt u niet alleen bovenstaande subsidie aanvragen. U kunt de kosten van een opleiding ook integraal als zakelijke kosten opgeven. Investeren in de ontwikkeling van uw personeel hoeft u zo dus bijna niets te kosten.

Subsidie praktijkleren en deel­programma’s

Als u gebruik wilt maken van de subsidie op erkend MBO- en technische HBO Bachelor- of Masteropleidingen, maar u niet meteen wilt vastleggen voor langere tijd, dan kan dat. U maakt dan gebruik van het NCOI Flexibiliteitsprogramma. Dit is zowel voor MBO, HBO als Master beschikbaar.

MBO Flexibiliteitsprogramma

Als u geïnteresseerd bent in een kort MBO-programma, maar u tegelijkertijd overweegt een volledige MBO-opleiding te volgen, dan kunt u gebruikmaken van het MBO Flexibiliteitsprogramma. U schrijft zich in voor het programma van uw keuze en u geeft daarbij aan dat u gebruik wilt maken van het MBO Flexibiliteitsprogramma. Met u wordt vervolgens afgestemd welk MBO-diploma niveau 2, 3 of 4, dat aansluit bij het programma van uw keuze, uw interesse heeft als vervolgoptie. U bent dan helemaal voorbereid op een naadloze doorstroom als u dat wilt en bovendien komt uw werkgever zo in aanmerking voor de subsidieregeling. Na afronding van het programma van uw keuze bekijken we samen of u door wilt studeren of dat u stopt.

HBO en Master Flexibiliteits­programma

Als u een kort HBO- of Masterprogramma van NCOI volgt en interesse heeft om een volledige technische HBO Bachelor of Master te behalen, dan kan uw werk­gever mogelijk in aanmerking komen voor subsidie. U kunt zich aanmelden voor het programma van uw keuze en daarbij aangeven dat u gebruik wilt maken van het HBO Flexibiliteitsprogramma. Dit is alleen beschikbaar voor programma’s die onderdeel zijn van de HBO Bachelor- of Masteropleidingen in het technische domein. Met u wordt vervolgens afgestemd welk HBO Bachelor- of Mastergetuigschrift, dat ­aansluit bij het programma van uw keuze, u wilt behalen. Wij stellen als voorwaarde dat u ­formeel toelaatbaar moet zijn voor de HBO Bachelor- of Masteropleiding. Met het HBO Flexibiliteitsprogramma kan uw werkgever toch in aan­merking komen voor de subsidieregeling. Na afronding van het programma van uw keuze bekijken we samen of u door wilt studeren of dat u stopt. Uw werkgever betaalt voor het NCOI Flexibiliteitsprogramma € 450,-. Dit brengen wij in rekening voor de dossiervorming en het portfolio. U betaalt geen inschrijfgeld en het kan uw werkgever een voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar.

Voordeel

Uw werkgever betaalt voor het NCOI Flexibiliteitsprogramma € 450,-. Dit brengen wij in rekening voor de dossiervorming en het portfolio. U betaalt geen inschrijfgeld en het kan uw werkgever een voordeel opleveren van € 2.700,- per jaar.


Opleidingsadvies op maat?

Opleidingsadvies op maat?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

Onze website maakt gebruik van cookies.