Opleiden in de zorg bij een veranderende zorgvraag

NCOI en Academie voor Wonen, Zorg en Welzijn ontwikkelen opleiding voor Omring

Omring biedt op verschillende woonlocaties advies, zorg en een veilige woonomgeving aan voornamelijk ouderen met een beperking. Aan zelfstandig thuiswonenden en revalidanten biedt Omring thuiszorg en diverse andere vormen van gespecialiseerde verpleging en behandeling. Daarnaast biedt Omring ook kraamzorg en begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme.

Veranderende zorgbehoefte
De vraag naar goede medewerkers in de zorg is nog altijd groot. Zo ook bij Omring, waar altijd behoefte is aan goed opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen IG. Behoeftes van cliënten veranderen en de competenties van medewerkers sluiten hier niet altijd op aan. Toen Omring een paar jaar geleden aan de eigen medewerkers vroeg of zij hun eigen ouders in een van de eigen verpleeghuizen zouden laten opnemen, zei de grote meerderheid van niet. Dat was een kantelpunt voor Omring, dat zich vanaf dat moment ten doel stelde dat medewerkers voortaan de zorg moesten verlenen waar zij ook hun eigen ouders aan zouden toevertrouwen.

Geen scheiding tussen theorie en vaardigheden
Omring wilde dit gat tussen zorgaanbod en zorgvraag dichten. Wilma Spijkers, P&O-beleidsadviseur bij Omring vertelt hierover: “We merkten dat we elk jaar veel geld kwijt waren aan het omscholen van onze medewerkers, terwijl deze vaak net van de opleiding kwamen. De zorgvraag van cliënten bleek niet aan te sluiten op de competenties en vaardigheden die onze verzorgenden zich in de reguliere opleiding aanleerden. Zorgen voor ouderen is meer dan zorg dragen voor schone kleding, toedienen van medicatie of helpen bij het wassen. De behoefte aan aandacht voor kwaliteit van leven en de beste invulling daarvan neemt enorm toe.”

Het was voor Omring duidelijk dat de reguliere opleiding tot verzorgende niet langer voldeed en er alternatieven moesten komen. Wilma spreekt met een aantal opleiders en besluit uiteindelijk de samenwerking aan te gaan met NCOI Opleidingen en de Academie voor Wonen, Zorg en Welzijn. Omdat Omring zelf een leerbedrijf is, zijn ze doordrongen van het belang van praktijkgericht leren, Wilma vertelt hierover: “Opleiden in de praktijk kent twee partners, de werkgever en de opleider. Bij opleiden in de praktijk wilden wij per definitie geen scheiding tussen de theorieles op school en de vaardigheidsoefening in de praktijk. Wij kiezen ervoor om theorie toegepast aan te bieden in praktijksituaties, dus eigenlijk: les in de praktijk. De praktijkgerichte opleidingsmethode van NCOI sloot hier mooi op aan. Daarbij vonden wij het heel belangrijk dat de docenten zelf ook uit de zorgpraktijk komen en ook dat kon NCOI ons bieden.”

Terugdringen van strikte taakdeling
NCOI en de Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn ontwikkelen samen de opleiding MBO Allround Serviceverlener Care niveau 3, die het gat tussen de zorgvraag en competenties van medewerkers moet dichten. Deze opleiding is breder dan de reguliere opleiding tot verzorgende niveau 3 en moet verzorgenden afleveren die zich verantwoordelijk voelen voor de volledige zorg rondom een cliënt. De servicecompetenties die aangeleerd worden beslaan niet alleen de losse zorgtaken zoals huishoudelijk werk, injecteren en douchen, maar juist ook het signaleren en bieden van alle zorg die op dat moment gevraagd wordt. “Het terugdringen van deze strikte taakdeling zorgt niet alleen voor een efficiëntere werkwijze, ook is het prettig dat cliënten niet langer een groot aantal verschillende medewerkers over de vloer krijgen”, aldus Wilma.

Praktijk als krachtige leeromgeving
De leervormen van deze nieuwe opleiding zijn echter wel anders dan gewend. Zo is het aantal bijeenkomsten minder dan gebruikelijk, omdat het leren met name wordt geïntegreerd in het dagelijkse werk op de werkplek. Daarnaast kunnen de studenten thuis achter de computer via e-Learning aan de opdrachten werken. Bijkomend voordeel hiervan is dat medewerkers op de werkplek zelf blijven en minder vrij gepland hoeven worden. Niet elke praktijksituatie is gewend aan deze nieuwe manier van opleiden. Wilma vertelt daarover: “We zijn zo opgevoed dat je eerst de theorie leert, daarna droog oefent en daarna pas met een cliënt aan de slag gaat. Tijdens deze opleiding krijgen de studenten de ruimte om onder begeleiding meteen aan de slag te gaan. Dat levert weleens verbaasde blikken op van andere medewerkers, maar we zien dat dit werkt. De praktijk is een enorm krachtige leeromgeving waarin de studenten direct aangesproken en bijgestuurd kunnen worden.”

Dit jaar hopen de eerste achttien studenten van Omring af te studeren. Een heel diverse groep bestaande uit medewerkers die net van de middelbare school afkomen, herintreders en medewerkers die al langer in dienst zijn bij Omring en zich laten omscholen tot verzorgende. Of echt alle studenten het in één keer gaan halen durft Wilma niet te zeggen, maar de vooruitzichten zijn goed. Dan zal blijken of deze anders opgeleide medewerkers hun weg goed vinden in de zorgpraktijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit opleidingstraject of een dergelijk traject dat is afgestemd op uw organisatie, kunt u contact opnemen met Marijke Vuijst via telefoonnummer 035 - 6 721 031 of via incompany@ncoi.nl.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.