Personeel en Organisatie

Op Maandag, 12 Mei, 2014, 16:31

Selecteren zonder discrimineren

Volgens de SER is in het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers. Dit blijkt uit het advies Discriminatie werkt niet. Hoe kunt u als P&O’er het wervings-en-selectieproces nu zó inrichten dat u tot een zo objectief mogelijke keuze komt? Hieronder vindt u praktische tips van Barbara Bos. Zij geeft de training Selecteren zonder vooroordelen, voor een betere match bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling).

Lees verder