Wat is en doet een verpleegkundige?

Als verpleegkundige speel je een cruciale rol in de ondersteuning en zorg voor patiënten. Je kunt je specialiseren op verschillende gebieden en werken op verschillende plekken, zoals het ziekenhuis, de SEH en de thuiszorg. Benieuwd wat het beroep inhoudt en welke opleidingsmogelijkheden er zijn? Wij lichten het hieronder uit.

Wat is een verpleegkundige?

Een verpleegkundige is een zorgverlener die in het ziekenhuis of in een zorginstelling werkt. Een verpleegkundige is opgeleid binnen de verpleegkunde (op MBO- of HBO-niveau) en kan zich na de basisopleiding verder specialiseren in specifieke groepen. De beroepstitel ‘verpleegkundige’ is in Nederland een wettelijk beschermde titel.

Wat doet een verpleegkundige?

Een verpleegkundige verleent basiszorg en medische zorg aan patiënten die dit zelf niet kunnen. Bij basiszorg kun je denken aan alledaagse handelingen (wassen, aankleden en eten) en bij medische zorg aan wondverzorging, medicatie toedienen of katheteriseren. Een verpleegkundige is het aanspreekpunt voor patiënten en hun familie en communiceert met andere zorgverleners. Eventueel coördineert en bewaakt een verpleegkundige de activiteiten op de verpleegafdeling.

Taken van een verpleegkundige

Dit zijn de top 10 taken waar je als verpleegkundige mee te maken krijgt:

 1. Ondersteunen en verzorgen van patiënten
 2. Observeren en beoordelen van patiënten
 3. Uitvoeren van verpleegkundige handelingen
 4. Rapporteren aan en overleggen met artsen over de gezondheid van patiënten
 5. Assisteren bij de dagelijkse werkzaamheden van een arts
 6. Opstellen van zorgplannen en toezien op de naleving ervan
 7. Bijhouden van medische dossiers
 8. Bieden van sociale en emotionele ondersteuning aan patiënten
 9. Geven van informatie en uitleg aan de familieleden van patiënten
 10.  Communicatie en coördinatie met andere zorgverleners
  

Verschil MBO- en HBO-verpleegkundige

Je kunt verpleegkundige worden op MBO- en HBO-niveau. Een verpleegkundige op MBO-niveau werkt voornamelijk met geplande en voorspelbare zorg en individuele patiënten. Een HBO-verpleegkundige wordt vaker ingezet bij situaties die onvoorspelbaar en complex zijn. Daarnaast vervult een HBO-verpleegkundige ook vaak een leidinggevende rol, waaronder het coördineren, bewaken en organiseren van zorgtaken.

Wat doet een verpleegkundige in het ziekenhuis?

Als verpleegkundige in het ziekenhuis kun je aan de slag als basisverpleegkundige of als gespecialiseerd verpleegkundige op een specifieke afdeling. Denk aan ambulanceverpleegkunde, kraamverpleegkunde, dermatologische verpleegkunde, kinderverpleegkunde of IC-verpleegkunde. De taken van een gespecialiseerd verpleegkundige zijn over het algemeen complexer dan die van een basisverpleegkundige en deze verschillen afhankelijk van je specialisatie.

Wat doet een verpleegkundige in de thuiszorg?

Als verpleegkundige in de thuiszorg geef je ondersteuning bij de basiszorg en eventuele medische zorg aan patiënten thuis. Denk aan hulp bij aankleden, wassen, douchen, naar het toilet gaan en verzorging van de huid (basiszorg) en wondverzorging, het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen, stomazorg en de zorg bij een katheter (medische zorg).

Wat doet een SEH-verpleegkundige?

Als verpleegkundige op de spoedeisende hulp sta je paraat voor patiënten in acute situaties. Je ontvangt en begeleidt patiënten die op eigen initiatief naar het ziekenhuis komen of per ambulance worden vervoerd. Als SEH-verpleegkundige stel je diagnoses, stippel je zorgplannen uit voor verdere behandeling, organiseer je vervolgafspraken en verstrek je instructies aan andere zorgverleners. Daarnaast bied je begeleiding en informatie aan patiënten en hun familieleden.

Waar kun je werken als verpleegkundige?

Als verpleegkundige kun je gaan werken in vrijwel alle zorgdomeinen, of je nu met een MBO-diploma als basisverpleegkundige werkt of met een HBO-diploma een verpleegkundige specialisatie hebt. Denk aan de verschillende afdelingen in het ziekenhuis (zoals de SEH, intensive care, kraamafdeling of oncologie) en de thuiszorg. Maar ook in de ouderenzorg, jeugdzorg, psychiatrische instellingen, de gehandicaptenzorg, GGZ of in een huisartsenpraktijk is er behoefte aan verpleegkundigen. Het werkveld is heel divers!

Werktijden verpleegkundige

De zorg is een beroep waarin 24/7 wordt gewerkt. Patiënten worden dag en nacht verzorgd, ook in het weekend. In ziekenhuizen werk je meestal in diensten: de vroege dienst start om 7.00 of 8.00 uur en eindigt halverwege de middag, de late dienst is van 15.00 tot 23.30 uur en de nachtdienst van 23.15 tot 7.15 uur, hoewel dit kan variëren per afdeling. Een verpleegkundige baan zonder onregelmatigheid is trouwens ook mogelijk: bijvoorbeeld in de jeugdzorg, sociaal-medische zorg of bij een GGZ-instelling.

Competenties verpleegkundige

Voor alle verpleegkundigen (MBO- en HBO-niveau) gelden een aantal algemene competenties en vaardigheden:

 • Communicatie: duidelijk communiceren met patiënten en hun familieleden, zorgverleners, artsen en collega’s.
 • Samenwerken: als verpleegkundige heb jij het meeste contact met de patiënten en heb je het best in de gaten hoe het met je patiënten gaat, goed samenwerken met je collega’s is daarom heel belangrijk.
 • Empathie: je kunt compassie en troost bieden aan patiënten.
 • Uithoudingsvermogen: verpleging is fysiek een zware baan. Je bent de hele dag in de weer en moet veel staan, lopen en tillen.
 • Stabiliteit: je moet emotioneel stabiel zijn, want je maakt elke dag traumatische, (maar gelukkig ook hartverwarmende) situaties mee.

Je hebt daarnaast ook vaktechnische kennis nodig van lichamelijke verzorging en verpleegtechnisch handelen en een probleemoplossend vermogen bij onverwachte, lastige situaties (zoals noodgevallen met patiënten of het opvangen van familie). Als HBO-verpleegkundige komt daarbovenop dat je kunt handelen aan de hand van evidence-based practice: dit leer je tijdens je opleiding, waardoor je ook als regieverpleegkundige (regisseur van de zorgverlening) kan optreden.

Lees ook: Het gewenste competentieprofiel van een verpleegkundige

Salaris van een verpleegkundige

Wat verdient een verpleegkundige? Het salaris is sterk afhankelijk van de functie, standplaats, ervaring en specialisatie en wordt vastgelegd in de CAO Ziekenhuizen. Het gemiddelde salaris van een verpleegkundige op MBO-niveau ligt tussen de € 1.840,- en € 3.155.- per maand. Voor een HBO-verpleegkundige ligt het gemiddelde salaris tussen de € 3.111.- en € 4.700.- per maand. Als gespecialiseerd verpleegkundige ga je in salaris omhoog en varieert het loon tussen de € 4.061.- en € 6.117,- per maand.

Opleidingen om verpleegkundige te worden

Wanneer je een opleiding verpleegkunde wil volgen, heb je bij NCOI keuze uit ruim 25 opleidingen van verschillende niveaus. Zo kun je een algemene opleiding op MBO- of HBO-niveau volgen of een specialisatie kiezen. Omdat verpleegkundige een wettelijk beschermde titel is, mag je deze alleen gebruiken als je staat ingeschreven in het BIG-register. Voor beide niveaus is het ook mogelijk om verschillende korte programma's te volgen.

Lees ook: Welke opleiding heb je nodig voor verpleegkundige?

MBO Verpleegkundige niveau 4

Wil jij je omscholen tot verpleegkundige? Kies dan voor de erkende opleiding MBO Verpleegkunde niveau 4. Deze opleiding is zeer praktisch ingesteld en bereidt je goed voor op het werk als verpleegkundige. Je leert de fijne kneepjes van het vak, zodat je na afloop aan de slag kunt in het verzorgingstehuis, ziekenhuis of een andere zorginstelling. Heb je al een Verzorgende IG-diploma? Dan kun je ook de verkorte versie van deze opleiding volgen.

HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Met de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) ontwikkel je je tot verpleegkundige volgens Nursing 2020, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ordening in zeven competentiegebieden volgens de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Je gaat aan de slag met medische basiskennis, verpleegkundig handelen en oefenen met realistische verpleegsituaties, materialen en apparatuur. Daarnaast word je ook getraind op onverwachte en/of complexere zorg en voorbereid op het coördineren en organiseren van zorg.

Heb je al een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4, Verpleegkunde-A, Verpleegkunde-B of Verpleegkunde-Z en een BIG-registratie? Dan kun je de verkorte variant van deze opleiding volgen.

Verpleegkundige specialisaties

Wil je je specialiseren op een bepaald gebied in de verpleegkunde? NCOI biedt onder andere de volgende opleidingen aan:

 • MBO: Kraamzorg, Verpleegtechnische Handelingen, Medische Aspecten van Sport en Bewegen en Zo Maak Je een Verpleegplan
 • HBO: Verpleegkundige voor Operatieassistenten, Verpleegkundige voor Anesthesiemedewerkers, Autismezorg, Consulent Seksuele Gezondheid, Dementiezorg, Geriatrie en Gerontologie, Wijkverpleging, Gezondheidsbevordering en Geriatrische Zorg en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg
 

Bekijk het complete overzicht van de verpleegkundige specialisaties hier.

 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.