ATEX-handleiding voor Bakkerij & Zoetwarenindustrie

Het Productschap Akkerbouw heeft in opdracht van de brancheorganisaties NBOV en VBZ een handleiding ontwikkeld die bedrijven ondersteunt om te voldoen aan de ATEX-richtlijn. Dit document geeft inzicht in de specifieke risico’s, zonering en benodigde maatregelen en die bedrijven een hulpmiddel biedt om al dan niet zelfstandig een explosieveiligheidsdocument op te stellen of te actualiseren op een wijze zoals die is geaccepteerd door de Arbeidsinspectie.

Stroomschema’s

Met de stroomschema’s in de ATEX-handleiding voor Bakkerij & Zoetwarenindustrie brengt u stapsgewijs uw silo-installatie(s) in kaart. Ze helpen inventariseren waar binnen uw bedrijf explosieve zones aanwezig zijn, hoe groot deze zones zijn, welke ontstekingsbronnen een gevaar kunnen opleveren en welke maatregelen u al getroffen heeft of nog zult moeten treffen. De verschillende stappen van de inventarisatie staan beschreven in de processchema’s.

Digitale invulformulieren

Alle stroomschema en invulformulieren zijn digitaal beschikbaar. Download hier een invulformulier uit de ATEX-handleiding Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, vul hem elektronisch in en print uit.

Lees meer

Lees de gehele ATEX-handleiding Bakkerij & Zoetwarenindustrie voor meer informatie.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant