Belangrijkste ontwikkeling E-installateur is preventief meten

De afgelopen jaren zijn E-installateurs het meest succesvol ingesprongen met meet- en regeltechniek op drie ontwikkelingen: preventief meten, het gebruik van thermografie en het toenemend aantal complexe storingen. Dit toont recent onderzoek van USG Marketing Consultancy en Electropraktijk aan. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder E-Installateurs. Thermografie werd door 28 procent van deze groep aangegeven als belangrijkste ontwikkeling binnen hun vakgebied. Verhitting is veel gevallen een indicator voor aanstaand falen van installaties. Temperatuurmeting maakt het mogelijk om elektrotechnische componenten in de installatie te inspecteren, zonder dat bedrijfsvoering of kostbare productieprocessen hierdoor worden ontregeld.

Preventief meten

Verzekeraars willen steeds vaker dat vastgoedeigenaren rapporten aanleveren waarin de kwaliteit en veiligheid van installaties worden gegarandeerd. Omdat de temperatuur van installaties kan helpen bij deze beoordeling is preventief meten zeer belangrijk geworden binnen het vakgebied. Maar liefst 31 procent van de ondervraagden vindt dit de belangrijkste ontwikkeling. Hiermee belandde deze ontwikkeling op nummer 1 in de top-3 belangrijkste ontwikkelingen.

Complexe storingen

Al jaren worden elektrische installaties steeds ingewikkelder. Dit komt door de steeds sneller ontwikkelde techniek, maar ook omdat systemen steeds meer met elkaar geïntegreerd raken. Storingen zijn daardoor een stuk complexer om op te lossen. Als gevolg heeft 87% van de E-installateurs een installatietester (NEN 1010) in zijn standaarduitrusting. Ook zegt 62% een altijd een apparatentester (NEN 3140) bij zich te hebben. Tot slot: ongeveer een derde van de ondervraagden heeft een thermografische camera met stroomtang en power quality analyzer mee op pad.

Storingskaart

Kun jij een handige tool gebruiken bij storingen, gebruik dan de storingskaart van Uneto VNI  

Bronnen:   Electropraktijk.nl        

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant