Wft-diploma’s alleen zijn niet voldoende


Financiële dienstverlening begint met passie voor de klant
 
Over niet al te lange tijd beschikt elke financieel adviseur over de wettelijk vereiste Wft-diploma’s. Maar maakt hem of haar dat dan ook tot een goede adviseur? De wetgever en toezichthouder vinden van wel. Wij vinden dat de lat best wat hoger mag liggen. Zo veeleisend als we aan onszelf zijn, zijn we dat ook aan een beroepsgroep die in het middelpunt van de samenleving staat en grote verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van de BV Nederland. Immers, zonder financiële producten en diensten en zonder adequate maatregelingen tegen financiële, materiële en aansprakelijkheidsrisico’s staat de BV Nederland stil en komt geen mens tot ontplooiing. Uw advies, visie en deskundigheid als professional in de financiële dienstverlening doet ertoe. Voor iedereen in de samenleving.
 
Goed advies onderscheidt zich niet door kennis alleen
Om succesvol te zijn in de financiële dienstverlening gaat het niet om kennis alleen. Als financieel adviseur zorgt u ervoor dat iedereen die bij u te rade gaat, uw advies begrijpt en accepteert. Dat stelt eisen aan uw inlevingsvermogen, creativiteit en analyse van markten, mensen, producten en diensten. Aan uw integriteit en deskundigheid mag nooit getwijfeld worden.
Daar komt bij dat financiële instellingen en bedrijven niet meer die winstbolwerken zijn waar velen in de samenleving met argusogen naar kijken. Het komt er nu op aan efficiënt in het proces en to-the-point op de inhoud te zijn. Stimuleren van mensen om zich te ontplooien en ondernemen mogelijk maken. Daar gaat uw financieel advies over. Dat vergt andere vaardigheden en competenties dan productkennis en productverkoopmethodes. Een goed advies onderscheidt zich door een deugdelijke analyse van de financiële situatie en risico’s van een klant gevolgd door een oplossing die een brug slaat tussen financiële werkelijkheid en de levensdoelen die een mens zich stelt.
 
Van visie naar praktijk
De huidige praktijk is er één van een sector die uit een diep dal omhoog klimt. In de financiële sector is lange tijd gewerkt volgens een model dat gebaseerd is op snelle winst en waarbij de aandeelhouderswaarde boven de klantwaarde werd gesteld. De financiële crisis bracht het falen van deze werkwijze genadeloos aan het licht.
Inmiddels zijn we alweer zo ver dat de klant weer centraal staat en kernwaarden als deskundigheid, integriteit en betrouwbaarheid weer lading krijgen. De uitdaging in de financiële dienstverlening is nu om die oude kernwaarden te combineren met veel betere, snellere en efficiëntere mogelijkheden om informatie te verzamelen, te analyseren en te transformeren naar een passend advies en product.
De grote uitdagingen van de sector zijn daarom:

  • De economische én psychologische waarde van advies aan te tonen.

  • Een duurzame verbinding met klanten aan te gaan. Want: alleen een klant die blijft, is rendabel.

  • De bovenstaande punten efficiënt en effectief te doen, om advies betaalbaar voor alle klanten én winstgevend voor de adviesorganisatie te houden.

  • Creatief te zijn in oplossingen en bedrijfsmodellen.

Adviseurs die daarbij hun hoofd én hart gebruiken en hun persoonlijkheid laten spreken, hebben de beste papieren. Maar hoe doet u dat?
 
Passie voor klant en vakkennis
Volgens NCOI begint het met passie voor de klant. En dat begint met inlevingsvermogen. Wat is de kijk van uw klant op zijn of de wereld? Wat vindt hij belangrijk en hoe staat hij in het leven? Welke levensdoelen streeft hij na? En met welke integrale, financiële adviezen en maatregelen kan u hem helpen? En hoe verbindt u klant, product en advies met elkaar? De Universiteit Brabant heeft daar onderzoek naar gedaan, en wat blijkt? Financieel advies moet met de inventarisatie van levensdoelen beginnen en ‘life cycle proof’ zijn. Slaag je daarin, dan komt 80% van uw klanten uit zichzelf terug in plaats van de gemiddelde 30% waar veel bedrijven nu mee te maken hebben.
 
Passie voor kennis is net zo belangrijk als passie voor de klant. NCOI is van mening dat kennis pas echt een verrijking betekent, als je deze deelt met anderen. Heel veel van onze menselijke activiteiten en verwezenlijking van onze drijfveren vereisen specifieke kennis, ervaring én vaardigheid. Zo ook de kennis van financiële producten en diensten. Daarom vindt NCOI dat kennis per definitie gekoppeld moet zijn aan ervaring en vaardigheid. De logische consequentie daarvan is dat NCOI vindt dat bij de docenten, praktijkbegeleiders en ontwikkelaars die voor studenten in de financiële dienstverlening werkzaam zijn, de financiële dienstverlening als het ware in het bloed zit. Als opleider voor werkend Nederland kan het niet anders dan dat docenten en begeleiders ook rechtsreeks uit de praktijk komen.
 
Leren bij NCOI
Dat betekent ook dat NCOI van mening is dat Wft-modules alleen niet voldoende zijn. De expliciete kennis die in die modules van rechtswege verplicht geleerd moet worden, krijgt alleen glans als die impliciet wordt toegepast. Met NCOI zorgt u ervoor dat uw kennis zich uitbetaalt in een duurzame verbinding met klanten. Daarom leert u bij NCOI hoe kennis ingebed wordt in uw adviespraktijk. U leert vaardigheden te ontwikkelen om die kennis te vertalen naar rendabele adviezen die er voor uw klanten toe doen en naar passende productoplossingen. Bovendien leert u competenties te ontwikkelen die garanderen dat uw adviezen professioneel, integer en deskundig zijn. Ook leert u nieuwe (social) media, technieken en technologieën toe te passen die het u mogelijk maken om u efficiënt met uw klanten te verbinden.
Op de volgende pagina’s van deze brochure vindt u een deel van ons aanbod op het gebied van financiële dienstverlening. Ons complete aanbod vindt u op onze website www.ncoi.nl. Onze opleidingen zijn gericht op werkenden. Als u geen geschikte werkomgeving heeft of (tijdelijk) niet werkt, dan kunt u onze opleidingen toch volgen. U volgt in dat geval de deeltijdvariant en u volgt aan het eind van de opleiding een stage.
Daarnaast zorgt NCOI ervoor dat u ook na uw studie voorzien wordt van relevante vakinformatie. Speciaal daarvoor heeft NCOI de mogelijkheid van mantelovereenkomsten voor Permanente Educatie en ‘Up-to-date programma’s met onder andere een internetportal. Hierop staat alle relevante wet- en regelgeving, maar ook alle belangrijke actuele vakinformatie. Een e-magazine met nieuws en actualiteiten kunt u desgewenst maandelijks van ons per e-mail ontvangen. Verder vindt NCOI dat peer-to-peer reviews, tips en adviezen ‘uit de praktijk voor de praktijk’ belangrijk kunnen zijn in uw vakontwikkeling. Dat vindt plaats als u actief deelneemt aan een van de communities die NCOI met samenwerkende partners in het leven heeft geroepen. 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.