'CE-markering' en machineveiligheid: pure (juridische) noodzaak?

Bent u op de hoogte van de theorie en de belangrijkste juridische aspecten bij het samenstellen of het substantieel wijzigen van machines? Zo niet, kom dan naar de NEN-bijeenkomst op 15 mei 2013. “Een must voor iedereen die weinig tot geen kennis heeft van de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn, maar wel te maken heeft met het samenstellen van machines en bijbehorende elektrotechnische installaties.” aldus NEN.

Verantwoordelijkheid

De juridische verantwoordelijkheid voor een veilige machine ligt bij de fabrikant. Dat verandert echter wanneer de eindgebruiker de machine ombouwt, verandert, of uit meerdere machines een industriële installatie samenstelt. Bij een vaste gebouwgebonden industriële installatie komt deze verantwoordelijkheid, inclusief die voor de elektrische veiligheid, te liggen bij de eindgebruiker als werkgever. Dan hoeft er niet (altijd) CE-gemarkeerd te worden. Maar de los verhandelbare deelsystemen die in deze installatie worden toegepast, zouden weer wel CE-markeringsplichtig kunnen zijn, en van belang voor de voorgeschreven documentatie bij de eindinstallaties als geheel. De markering, de documentatie en de industriële veiligheid zelf zijn gebaseerd op tal van internationale normen, waaronder de bekende PL- en SIL-normen.

Praktische informatie

Wanneer: 15 mei 2013 van 13.30 tot 17.00 uur Waar: NEN-gebouw te Delft Spreker: Michael Gerrits, Advocaat Intellectuele Eigendom, Europese Productregelgeving & Aansprakelijkheidsrecht.

Bron: NEN

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant